Kedves Vásárlóink! 2024.07.15-től leadott rendelések várható szállítási ideje 1-3 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2024.07.08-2024.07.14. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!

Rossmann

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „ROSSMANN EB” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN EB” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Nyereményjáték 2024. július 1-jén 0:00 órától 2024. július 14-én 23:59 óráig tart.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik


 1. a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;
 2. számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;
 3. bármely „okos eszközükön” letöltik a ROSSMANN Mobil Applikációt legújabb (Google Play esetén 4.1.50., App Store esetén 4.1.50., App Gallery esetén 4.1.50.; „Legújabb verziószámú”) verziószámú változatát, illetve az „okos eszközükre” már letöltött ROSSMANN Mobil Applikációt a Legújabb verziószámú változatra frissítik;
 4. a jelen Szabályzat elfogadásáról és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató megismeréséről a 4.1 pont (1) alpontban foglaltak szerint nyilatkoznak;
 5. a Nyereményjáték időtartama alatt a Mobil Applikációba a Saját Fiókjukba történő bejelentkezést követően, a ROSSMANN EB elnevezésű játékot legalább egy alkalommal sikeresen teljesítik a 4. fejezetben foglaltak szerint. (A Saját Fiók létrehozásának menetét és feltételeit, valamint a Saját Fiók használata esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann ID és a Webáruház használata vonatkozásában című adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.)

(A fenti (1)-(5) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)


3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.


3.3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.2. pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben


 1. az érintett Résztvevő a Saját Fiókjának létrahozása során (ROSSMANN ID regisztrációja során) nem valós adatokat adott meg;
 2. az érintett Résztvevő a ROSSMANN EB elnevezésű játék sikerességét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 3. az érintett Résztevevő a Nyereményjátékban úgy próbált részt venni, hogy a Mobil Applikációba más felhasználó Saját Fiókjával jelentkezett be;
 4. az érintett Résztvevő a ROSSMANN Saját Fiókját az 5.2. pontban meghatározott Sorsolás lebonyolításáig törli;
 5. az érintett Résztvevő az 5.2. pontban meghatározott Sorsolás eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 6. az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5. A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált Saját Fiókot (ROSSMANN ID regisztrációt), és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve a Saját Fiók jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


3.6. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://www.rossmann.hu/rossmann-eb-aszf online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.


3.7. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a Legújabb verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számukra, illetve a ROSSMANN EB elnevezésű játék nem megfelelően fog működni „okos eszközükön”, és ezáltal akadályozva lesznek a ROSSMANN EB elnevezésű játék sikeres teljesítésében és az 5.2 pontban meghatározott Sorsoláson való részvételen. A Szervező kizárja a felelősségét azokért a hibákért, fennakadásokért és egyéb hátrányos következményekért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban úgy kíván részt venni, hogy nem a Legújabb verzószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak a Nyereményjátékkal összefüggésben.


4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL – ROSSMANN EB ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK SIKERES TELJESÍTÉSE

4.1. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (5) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött – Legújabb verziószámú - Mobil Applikációjába a Saját Fiókjával be kell jelentkeznie és


 1. a Mobil Applikáció ROSSMANN EB felületén a „JÁTSZANI SZERETNÉK” gombra kattintást követően a „Megismertem és elfogadom a nyereményjáték általános szerződési feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját.” szövegek melletti jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a jelen Szabályzatot és nyilatkoznia kell a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató megismeréséről;
 2. az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően a „JÁTSZANI SZERETNÉK ” gombra kattintást követően, a 4.2 pontokban foglaltak szerint sikeresen teljesítenie kell a ROSSMANN EB játékot.

4.2. A Résztvevőknek a ROSSMANN EB játék sikeres teljesítéséhez száznyolcvan (180) másodperc alatt a játék felületén megjelenő képen elrejtett tizenöt (15) darab focilabdából lehető legtöbbet kell megtalálniuk. Egy focilabda akkor tekinthető a játék szempontjából megtaláltnak, ha az „okos eszköz” képernyőjének megérintését követően az érintett focilabda hanghatás kifejtése mellett piros kontúrt kap, aminek eredményeként a megtalált focilabda után eggyel növekszik a „Megtalált focilabdák” száma a Mobil Applikáció számlálóján. Amennyiben a játék lefolytatására nyitva álló száznyolcvan (180) másodperc alatt az érintett Résztvevő legalább négy (4) focilabdát megtalál, úgy a játék végén egy üdvözlő üzenet értesíti a Résztvevőt a játék sikeres teljesítéséről. Attól függően, hogy az érintett Résztvevő a játék során hány focilabdát talál meg, négy különböző csoportba kerülhet beosztásra az alábbiak szerint:


 1. 1.csoport: 0-3 darab focilabda megtalálása esetén (Sikertelen játék!);
 2. 2.csoport: 4-7 darab focilabda megtalálása esetén;
 3. 3.csoport: 8-11 darab focilabda megtalálása esetén;
 4. 4.csoport: 12-15 darab focilabda megtalálása esetén.

4.3. A Résztvevők a ROSSMANN EB játékkal a Nyereményjáték időtartama alatt összesen három (3) alkalommal tudnak játszani. Fontos azonban, hogy két játék között el kell telnie legalább huszonnégy (24) órának. Erre tekintettel a Résztvevőnek az egyes játékokat úgy célszerű időzítenie, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt háromszor tudjon játszani, úgy is, hogy az egyes játékok között legalább huszonnégy (24) órának el kell telnie.


