Rossmann

A „ROSSMANN x RUSSELL HOBBS – MINDEN, AMINEK A KONYHÁDBAN A HELYE” elnevezésű hűségprogram szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1.  A hűségprogram szervezője

1.1.           A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Rossmann x Russell Hobbs – Minden, aminek a konyhádban a helye” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

1.2.           A Hűségprogramban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu linken található, – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a webáruház elérésére alkalmas eszköz használatával elérhető - webáruháza („Webshop”) vesz részt. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu internetes elérhetőségen.

 

2. A hűségprogram időtartama

2.1.           A Hűségprogram 2023. október 02. 00:00-tól 2023. december 31. 23:59-ig („Hűségprogram Időtartama”) tart.

 

3.  Részvételi feltételek

3.1.           A Hűségprogramban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („Kedvezménykártya”) rendelkezik („Résztvevő”, illetve „Résztvevők”). A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ROSSMANN+ Program ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online elolvasásával ismerhetik meg.

3.2.          A Hűségprogramban valamennyi ROSSMANN + Programban résztvevő vásárló részt vesz, ha a Hűségprogram Időtartama alatt bármely ROSSMANN üzletben, vagy a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - lebonyolított vásárlása során használja Kedvezménykártyáját. A Hűségprogramban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában azonban fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára az 5.1. pontban meghatározott Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlására.

3.3.          A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt a Hűségprogramból kizárja, amennyiben az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Program vagy a Hűségprogram szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.          A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.          A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Hűségprogramot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Hűségprogramnak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a russellhobbs.rossmann.hu online felületen, illetve adott esetben valamennyi általa üzemeltetett üzletben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja.

 

4.  A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges költési egyenleg

4.1.           A Hűségprogram Időtartama alatt a ROSSMANN-üzlethálózat bármely Magyarországon található üzletében, illetve a Webshopon – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával - a regisztrált Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege („Vásárlási Összeg”) rögzítésre kerül a Résztvevő Kedvezménykártyáján, és a Vásárlási Összegek összesített összege képezi a Hűségprogram Időtartama alatt a Résztvevő költési egyenlegét („Költési Egyenleg”). A Webshopon – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - Kedvezménykártya regisztráció nélkül, valamint vendég vásárlóként lebonyolított vásárlások esetén, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat üzleteiben, de regisztrált Kedvezménykártya igénybevétele nélkül lebonyolított vásárlások esetén a Vásárlási Összeg nem kerül figyelembevételre a Költési Egyenleg vonatkozásában.

4.2.          Vásárlás alatt értendő a ROSSMANN által forgalmazott termékek megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó tranzakció („Vásárlás”).

4.3.          A Vásárlási Összeg az adott Vásárlásnak a ROSSMANN által biztosított kedvezményekkel csökkentett, e kedvezmények levonása utáni, a kerekítés szabályai alapján magyar forintban kifejezett összegével azonos összeg. Ha tehát bármilyen ROSSMANN által biztosított kedvezmény érvényesítésre kerül az adott Vásárlás kapcsán, úgy e tranzakciónál az említett kedvezménnyel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb, azaz a Résztvevő által ténylegesen fizetendő fogyasztói vételár összege lesz a Vásárlási Összeg.

4.4.          A Résztvevő a Vásárlási Összeg rögzítését bármely magyarországi ROSSMANN-üzletben történő Vásárlás esetén a Kedvezménykártyájának – a pénztári fizetés során – a pénztáros ROSSMANN alkalmazott részére történő átadásával igényelheti. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Kedvezménykártyát a termék scannerhez érinti, ennek következtében a Résztvevőt megillető Vásárlási Összeg automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyán és beleszámít a Résztvevő Költési Egyenlegébe. A pénztári fizetést követően, a pénztár elhagyása után az érintett Vásárlási Összeg rögzítése a későbbiekben visszamenőlegesen már nem igényelhető, és a Szervező ezt követően Vásárlási Összeg(ek) rögzítésével, illetve a Vásárlási Összeg(ek) mértékével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

4.5.          Amennyiben a Résztvevő a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használata akár más, a Webshop elérésére alkalmas eszköz használata útján - regisztrált Kedvezménykártyával rendelkezik, úgy a Vásárlásának Vásárlási Összege – feltéve, hogy nem vendég vásárlóként vásárol a Webshopban – automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyáján a Vásárlás lebonyolításával.

