Rossmann

Casino Rossmann játékszabályzat

 Az Apple nem szponzora a nyereményjátéknak és nem vesz részt a lebonyolításban.

 

Változás:  2022. szeptember 26. napjától a tartaléknyertesek sorsolásának időpontjával kapcsolatos rendelkezések módosultak.

 

Részvételi szabályzat a „CASINO ROSSMANN” elnevezésű nyereményjátékhoz

(Módosítva 2022. szeptember 26. napján, a módosításokat aláhúzás, dőlt betű és félkövér szedés jelöli)

 

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1.               A nyereményjáték szervezője

1.1.           A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „CASINO ROSSMANN” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

1.2.          A Nyereményjátékban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu weboldalon található online drogériája („Oline Drogéria”) is részt vesz. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu/uzletkereso internetes elérhetőségen.

2.          A nyereményjáték időtartama

2.1.          A Nyereményjáték 2022. június 27-én 00:00 órától 2022. szeptember 30-án 24:00 óráig tart.

3.           Részvételi feltételek

3.1.          A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik

(1)  a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;

(2) számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;

(3)  a shop.rossmann.hu honlapon, vagy a ROSSMANN mobil applikációján („Mobil Applikáció”) történő regisztráció következtében ún. ROSSMANN ID-vel rendelkeznek (A ROSSMANN ID megszerzéséhez szükséges regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN ID-vel kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési tájékoztató a ROSSMANN ID és a Webáruház használata vonatkozásában („ROSSMANN ID és Webshop adatkezelési tájékoztató”) című dokumentumok elolvasásával ismerhetik meg.)

(4)  bármely „okos eszközükön” letöltésre került a Mobil Applikáció;

(5) a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.4.pont (3) bekezdése szerint elfogadják;

(6) a Nyereményjáték időtartama alatt a valamelyik magyarországi ROSSMANN üzletben, vagy az Online Drogériában vásárolnak és a Nyereményjáték időtartama alatt az „okoseszközükre” letöltött Mobil Applikáción keresztül a – bármely végösszegű - vásárlásról kapott nyugtán szereplő vonalkódot, vagy az Online Drogériában történő vásárlás esetén a rendelés számát a 4.2. pontban foglaltak szerint – a Nyereményjáték időtartama alatt - feltöltik.

(A fenti (1)-(6) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)

3.2.         A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

3.3.         A Szervező továbbá jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásokból, illetve az 5.1. bekezdésben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a.      az érintett Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b.     az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;

c.      az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.         A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.         A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált ROSSMANN ID-t, és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve ROSSMANN ID jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.6.         A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a www.rossmann.hu/casino online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4.          A Nyereményjátékban történő részvétel – Bizonylatok vonalkódjának és rendelésszámoknak feltöltése

4.1.          A Résztvevők a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított, bármilyen végösszegű vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található egy vonalkód („Bizonylat vonalkódja”), míg abban az esetben, ha a ROSSMANN Online Drogériából vásárolnak – akár Mobil Applikáció útján is – úgy vásárlásuk rendelkezni fog egy egyedi megrendelésszámmal („Megrendelésszám”).

4.2.         Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (6) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikációja „Casino ROSSMANN” almenüje alatt fel kell töltenie a Bizonylat vonalkódját, vagy a Megrendelésszámot:

(1)   A Bizonylat vonalkódjának feltöltésére úgy kerülhet sor, ha a Résztvevő az „okos eszközének” kameráját ráirányítja a Bizonylat vonalkódjára és rákattint a „Beolvasás” gombra. Amennyiben a Bizonylat vonalkódja ilyen módon nem lenne beolvasható, úgy a Mobil Applikáció „Casino ROSSMANN” aloldala alatt arra is lehetősége van a Résztvevőnek, hogy a Bizonylat vonalkódja alatti számsort begépelje és a számsort feltöltse. A számsor feltöltése egyenértékű azzal, mintha a Résztvevő a Bizonylat vonalkódját olvasta volna be „okos eszköze” kamerája útján.

