mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  A „ROSSMANN kalandos nyár” elnevezésű hűségprogram szabályzata

   

  KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

  1. A hűségprogram szervezője

   1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN Kalandos nyár” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország KereskedelmiKft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

   2. A Hűségprogramban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete vesz részt. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu internetes elérhetőségen.

  2. A hűségprogram időtartama

   1. A Hűségprogram 2021. június 14. 00:00-tól 2021. szeptember 5. 23:59-ig („Hűségprogram Időtartama”) tart.

  3. Részvételi feltételek

   1. A Hűségprogramban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („Kedvezménykártya”) rendelkezik („Résztvevő”, illetve „Résztvevők”). A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ROSSMANN+ Program ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-adatkezelesi-uzlet linken elérhető Adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.

   2. A Hűségprogramban valamennyi ROSSMANN + Programban résztvevő vásárló részt vesz, ha a Hűségprogram Időtartama alatt bármely ROSSMANN üzletben, vagy a shop.rossmann.hu weboldalon található ROSSMANN Online Drogériában („Webshop”) lebonyolított vásárlása során használja Kedvezménykártyáját. A Hűségprogramban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában azonban fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára az 5.1. pontban meghatározott Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlására.

   3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt a Hűségprogramból kizárja, amennyiben az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Program vagy a Hűségprogram szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

   4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

   5. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Hűségprogramot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Hűségprogramnak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a kalandosnyar.rossmann.huonline felületen, illetve adott esetbenvalamennyi általa üzemeltetett üzletben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja.

  4. A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges költési egyenleg

   1. A Résztvevő Kedvezménykártyáján a Hűségprogram Időtartama alatt a ROSSMANN-üzlethálózat bármely Magyarországon található üzletében, illetve a Webshopon regisztrált Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege („Vásárlási Összeg”) rögzítésre kerül a Résztvevő Kedvezménykártyáján és a Vásárlási Összegek összesített összege képezi a Hűségprogram Időtartama alatt a Résztvevő költési egyenlegét („Költési Egyenleg”). A ROSSMANN mobil applikációján keresztül lebonyolított vásárlások esetén, a Webshopon Kedvezménykártya regisztráció nélkül, valamint a Webshopon vendég vásárlóként lebonyolított vásárlások esetén, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat üzleteiben, de regisztrált Kedvezménykártya igénybevétele nélkül lebonyolított vásárlások esetén a Vásárlási Összeg nem kerül figyelembevételre a Költési Egyenleg vonatkozásában.

   2. Vásárlás alatt értendő a ROSSMANN által forgalmazott termékek megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó tranzakció („Vásárlás”).

   3. A Vásárlási Összeg az adott Vásárlásnak a ROSSMANN által biztosított kedvezményekkel csökkentett, e kedvezmények levonása utáni, a kerekítés szabályai alapján magyar forintban kifejezett összegével azonos összeg. Ha tehát bármilyen ROSSMANN által biztosítottkedvezmény érvényesítésre kerül az adott Vásárlás kapcsán, úgy e tranzakciónál az említett kedvezménnyel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb, azaz a Résztvevő által ténylegesen fizetendő fogyasztói vételár összege lesz a Vásárlási Összeg.

   4. A Résztvevő a Vásárlási Összeg rögzítését bármely magyarországi ROSSMANN-üzletben történő Vásárlás esetén a Kedvezménykártyájának - a pénztári fizetés során – a pénztáros ROSSMANN alkalmazott részére történő átadásával igényelheti. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Kedvezménykártyát a termék scannerhez érinti, ennek következtében a Résztvevőt megillető Vásárlási Összeg automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyán és beleszámít a Résztvevő Költési Egyenlegébe. A pénztári fizetést követően, a pénztár elhagyása után az érintett Vásárlási Összeg rögzítése a későbbiekben visszamenőlegesen már nem igényelhető, és a Szervező ezt követően Vásárlási Összeg(ek) rögzítésével, illetve a Vásárlási Összeg(ek) mértékével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

   5. Amennyiben a Résztvevő a Webshopban regisztrált Kedvezménykártyával rendelkezik, úgy a Vásárlásának Vásárlási Összege - feltéve, hogy nem a ROSSMANN mobil applikációjának használatával, vagy vendég vásárlóként vásárol a Webshopban – automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyáján a Vásárlás lebonyolításával.