4.6.          A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Hűségprogram Időtartama alatt olyan rövid, kedvezményes időszakokat („Kedvezményes Időszak”) határozzon meg, amikor speciális szabályok alkalmazandók a Kedvezményes Időszak alatt rögzített Vásárlási Összegek tekintetében és e Vásárlási Összegek a tényleges összegükhöz képest többszörösen kerüljenek rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából. (Pl.: Ha az általános szabályok szerint a Vásárlási Összeg 1.000 Ft összegű, de a Vásárlási Összeg a Kedvezményes Időszak során kerül rögzítésre, úgy a speciális szabályok alapján akár az 1.000 Ft összegű Vásárlási Összeg többszöröse (pl. 2.000 Ft) is rögzítésre kerülhet a Költési Egyenleg szempontjából.) A Szervező a Kedvezményes Időszakok időtartamát és feltételeit minden esetben előzetesen kommunikálja a Résztvevők irányába a russellhobbs.rossmann.hu linken elérhető microsite útján. A félreértések elkerülése érdekében a Szervező rögzíti, hogy a Kedvezményes Időszakok alatt minden esetben a Vásárlási Összeget meghaladó, annál magasabb mértékű összeg kerül rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából, és a Szervező nem állapíthat meg olyan egyedi szabályokat a Kedvezményes Időszakok vonatkozásában, amelynek az lenne a következménye, hogy a Résztvevő Költési Egyenlege szempontjából a Vásárlási Összegnél alacsonyabb összeg kerül rögzítésre.

4.7.          A 4.6. pontban rögzített Kedvezményes Időszak speciális szabályai kizárólag a jelen Hűségprogram vonatkozásában alkalmazandók, a Kedvezményes Időszak speciális szabályai a ROSSMANN+ Program vonatkozásában – különös tekintettel az ún. VIP besorolás szempontjából – nem alkalmazandók. A ROSSMANN+ Programmal összefüggésben minden esetben (így a Kedvezményes Időszakok alatt is) a ROSSMANN+ Program ÁSZF-ben meghatározott szabályok alkalmazandók.

4.8.          A Résztvevő a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg aktuális egyenlegét a Hűségprogram Időtartama alatt az alábbi módokon tudja ellenőrizni:

(1)    A russellhobbs.rossmann.hu linken elérhető microsite oldalon a Kedvezménykártyájának és születési évének megadását követően;

(2)   A magyarországi ROSSMANN üzletek pénztáránál a Kedvezménykártya pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak történő átadásával;

(3)   Egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben elhelyezett kártyaolvasó terminálok használatával;

(4)   A Hűségprogram Időtartama alatt az egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben Kedvezménykártya használatával lebonyolított Vásárlások vonatkozásában a ROSSMANN által kibocsátott nyugta alján valamennyi esetben feltüntetésre kerül a Résztvevő Költési Egyenlege.

4.9.          A Résztvevők által – a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyájukon rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg egy részének, vagy egészének felhasználásával – a Hűségprogram Időtartama alatt a magyarországi ROSSMANN-üzletek bármelyikében, valamint a Webshopban (akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával) – a készlet erejéig – elérhető rozsdamentes keverőtál; vízforraló; kenyérpirító; só/bors szóró; botmixer; „mix and go” turmixgép; kézi mixer; Street Kitchen könyvek: „Megúszós sütik” és „Brutális kaják” (együttesen: „Hűségtermékek”) kedvezményesen vásárolhatók meg a Szabályzat 5. fejezetében foglaltak szerint.

4.10.       Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Program regisztrációját a Hűségprogram Időtartama megszünteti, úgy a ROSSMANN+ Program regisztráció törlésével egyidejűleg a Kedvezménykártyáján rögzített Költési Egyenleget is elveszíti és azt a ROSSMANN+ Program regisztráció törlését követően már nem fogja tudni felhasználni a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlása érdekében.