(2)  A Nyereményjáték időtartama alatt az Online Drogériában lebonyolított vásárlások rendelésszámait – feltéve, hogy az Online Drogériában lebonyolított vásárlás és a Mobil Applikációba történő bejelentkezés ugyanazzal a ROSSMANN ID-vel történt - a Mobil Applikáció automatikusan átemeli, így a Résztvevők ezen rendelésszámokat automatikusan láthatják a Mobil Applikációjuk „Casino ROSSMANN” aloldalán. Ebben az esetben a feltöltéshez csak a feltöltés gombra kell kattintaniuk. (Ahhoz, hogy az Online Drogáriában történő vásárlás Megrendelésszáma automatikusan átemelésre kerüljön a Mobil Applikációnak a „Casino ROSSMANN” aloldalára, úgy az érintett vásárlásra irányuló megrendelés leadásának is már a Nyereményjáték időtartama alatt kell megtörténnie, nemcsak a vásárlás végösszegének megfizetésének.)

4.3.         A Bizonylat vonalkódja, valamint a Megrendelésszám 4.2. pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan

(1)   jogosulttá válik az 5.3.1. pontban meghatározott Garantált Nyereményre;

(2)  részt vesz az 5.5.1. pontban meghatározott – feltöltés napját érintő - Napi Nyereményhez kapcsolódó 5.1. pont szerinti Napi Sorsoláson;

(3)  részt vesz az 5.5.3. pontban meghatározott – feltöltés hetét érintő - Heti Nyereményhez kapcsolódó 5.1. pont szerinti Heti Sorsoláson;

(4)  részt vesz az 5.8.1. pontban meghatározott Főnyereményhez kapcsolódó 5.1. pont szerinti Főnyeremény Sorsoláson.

4.4.         A Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám kizárólag a Mobil Applikáció „Casino ROSSMANN” aloldalán tölthető fel, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba saját ROSSMANN ID-jével belépett és a „Megismertem és elfogadom a Nyereményjáték szabályzatát, valamint adatkezelési tájékoztatóját és a szabályzatban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Bizonylat vonalkódjának, illetve a Megrendelésszám feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő:

(1)  rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikációval;

(2) rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Mobil Applikációba bejelentkezzen; és

(3)  a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez; és

(4) a feltölteni kívánt Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra

(5)  a feltöltésre a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.5.         A Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám feltöltésének

(1)   a Főnyeremény Sorsoláson való részvételhez a Nyereményjáték 2.1. bekezdés szerinti időtartama alatt bármikor,

(2)  a Heti Sorsolásokon való részvételhez az adott naptári hetek folyamán valamikor;

(3)  a Napi Sorsoláson való részvételhez az adott naptári nap folyamán valamikor kell beérkeznie.

A Nyereményjáték időtartama alatt lebonyolított vásárláshoz kapcsolódó Bizonylat vonalkódot, valamint Megrendelésszámot a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a 4. fejezet szerint feltölteni a Résztvevő, ezáltal szabadon befolyásolhatja a Résztvevő, hogy mely Napi Sorsoláson, illetve mely Heti Sorsoláson kíván részt venni.

4.6.         Egy Megrendelésszámot, valamint Bizonylat vonalkódot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra. Azonos Megrendelésszám/Bizonylat vonalkód feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Megrendelésszám, illetve Bizonylat vonalkód kerüljön feltöltésre, ezzel a Résztvevő a Sorsolásokon növeli nyerési esélyét.

4.7.         A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a vonalkódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték teljes időtartama alatt ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Bizonylat vonalkódját tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, vonalkódot tartalmazó bizonylatot. Amennyiben a Résztvevő kisorsolása esetén a vonalkódot tartalmazó bizonylatot nem tudja bemutatni, vagy az általa bemutatott bizonylat sérült, illetve azon a vonalkód olvashatatlan, úgy e Résztvevő nyereményére nem jogosult. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így azzal kapcsolatban megőrzési kötelezettség a Résztvevőt nem terheli.)