   6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Hűségprogram Időtartama alatt olyan rövid, kedvezményes időszakokat („Kedvezményes Időszak”) határozzon meg, amikor speciális szabályok alkalmazandók a Kedvezményes Időszak alatt rögzített Vásárlási Összegek tekintetében és e Vásárlási Összegek a tényleges összegükhöz képest többszörösen kerüljenek rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából. (Pl.: Ha az általános szabályok szerint a Vásárlási Összeg 1.000 Ft összegű, de a Vásárlási Összeg a Kedvezményes Időszak során kerül rögzítésre, úgy a speciális szabályok alapján akár az 1.000 Ft összegű Vásárlási Összeg többszöröse (pl. 2.000 Ft) is rögzítésre kerülhet a Költési Egyenleg szempontjából.) A Szervező a Kedvezményes Időszakok időtartamát és feltételeit minden esetben előzetesen kommunikálja a Résztvevők irányába a kalandosnyar.rossmann.hu linken elérhető microsite útján, valamint az egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben kihelyezett reklámanyagokon. A félreértések elkerülése érdekében a Szervező rögzíti, hogy a Kedvezményes Időszakok alatt minden esetben a Vásárlási Összeget meghaladó, annál magasabb mértékű összeg kerül rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából, és a Szervező nem állapíthat meg olyan egyedi szabályokat a Kedvezményes Időszakok vonatkozásában, amelynek az lenne a következménye, hogy a Résztvevő Költési Egyenlege szempontjából a Vásárlási Összegnél alacsonyabb összeg kerül rögzítésre.

   7. A 4.6. pontban rögzített Kedvezményes Időszak speciális szabályai kizárólag a jelen Hűségprogram vonatkozásában alkalmazandók, a Kedvezményes Időszak speciális szabályai a ROSSMANN+ Program vonatkozásában – különös tekintettel az ún. VIP besorolás szempontjából – nem alkalmazandók. A ROSSMANN+ Programmal összefüggésben minden esetben (így a Kedvezményes Időszakok alatt is) a ROSSMANN+ Program ÁSZF-ben meghatározott szabályok alkalmazandók.

   8. A Résztvevő a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg aktuális egyenlegét a Hűségprogram Időtartama alatt az alábbi módokon tudja ellenőrizni:

  1. A kalandosnyar.rossmann.hu linken elérhető microsite oldalon a Kedvezménykártyájának és születési évének megadását követően;

  2. A magyarországi ROSSMANN üzletek pénztáránál a Kedvezménykártya pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak történő átadásával;

  3. Egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben elhelyezett kártyaolvasó terminálok használatával;

  4. A Hűségprogram Időtartama alatt az egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben Kedvezménykártya használatával lebonyolított Vásárlások vonatkozásában a ROSSMANN által kibocsátott nyugta alján valamennyi esetben feltüntetésre kerül a Résztvevő Költési Egyenlege.

   1. A Résztvevők által - a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyájukon rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg egy részének, vagy egészének felhasználásával - a Hűségprogram Időtartama alatt a magyarországi ROSSMANN-üzletek bármelyikében – a készlet erejéig– elérhető, a Hűségprogramra egyedileg legyártott smoothie makerek; fülhallgatók;hangszórók; matracok, valamint strandtörölközők (együttesen: „Hűségtermékek”) kedvezményesen vásárolhatók meg a Szabályzat 5. fejezetében foglaltak szerint.

   2. Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Program regisztrációját a Hűségprogram Időtartama alatt megszünteti, úgy a ROSSMANN+ Program regisztráció törlésével egyidejűleg a Kedvezménykártyáján rögzített Költési Egyenleget is elveszíti és azt a ROSSMANN+ Program regisztráció törlését követően már nem fogja tudni felhasználni a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlása érdekében.

   3. Promóción belüli egyedi ajánlat, mint pl. Duplázó hét esetén a vásárló költési egyenlege csak a promóción belül duplázódik. Ezt ellenőrizni tudja a kalnadosnyar.rossmann.hu weboldalon. Az egyedi ajánlat a Rossmann + VIP programra nem érvényes. A költési egyenleg a VIP programban nem duplázódik! Továbbá az egyedi ajánlatokat (pl. duplázó hét, promóció meghosszabbítás) a Szervező nem köteles az egyedi ajánlat kezdete előtt bejelenteni.  1. A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásának feltételei