 

5. A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásának feltételei

5.1.           A Résztvevő a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján jóváírt Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlege egy részének vagy egészének felhasználásával az alábbi árakon az alábbi Hűségtermékeket vásárolhatja meg kedvezményesen a készlet erejéig:

5.1.1.        a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 10.000 Ft (tízezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.      Russell Hobbs rozsdamentes keverőtál - 5.999,- Ft-os (ötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      Russell Hobbs vízforraló (1,7 liter űrtartalom) - 17.499,- Ft-os (tizenhétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.      Russell Hobbs kenyérpirító - 17.499,- Ft-os (tizenhétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      Russell Hobbs só/bors szóró - 10.999,- Ft-os (tízezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.      Russell Hobbs botmixer - 10.999,- Ft-os (tízezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.       Russell Hobbs „mix and go” típusú turmixgép - 17.999,- Ft-os (tízhétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.      Russell Hobbs kézi mixer - 17.499,- Ft-os (tizenhétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      Street Kitchen – „Megúszós sütik” című könyv - 5.499,- Ft-os (ötezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.       Street Kitchen – „Brutális kaják” című könyv - 5.499,- Ft-os (ötezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron.

5.1.2.       a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 20.000 Ft (húszezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.      Russell Hobbs rozsdamentes keverőtál - 4.799,- Ft-os (négyezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      Russell Hobbs vízforraló (1,7 liter űrtartalom) - 12.999,- Ft-os (tizenkettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.      Russell Hobbs kenyérpirító - 12.999,- Ft-os (tizenkettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      Russell Hobbs só/bors szóró - 8.999,- Ft-os (nyolcezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.      Russell Hobbs botmixer - 8.999,- Ft-os (nyolcezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.       Russell Hobbs mix and go típusú turmixgép – 13.999,- Ft-os (tízháromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.      Russell Hobbs kézi mixer – 13.499,- Ft-os (tizenháromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      Street Kitchen – „Megúszós sütik” című könyv - 4.799,- Ft-os (négyezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.       Street Kitchen – „Brutális kaják” című könyv - 4.799,- Ft-os (négyezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron.

5.1.3.       a Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 30.000 Ft (harmincezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül

a.      Russell Hobbs rozsdamentes keverőtál - 3.799,- Ft-os (háromezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      Russell Hobbs vízforraló (1,7 liter űrtartalom) - 9.999,- Ft-os (kilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.      Russell Hobbs kenyérpirító - 9.999,- Ft-os (kilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      Russell Hobbs só/bors szóró - 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.      Russell Hobbs botmixer - 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.       Russell Hobbs mix and go típusú turmixgép – 9.999,- Ft-os (kilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.      Russell Hobbs kézi mixer - 9.499,- Ft-os (kilencezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      Street Kitchen – „Megúszós sütik” című könyv - 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.       Street Kitchen – „Brutális kaják” című könyv - 3.499,- Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron.

5.2.          A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartama alatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – bármely, a Hűségprogramban résztvevő ROSSMANN-üzlet pénztáránál, az adott üzlet nyitvatartási idejében felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Kedvezménykártyát a választott Hűségtermék vételárának kifizetéskor a pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak átadja. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Költési Egyenlegből az 5.1. bekezdés szerint a választott Hűségtermékre irányadó összeget levonja és az 5.1. bekezdésben meghatározott kedvezményt érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni.

5.3.          A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.7. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartama alatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - is felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Webshopban lefolytatott vásárlása idején a Kedvezménykártyája már regisztrálva van és az általa megvásárolni kívánt Hűségterméket a virtuális kosarába helyezi, majd a fizetéskor begépeli az érintett Hűségtermékhez kapcsolódó, a Résztvevő által felhasználni kívánt Vásárlási Összeget jelölő, 5.4. pontban meghatározott kódot. A vonatkozó kód begépelését követően a Webshop a Költési Egyenlegből automatikusan levonja a kód alapján irányadó összeget és a megfelelő kedvezményt automatikusan érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni.