5.           Sorsolások és Nyeremények

5.1.          A Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint érvényesen töltöttek fel Bizonylat vonalkódot, illetve Megrendelésszámot, a Napi Sorsolások keretében Napi Nyeremények (5.5.1.pont), a Heti Sorsolások keretében Heti Nyeremények (5.5.3. pont); míg a Főnyeremény Sorsolás (Napi Sorsolás; Heti Sorsolás és Főnyeremény Sorsolás együttesen: „Sorsolás”, vagy „Sorsolások”) keretében Főnyeremény (5.8.1. pont) kerülnek kisorsolásra. Ezen túl valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint érvényesen tölt fel Bizonylat vonalkódot, illetve Megrendelésszámot, automatikusan részesül a Garantált Nyereményben (5.3.1. pont). (Garantált Nyeremény, Napi Nyeremény, Heti Nyeremény, és Főnyeremény bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)

5.2.         A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.

5.3.         Garantált Nyeremények és annak átadása

5.3.1.     Valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint érvényesen tölt fel Bizonylat vonalkódot, illetve Megrendelésszámot, automatikusan részesül garantált nyereményben. A garantált nyeremény egy 30%-os kedvezményt biztosító kupon, amelyet a Résztvevő a www.philips.hu/casino-rossmann honlapon található webáruházban történő vásárlás során tud felhasználni, bármely Philips márkájú termék megvásárlása során. („Garantált Nyeremény”)

5.3.2.    A Garantált Nyeremény kizárólag a www.philips.hu/casino-rossmann honlapon található webáruházban történő egy vásárlás során, a vásárlás során fizetendő vételár végösszegéből biztosít 30 % kedvezményt. A www.philips.hu/casino-rossmann honlapon található webáruháztól eltérő webáruházakban – ide értve a Philips hivatalos webáruházát is -, valamint fizikai üzletekben történő vásárlás során a Garantált Nyeremény nem használható fel.

5.3.3.    A Garantált Nyereményt képező kuponkód, amellyel az 5.3.1-5.3.2. pontban rögzített kedvezmény igénybe vehető, a Bizonylat vonalkódjának, illetve a Megrendelésszám 4. fejezet szerinti érvényes feltöltését követő öt (5) munkanapon belül lesz megismerhető a Résztvevő Mobil Applikációján keresztül, a Casino Rossmann felület alatt, a „Feltöltéseim”, azon belül pedig a „Philips kuponjaim” aloldalon . A Garantált Nyereményt a Szervező a Résztvevőnek a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címére küldött e-mailben is megküldi a jelen pontban rögzített határidőn belül.

5.3.4.    A Garantált Nyeremény a Résztvevő által 2022. október 7. napjáig használható fel.

5.4.         A Sorsolásokhoz kapcsolódó egységes szabályok

5.4.1.     A Sorsolások a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történnek. A Napi, valamint a Heti Sorsolások közjegyző közreműködése nélkül, míg a Főnyeremény sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor. A Napi Sorsolásokra azt követő naptári napon kerül sor, amely napra a Napi Sorsolás vonatkozik, míg a Heti Sorsolásra azt követő hét hétfői napján kerül sor, amely hétre a Heti Sorsolás vonatkozik. A Főnyeremény Sorsolásra, közjegyző jelenlétében a Nyereményjáték időtartamát követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor a Szervező székhelyén.

5.4.2.    Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak ellenére valamely Szabályzatban foglalt feltételnek meg nem felelő Bizonylat vonalkód, vagy Megrendelésszám-feltöltés mégis részt vett valamely Sorsoláson, úgy a Szervező az ezen okból kizárásra kerülő Résztvevőtől az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.

5.4.3.    A Szervező

(1)   a Napi Sorsolások alkalmával hét (7) nyertest, valamint az 5.5.1. pont (3) bekezdésében meghatározott, az adott napon megnyerhető Napi Nyereményt sorsolja ki;

(2)  a Heti Sorsolások alkalmával egy (1) nyertest sorsol ki;

(3)  a Főnyeremény Sorsoláson egy (1) nyertest és kettő (2) tartaléknyertest sorsol ki.

(4)  a Napi Sorsolások és Heti Sorsolások során tartaléknyerteseket nem sorsol ki.