   1. A Résztvevő a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján jóváírt Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlege egy részének vagy egészének felhasználásával a Hűségprogram Időtartama alatt az alábbi árakon az alábbi Hűségtermékeket vásárolhatja meg kedvezményesen a készlet erejéig:

    1. a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből 10.000 Ft (tízezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

   1. a Russel Hobbs márkájú, Mix & Go típusú smoothie maker 9999,- Ft-os(kilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

   2. a TWS márkájú, I95 típusú fülhallgató 3.999,- Ft-os(háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

   3. a T&G márkájú, TG169 típusú hangszóró 5999,- Ft-os(ötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

   4. az 1 féle formából választható, 175 x 87 cm méretű matrac 5499,- Ft-os(ötezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

   5. a 100% pamut anyagú, 3 féle színből választható, különböző mintázatú 100*150 cm strandtörölköző 4.799,- Ft-os(négyezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

   1. a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből 20.000 Ft (húszezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

  1. a Russel Hobbs márkájú, Mix & Go típusú smoothie maker 7.999,- Ft-os(hétezer-kilenszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  2. a TWS márkájú, I95 típusú fülhallgató 3.499,- Ft-os(háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  3. a T&G márkájú, TG169 típusú hangszóró 4.999,- Ft-os(négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  4. az 1 féle formából választható, 175 x 85 cm méretű matrac 4.499,- Ft-os(négyezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

  5. a 100% pamut anyagú, 3féle színből választható, különböző mintázatú 100*150 cm strandtörölköző 3.499,- Forintos (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos)kedvezményes vételáron vásárolható meg.

   1. a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből 30.000 Ft (harmincezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

  1. Russel Hobbs márkájú, Mix &Go típusú smoothie maker 6.499,- Ft-os(hatezer-négyszázszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  2. a TWS márkájú, I95 típusú fülhallgató 2.999,- Ft-os(kettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  3. a T&G márkájú, TG169 típusú hangszóró 3.999,- Ft-os(háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

  4. az 1 féle formából választható, 175 x 85 cm méretű matrac 3499,- Ft-os(háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron; míg

  5. a 100% pamut anyagú, 3 féle színből választható, különböző mintázatú 100*150 cm strandtörölköző 2.499,- Ft-os(kettőezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.

    1. A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartamaalatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – bármely, a Hűségprogramban résztvevő ROSSMANN-üzlet pénztáránál, az adott üzlet nyitvatartási idejében felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Kedvezménykártyát a választott Hűségtermék vételárának kifizetéskor a pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak átadja. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Költési Egyenlegből az 5.1. bekezdés szerint a választott Hűségtermékre irányadó összeget levonja és az 5.1. bekezdésben meghatározott kedvezményt érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni. A Hűségtermékek megvásárlására, illetve a Költési Egyenleg felhasználására kizárólag a magyarországi ROSSMANN-üzletekben történő személyes vásárlás alkalmával van lehetőség; erre a Webshopban, valamint a ROSSMANN mobil applikációján keresztül leadott megrendelések kiszállítása alkalmával nincs mód.

   1. A Költési Egyenleg 5.2. pont alapján felhasznált része a Kedvezménykártyáról törlésre kerül, az a későbbiekben már nem használható fel a következő Hűségtermék megvásárlása során.

   2. A Kedvezménykártyán rögzített Költési Egyenleg kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint használható fel; az készpénzre nem váltható, valamint a ROSSMANN+ Program vonatkozásában sem vehető figyelembe a ROSSMANN+ Programban meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultság szempontjából.

   3. A Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Résztvevők Kedvezménykártyájáról a Költési Egyenlegek törlésre kerülnek, így a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Költési Egyenlegek felhasználására és így a Hűségtermékek 5.1. pont szerinti kedvezményes megvásárlására nincs lehetőség.

   4. A Hűségtermékek a Hűségprogram Időtartamaalatt a ROSSMANN-üzletekben – a készlet erejéig – a Költési Egyenlegből történő felhasználás nélkül, teljesfogyasztói vételáron is megvásárolhatók. Kedvezmény nélkül:

  1. Russel Hobbs márkájú, Mix & Go típusú smoothie maker 11.999,- Ft-os(tizenegyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) vételáron;

  2. a TWS márkájú, I95 típusú fülhallgató 4.999,- Ft-os(négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) vételáron;

  3. a T&G márkájú, TG169 típusú hangszóró 7.499,- Ft-os(hétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) vételáron;

  4. az 1féle formából választható, 175 x 85 cm méretű matrac 6.999,- Ft-os(hatezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) vételáron; míg

  5. a 100% pamut anyagú, 3 féle színből választható, különböző 100*150 cm strandtörölköző 5.999,- Ft-os(ötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) vételáron vásárolható meg.