5.4.          Amennyiben a Résztvevő a Hűségtermékeket a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - kívánja kedvezményes áron megvásárolni, úgy -a Hűségtermék típusától és a felhasználni kívánt Költési egyenleg alapján - az alábbi kódok közül kell a megfelelőt kiválasztania:

5.4.1.       a Russell Hobbs rozsdamentes keverőtál megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

TAL10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

TAL20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

TAL30

5.4.2.       a Russell Hobbs vízforraló (1,7 liter űrtartalom) megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

VIZFORRALO10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

VIZFORRALO20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

VIZFORRALO30

5.4.3.       a Russell Hobbs kenyérpirító megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

PIRITO10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

PIRITO 20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

PIRITO 30

5.4.4.       a Russell Hobbs só/bors szóró megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SO/BORS10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SO/BORS20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SO/BORS30

5.4.5.       a Russell Hobbs botmixer megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

BOTMIXER10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

BOTMIXER20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

BOTMIXER30

5.4.6.       a Russell Hobbs mix and go típusú turmixgép megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIX-GO10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIX-GO20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIX-GO30

5.4.7.       a Russell Hobbs kézi mixer megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIXER10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIXER20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

MIXER30

5.4.8.      Street Kitchen – „Megúszós sütik” című szakácskönyv megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SUTI10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SUTI20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

SUTI30

5.4.9.       Street Kitchen – „Brutális kaják” című szakácskönyv- megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:

a)     10.000 Ft (tízezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

KAJA10

b)     20.000 Ft (húszezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

KAJA20

c)      30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén:

KAJA30

5.5.          A Költési Egyenleg 5.2. és 5.3. pont alapján felhasznált része a Kedvezménykártyáról törlésre kerül, az a későbbiekben már nem használható fel a következő Hűségtermék megvásárlása során. Abban az esetben, ha – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával – a Webshopban történő Vásárlás során olyan kód kerül megadásra, amely olyan Hűségtermékre vonatkozik, amely nincs a Résztvevő digitális kosarában, vagy olyan kód kerül megadásra, amely felhasználásához a Résztvevő nem rendelkezik elegendő Költési Egyenleggel, úgy az adott kód felhasználása sikertelen lesz és a kóddal érvényesíthető kedvezmény nem kerül érvényesítésre.

5.6.          A Kedvezménykártyán rögzített Költési Egyenleg kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint használható fel; az készpénzre nem váltható, valamint a ROSSMANN+ Program vonatkozásában sem vehető figyelembe a ROSSMANN+ Programban meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultság szempontjából.

5.7.          A Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Résztvevők Kedvezménykártyájáról a Költési Egyenlegek törlésre kerülnek, így a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Költési Egyenlegek felhasználására és így a Hűségtermékek 5.1. pont szerinti kedvezményes megvásárlására nincs lehetőség.

5.8.          A Hűségtermékek a Hűségprogram Időtartama alatt a ROSSMANN-üzletekben és a Webshopban (akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával) – a készlet erejéig – a Költési Egyenlegből történő felhasználás nélkül, teljes fogyasztói vételáron is megvásárolhatók. Kedvezmény nélkül:

a.      Russell Hobbs rozsdamentes keverőtál – 7.499,- Ft-os (hétezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

b.      Russell Hobbs vízforraló (1,7 liter űrtartalom) - 21.999,- Ft-os (huszonegyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

c.      Russell Hobbs kenyérpirító - 19.999,- Ft-os (tizenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

d.      Russell Hobbs só/bors szóró - 13.999,- Ft-os (tizenháromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

e.      Russell Hobbs botmixer - 13.999,- Ft-os (tizenháromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

f.       Russell Hobbs mix and go típusú turmixgép – 22.999,- Ft-os (huszonkettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

g.      Russell Hobbs kézi mixer - 19.999,- Ft-os (tizenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

h.      Street Kitchen – „Megúszós sütik” című könyv - 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;

i.       Street Kitchen – „Brutális kaják” című könyv - 6.999,- Ft-os (hatezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron.