5.4.4.    A Résztvevők a Heti Sorsolások eredményét a Mobil Applikáció „Casino ROSSMANN” aloldalának „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg, ahol a Szervező a Heti Sorsolások eredményeit legkésőbb a Heti Sorsolással érintett naptári hetet követő héten hozza nyilvánosságra az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település – megjelölésével. A Résztvevők a Főnyeremény Sorsolás eredményét a Szervező hivatalos Instagram és Facebook oldalán, a https://www.rossmann.hu/blog online felületen, valamint a Mobil Applikáció „Casino ROSSMANN” aloldalának „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg. A Főnyeremény Sorsolás eredményét az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település – megjelölésével legkésőbb Főnyeremény Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül hozza nyilvánosságra a Szervező a jelen pontban rögzített felületeken. A Szervező a Napi Nyeremények nyertes Résztvevőit nem hozza nyilvánosságra, velük csak a 5.6.1. pontban foglaltak szerint történik meg a kapcsolatfelvétel.

5.5.         Napi Nyeremények és Heti Nyeremények

5.5.1.     2022. június 27. és 2022. szeptember 30. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári nap vonatkozásában kisorsolásra kerülnek az alábbi napi nyeremények:

(1)   1 db ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszege tízszeresének megfelelő összegben vásárolhat;

(2)  5 db ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszegének megfelelő összegben vásárolhat;

(3)  1 db Philips háztartási kisgép, az alábbiak közül (az adott napon megnyerhető háztartási kisgép a Napi Sorsolás során, a nyertes személyével egyidejűleg kerül kisorsolásra, azzal, hogy az alábbi termékek közül egységesen 24-24 darab kerül kisorsolásra a Nyereményjáték időtartama alatt):

a)     Philips Senseo Select CSA230/01 párnás filteres kávéfőző;

b)     Philips Sonicare Protective Clean Series 4300 szónikus elektromos fogkefe;

c)     Philips OneBlade Face+Body hibrid borotva;

d)     Philips Series 5000 ionos hajszárító;

(A fenti (1)-(3) bekezdésben foglaltak külön-külön: „Napi Nyeremény”, együttesen: „Napi Nyeremények”)

5.5.2.    2022. június 27. és 2022. szeptember 30. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári hét vonatkozásában az 5.5.3. pontban meghatározott Heti Nyeremények kerülnek kisorsolásra az alábbi heti sorsolási periódusok szerint:

·        első periódus: 2022. június 27- július 3.

·        második periódus: 2022. július 4-10.

·        harmadik periódus: 2022. július 11-17.

·        negyedik periódus: 2022. július 18-24.

·        ötödik periódus: 2022. július 25-31.

·        hatodik periódus: 2022. augusztus 1-7.

·        hetedik periódus: 2022. augusztus 8-14.

·        nyolcadik periódus: 2022. augusztus 15-21.

·        kilencedik periódus: 2022. augusztus 22-28.

·        tizedik periódus: 2022. augusztus 29- szeptember 4.

·        tizenegyedik periódus: 2022. szeptember 5-11.

·        tizenkettedik periódus: 2022. szeptember 12-18.

·        tizenharmadik periódus: 2022. szeptember 19-25.

·        tizennegyedik periódus: 2022. szeptember 26-30. (Csak 5 naptári nap !)

5.5.3.    A 14 darab Heti Sorsolás során minden, 5.5.2. pontban meghatározott sorsolási periódusban 1 db Iphone SE típusú okostelefon kerül kisorsolásra. (külön-külön: „Heti Nyeremény”, együttesen: „Heti Nyeremények”)

5.6.         A Napi és a Heti Nyeremények nyerteseinek értesítése

5.6.1.     A Szervező a Napi, valamint a Heti Nyeremények nyertes Résztvevőit a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti („Értesítés”) a nyereményükről.

5.6.2.    A Napi, valamint a Heti Nyeremények nyertes Résztvevőinek értesítésére a vonatkozó Napi, vagy Heti Sorsolás lebonyolítását követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

5.6.3.    Az értesítő e mailben a Szervező felhívja a Napi, valamint a Heti Nyeremények nyertes Résztvevőit, hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg a Nyereményük átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Napi, vagy Heti Nyereményre igényt tartanak, továbbá küldjék meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek vonalkódja feltöltésével az érintett Sorsoláson részt vettek és az adott Nyereményt megnyerték. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, a Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Szervező felhívja továbbá a Nyertesek figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.