   1. A Szervező a Hűségprogram idején rendelkezésre álló Hűségtermékek számát gondos, előzetes mérlegelés alapján határozta meg, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes üzletekben, illetve összességében a Hűségprogram időtartama alatt az egyes Hűségtermékek vonatkozásában készlethiány lép fel.

   2. Tekintettel arra, hogy a Hűségtermékek kifejezetten a jelen Hűségprogramra legyárttatott, egyedi termékek, a Szervező rögzíti, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően az esetlegesen hibás Hűségtermékek vonatkozásában előfordulhat, hogy a fogyasztó Résztvevő a kellékszavatossági jogok közül a termék kicserélésére irányuló jogával nem tud élni, mivel a Hűségprogram Időtartamát követően az érintett Hűségterméket a ROSSMANN kivezeti a termékszortimentjéből, azért mert a Hűségtermékek elfogytak. Azzal azonban, hogy az érintett Hűségtermék kivezetésre került a ROSSMANN termékszortimentjéből a fogyasztó Résztvevő nem veszíti el a hatályos jogszabályok alapján őt megillető egyéb kellékszavatossági jogokat, azokat a hatályos jogszabályok alapján jogosult gyakorolni. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy abban az esetben, ha az őket megillető kellékszavatossági jogokat a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően gyakorolják, úgy a vételár visszatérítése esetén a Szervező kizárólag a Hűségtermék vonatkozásában megfizetett kedvezményes vételárat tudja az érintett Résztvevőnek visszatéríteni, a Költési Egyenlegből felhasznált összeget jóváírni -tekintettel arra, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően Költési Egyenleg gyűjtésére már nincs lehetőség – nem tudja.

  1. Vegyes rendelkezések

   1. A Hűségprogrammal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

  1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  2. elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

  3. telefonszám: 29/889-800, valamint 70/4692-800

   1. A Hűségprogrammal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a kalandosnyar.rossmann.hu linken elérhető microsite-on.

   2. A Szabályzat és a Hűségprogram vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

   3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a kalandosnyar.rossmann.hu linken elérhető microsite-on teszi közzé.

   4. A Kedvezménykártyák jogszerű igénybevételt a Szervező bármikor ellenőrizheti. A Szervező jogosult a Hűségprogramban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fogja tudni felhasználni Költési Egyenlegét és a Hűségtermékeket nem fogja tudni az 5.1. pontban foglalt feltételekkel megvásárolni.

   5. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Hűségprogram adminisztrációjához elengedhetetlen, Kedvezménykártyával kapcsolatos személyes adatait a Hűségprogram lebonyolítása céljából (ideértve a Költési Egyenlegek nyilvántartását, ellenőrizhetőségének biztosítását, a Hűségprogramban történő részvételre való jogosultság ellenőrzését), valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli.

  Az adatkezelés jogalapját

   1. a Hűségprogram megszervezése és adminisztrációja kapcsán a Résztvevő és a Szervező között létrejövő szerződés teljesítése,

   2. a Hűségprogrammal összefüggésben keletkező jogi igények, azok érvényesítése, valamint a Szervező jogi álláspontjának védelme kapcsán pedig a Szervező igényérvényesítés során felmerülő, bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke képezi.

  A Résztvevők adatait a Szervező a fenti a) pontban említett adatkezelés kapcsán a Hűségprogram időtartama alatt, a fenti b) pontban említett adatkezelés kapcsán pedig a felmerülő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig őrzi meg. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Résztvevőket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének, valamint a fenti a) pont szerinti adatkezelés kapcsán az adathordozhatóság joga, a fenti b) pont szerinti adatkezelés kapcsán pedig a tiltakozás joga. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a Szervező adatkezelése során jogsértés valósul vagy valósult meg, a Résztvevők panasszal az illetékes adatvédelmi hatóságnál élhetnek, vagy bírósághoz fordulhatnak. A Szervező ismételten és kifejezetten is felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése ellen tiltakozhatnak is. A Résztvevők a Hűségprogrammal és a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-adatkezelesi-uzletlinken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

  Üllő, 2021. június 14.  ROSSMANN Magyarország Kft.
  Szervező

  go to the top of the page