5.9.          A Szervező a Hűségprogram idején rendelkezésre álló Hűségtermékek számát gondos, előzetes mérlegelés alapján határozta meg, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes üzletekben, illetve összességében a Hűségprogram időtartama alatt az egyes Hűségtermékek vonatkozásában készlethiány lép fel.

5.10.       Tekintettel arra, hogy a Hűségtermékek legnagyobb része kifejezetten a jelen Hűségprogramra tekintettel készleten tartott termék, a Szervező rögzíti, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően az esetlegesen hibás Hűségtermékek vonatkozásában előfordulhat, hogy a fogyasztó Résztvevő a kellékszavatossági jogok közül a termék kicserélésére irányuló jogával nem tud élni, mivel a Hűségprogram Időtartamát követően az érintett Hűségterméket a ROSSMANN kivezeti a termékszortimentjéből. Azzal azonban, hogy az érintett Hűségtermék kivezetésre került a ROSSMANN termékszortimentjéből a fogyasztó Résztvevő nem veszíti el a hatályos jogszabályok alapján őt megillető egyéb kellékszavatossági jogokat, azokat a hatályos jogszabályok alapján jogosult gyakorolni. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy abban az esetben, ha az őket megillető kellékszavatossági jogokat a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően gyakorolják, úgy a vételár visszatérítése esetén a Szervező kizárólag a Hűségtermék vonatkozásában megfizetett kedvezményes vételárat tudja az érintett Résztvevőnek visszatéríteni, a Költési Egyenlegből felhasznált összeget jóváírni -tekintettel arra, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően Költési Egyenleg gyűjtésére már nincs lehetőség – nem tudja.

 

6. Vegyes rendelkezések

6.1.           A Hűségprogrammal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

c)      telefonszám: 29/889-800, valamint 70/4692-800

6.2.          A Hűségprogrammal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a russellhobbs.rossmann.hu linken elérhető microsite-on.

6.3.          A Szabályzat és a Hűségprogram vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

6.4.          A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a russellhobbs.rossmann.hu linken elérhető microsite-on teszi közzé.

6.5.          A Kedvezménykártyák jogszerű igénybevételt a Szervező bármikor ellenőrizheti. A Szervező jogosult a Hűségprogramban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fogja tudni felhasználni Költési Egyenlegét és a Hűségtermékeket nem fogja tudni az 5.1. pontban foglalt feltételekkel megvásárolni.

6.6.          A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Hűségprogram adminisztrációjához elengedhetetlen, Kedvezménykártyával kapcsolatos személyes adatait a Hűségprogram lebonyolítása céljából (ideértve a Költési Egyenlegek nyilvántartását, ellenőrizhetőségének biztosítását, a Hűségprogramban történő részvételre való jogosultság ellenőrzését), valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli.

Az adatkezelés jogalapját

a)     a Hűségprogram megszervezése és adminisztrációja kapcsán a Résztvevő és a Szervező között létrejövő szerződés teljesítése,

b)     a Hűségprogrammal összefüggésben keletkező jogi igények, azok érvényesítése, valamint a Szervező jogi álláspontjának védelme kapcsán pedig a Szervező igényérvényesítés során felmerülő, bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke képezi.

A Résztvevők adatait a Szervező a fenti a) pontban említett adatkezelés kapcsán a Hűségprogram időtartama alatt, a fenti b) pontban említett adatkezelés kapcsán pedig a felmerülő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig őrzi meg. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Résztvevőket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének, valamint a fenti a) pont szerinti adatkezelés kapcsán az adathordozhatóság joga, a fenti b) pont szerinti adatkezelés kapcsán pedig a tiltakozás joga. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a Szervező adatkezelése során jogsértés valósul vagy valósult meg, a Résztvevők panasszal az illetékes adatvédelmi hatóságnál élhetnek, vagy bírósághoz fordulhatnak. A Szervező ismételten és kifejezetten is felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése ellen tiltakozhatnak is. A Résztvevők a Hűségprogrammal és a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

Üllő, 2023. október 02.

ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.