5.6.4.    Amennyiben a Napi, valamint a Heti Nyeremény nyertese

a)     az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Bizonylat másolatát teljes körűen, vagy

b)     úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Napi, vagy Heti Nyereményre nem tart igényt

úgy az az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja. A jelen bekezdésben foglalt körülmény felmerülése esetén az érintett Napi Nyeremények ismételt kisorsolására nem kerül sor, míg a Heti Nyereményt a Nyereményről történő lemondást követő tizenöt (15) munkanapon belül ismételten kisorsolja az érintett Heti Sorsoláson részt venni jogosult Résztvevők között.

5.6.5.    A ROSSMANN ID igénylés során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.7.         A Napi és Heti Nyeremények kiszállítása és átvétele

5.7.1.     Az érintett Heti, vagy Napi Nyereményt a Szervező az adott nyertes Résztvevőnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező az érintett Heti, vagy Napi Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.

5.7.2.    A Napi, vagy Heti Nyeremény kiszállítását végző futárcég („Futárcég”) elérhetőségéről a Szervező az Értesítésben tájékoztatja a nyertes Résztevevőt, a nyertes Résztvevő pedig tudomásul veszi, hogy a Csomag kiszállításának feltételeit a Futárcég általános szerződési feltételei határozzák meg. A nyertes Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Csomag átvételére a Futárcég vonatkozó általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint sor kerülhessen. Ha a fenti együttműködési kötelezettségének a nyertes Résztvevő nem tesz eleget, és a Csomag átadása emiatt meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető; a Résztvevő mulasztása a Nyereményről való lemondásnak minősül, és a Szervező a továbbiakban nem köteles a Nyeremény átadására.

5.7.3.    A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

5.7.4.    A Napi, illetve Heti Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.8.         A Főnyeremény

5.8.1.     A Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) végén kisorsolásra kerülő Főnyeremény egy (1) darab Mercedes-Benz C 300 Cabrio Mild hybrid drive típusú személygépjármű.

5.8.2.    A személygépjárművet a Hovány Prémium Automotive Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Szent László körút 68.; cégjegyzékszám: 03-09-114446; „Autókereskedő”) biztosítja.

5.8.3.    A Főnyeremény kizárólag az Autókereskedő által meghatározott specifikációval rendelkező személygépjármű tulajdonjogának megszerzésére jogosítja fel a nyertes Résztvevőt. A nyertes Résztvevő az általa megnyert személygépjármű specifikációjának vonatkozásában módosításokat nem jogosult eszközölni (pl.: további extrákkal kívánja személygépjárművet felszerelni).

5.8.4.    A Főnyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, a Főnyereménnyel kapcsolatos követelésért az Autókereskedő felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljes körűen kizárja.

5.9.         A Főnyeremény nyertesének értesítése és a Főnyeremény átadása

5.9.1.     A Szervező a Főnyeremény nyertesét a ROSSMANN ID igénylése keretében megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti („Főnyeremény Értesítés”), legkésőbb a Főnyeremény Sorsolás napjától számított tíz (10) munkanapon belül a nyereményéről.

5.9.2.    A Főnyeremény Értesítésben a Szervező felhívja a nyertes Résztvevőt, hogy válasz e-mailjében a Főnyeremény Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül

a)     küldje meg a Főnyeremény átadásához szükséges, a Főnyeremény Értesítésben meghatározott személyes adatait,

b)     tegye meg egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Főnyeremény Értesítésben szereplő, Főnyeremény átadásról szóló tájékoztató megismerését követően a Főnyereményre igényt tart, továbbá

c)     küldje meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek vonalkódja feltöltésével a Főnyereményt megnyerte. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, a Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.)

5.9.3.    Amennyiben a Főnyeremény nyertese úgy nyilatkozik, hogy a Főnyereményre igényt tart és az 5.9.2. pontban rögzített követelményeknek maradéktalanul eleget tesz, úgy a Szervező – a Főnyeremény nyertesével együttműködve - felveszi a kapcsolatot az Autókereskedővel a Főnyeremény átadása helyszínének és időpontjának egyeztetése érdekében, valamint meghatározza azt az időpontot, amikor a Főnyeremény nyertese bemutatja az eredeti, Főnyeremény Sorsolás keretében kisorsolt vonalkódot tartalmazó Bizonylatot. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, a Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Főnyeremény átadására az Autókereskedő által meghatározott helyszínen és időpontban kerül sor. A nyereményátadás során az Autókereskedő - a Főnyeremény nyertese személyazonosságának ellenőrzését követően - tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a Főnyeremény (személygépjármű) átadásának főbb feltételeiről, illetve részleteiről, valamint megköti a nyertes Résztvevővel a szükséges megállapodásokat, illetve elvégzi a kapcsolódó adminisztratív teendőket.

5.9.4.    A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel, illetve az Autókereskedővel annak érdekében, hogy a Főnyeremény átadására zökkenőmentesen sor kerülhessen. A Szervező, illetve az Autókereskedő a Főnyeremény átvételének lehetőségét az érintett nyertes Résztvevő számára kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, ha a jelen Szabályzatban, valamint a Szervező, illetve az Autókereskedő által szabott észszerű határidők betartásra kerülnek. A Főnyeremény átvételének időtartama nem hosszabbítható meg, így a határidők nyertes Résztvevő általi, bármely okból történő elmulasztása a nyertes Résztvevőre nézve jogvesztő.

5.9.5.    A Szervező adott esetben a Főnyeremény átadásáról későbbi marketing célú felhasználásra szánt kép- és videófelvételeket készíthet, mely felvételeken a nyertes Résztvevő képmása szerepelhet. Ugyanakkor a nyertes Résztvevő képmását rögzítő felvételek készítésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ehhez a nyertes Résztvevő a Főnyeremény átadását megelőzően önként, kifejezetten hozzájárul. A felvételek készítésével, valamint felhasználásának részleteivel, továbbá az ezekhez kapcsolódó adatkezelések feltételeivel, részleteivel kapcsolatosan a Szervező a felvételek elkészítését megelőzően részletesen tájékoztatja a nyertes Résztvevőt, és e tájékoztatás megadását követően kéri hozzájárulását. A Főnyeremény átadásának nem feltétele, hogy a nyertes Résztvevő a Főnyeremény átadásáról történő felvételek készítéséhez hozzájáruljon.

5.9.6.    Abban az esetben, ha a Főnyeremény nyertese

a)     az e-mailes Főnyeremény Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Bizonylat másolatát teljes körűen, vagy

b)    úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Főnyereményre nem tart igényt, vagy

c)     a Főnyeremény átadásával kapcsolatos bármely jelen Szabályzatban, vagy a Szervező, illetve Autókereskedő által meghatározott észszerű határidő betartását elmulasztja,

úgy az a Főnyereményről történő lemondásnak minősül, és a Főnyeremény joga automatikusan átszáll az 5.4.3. pont (3) alpontja alapján kisorsolt tartaléknyertesre, akit az 5.9.1.-5.9.2. pontban foglaltak szerint értesít a Szervező azt követően, hogy a Főnyereményre jogosulttá vált. A tartaléknyertes vonatkozásában egyebekben a Főnyeremény nyertesre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Főnyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja. A jelen bekezdésben foglalt körülmény felmerülése esetén a Szervező a Főnyereményt a Főnyereményről történő lemondást követő tizenöt (15) munkanapon belül ismételten kisorsolja a Főnyeremény Sorsoláson részt venni jogosult Résztvevők között.

5.9.7.    A ROSSMANN ID igénylés során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.10.      Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.10.1.  A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

5.10.2. A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.

6.          Vegyes rendelkezések

6.1.          A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat

c)     telefonszám: 29/889-800

6.2.         A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

6.3.         A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://www.rossmann.hu/casino internetes oldalon.

6.4.         A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

6.5.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://www.rossmann.hu/casino weboldalon is közzéteszi.

6.6.         A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.7.         A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Mobil Applikáció, illetve az informatikai rendszer, és az azt működtető szerverrel kapcsolatos – neki fel nem róható – informatikai hiba vonatkozásában. Tehát amennyiben a Mobil Applikáció, informatikai rendszer, vagy a kiszolgáló hálózat Szervezőnek fel nem róható meghibásodása folytán a Résztvevők Megrendelésszámukat, vagy Bizonylat vonalkódjukat nem tudják feltölteni a Mobil Applikáción keresztül, vagy téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.8.         A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/casino-rossmann-adatkezeles linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

    Üllő, 2022. június 27.

 

                                                                                                          ROSSMANN Magyarország Kft.
                                                                                                                               Szervező