4.4. A ROSSMANN EB játék - egy, vagy több alkalommal történő - sikeres teljesítését követően a Résztvevő automatikusan részt vesz az 5.2 pont szerinti Sorsoláson.


4.5. A 4.2. pontban meghatározott csoportokba történő besorolás szempontjából - és így az 5.1.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésére nyitva álló lehetőség szempontjából is – kizárólag az érintett Résztvevő legjobb eredménye kerül figyelembevételre. (Erre tekintettel, ha valaki három alkalommal játszik, és első alkalommal 0 focilabdát, második alkalommal 9 focilabdát, míg harmadik alkalommal 15 focilabdát talál meg, úgy kizárólag a 4.2. pont d) alpontjában meghatározott 4. csoportba kerül besorolásra.)


4.6. Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN EB játék sikeres teljesítésére nyitva álló száznyolcvan (180) másodperc alatt nem talál meg legalább négy (4) darab focilabdát, úgy a határidő lejártát követően a játék véget ér, és egy rendszerüzenet tájékoztatja a Résztvevőt arról, hogy a ROSSMANN EB játékot az érintett alkalommal nem tudta sikeresen teljesíteni. Az a személy, aki a ROSSMANN EB játékot a rendelkezésre álló három alkalomból egyetlen alkalommal sem tudja sikeresen teljesíteni, nem vesz részt az 5.2 pont szerinti Sorsoláson, így nem lesz esélye az 5.1.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésére sem.


4.7. Abban az esetben, ha valaki a 4.1 pont (2) albekezdésében megjelölt „JÁTSZANI SZERETNÉK” gombra kattintással megkezdi a ROSSMANN EB játékot, de a játék felületét a sikeres teljesítésre nyitva álló száznyolcvan (180) másodperc alatt elhagyja, úgy a játék nem fejeződik be automatikusan, hanem az érintett személy jogosult a játék felületére a sikeres teljesítésre nyitva álló száznyolcvan (180) másodperc alatt visszalépni. Fontos azonban, hogy a ROSSMANN EB játék szüneteltetésére nincs lehetőség, illetve a sikeres teljesítésre nyitva álló száznyolcvan (180) másodperc határidő abban az esetben is telik, ha a játszó személy a ROSSMANN EB játék felületét elhagyja. Erre tekintettel a Szervező javasolja, hogy a ROSSMANN EB játék megkezdésére csak akkor kerüljön sor, ha a játszó személy a játék megkezdésétől számított, egybefüggő száznyolcvan (180) másodpercig a ROSSMANN EB játék felületén tud maradni és a játék sikeres teljesítésével tud foglalkozni.


4.8. A ROSSMANN EB játék kizárólag a Mobil Applikáció Legújabb verziószámú változatán futtatható megfelelően, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba Saját Fiókjával belépett. Ennek megfelelően a ROSSMANN EB játék elindításának előfeltétele, hogy a Résztvevő:


 1. rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikáció legújabb verziószámú változatával;
 2. rendelkezzen ROSSMANN Saját Fiókkal, valamint Saját Fiókjával a Mobil Applikációba bejelentkezzen;
 3. a jelen Szabályzat elfogadásáról és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztató megismeréséről a 4.1 pont (1) alpontban foglalt módon nyilatkozzon;
 4. a ROSSMANN EB játékot a Nyereményjáték időtartama alatt indítsa el.

5. SORSOLÁS ÉS NYEREMÉNYEK

5.1. Nyeremények

5.1.1. Azon Résztvevők között, akik a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint sikeresen teljesítették a ROSSMANN EB játékot, a Szervező által lebonyolított sorsolás („Sorsolás”) keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra attól függően, hogy az egyes Résztvevők milyen eredménnyel teljesítették a ROSSMANN EB játékot:


 1. a) egy darab (1 db) 350.000,- Ft értékű, a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) által üzemeltetett szálláshelyeken felhasználható ajándékutalvány;
 2. öt darab (5 db) ROSSMANN digitális ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa legalább 2025. július 1. napjáig - az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett összesen ötvenezer forint (50.000,- Ft) összegben vásárolhat a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint;
 3. Tíz darab (10 db) a strandolás gondtalan élvezetét szolgáló termékekből álló ajándékcsomag.

(Az 5.1.1 pont a) - c) alpontjaiban meghatározott nyeremények bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)


5.1.2. A Sorsolás keretében az érintett Résztvevő az 5.1.1. a)-c) alpontokban meghatározott Nyeremények valamelyikét kizárólag abban az esetben tudja megnyerni, ha a ROSSMANN EB játékot a 4.2. pontban foglaltak szerint legalább egy alkalommal sikeresen teljesíti. Azon Résztvevőknek, akik a ROSSMANN EB játékban elért eredményük alapján a


 1. 4.2 pont d) alpontban meghatározott csoportba kerülnek besorolásra, a Soroslás keretében valamennyi az 5.1.1. pontban meghatározott Nyeremény megnyerésére lesz esélyük;
 2. 4.2 pont c) alpontban meghatározott csoportba kerülnek besorolásra, kizárólag az 5.1.1. pont b) és c) alpontjaiban meghatározott Nyeremények megnyerésére lesz esélyük;
 3. 4.2 pont b) alpontban meghatározott csoportba kerülnek besorolásra, kizárólag az 5.1.1. pont c) alpontjában meghatározott Nyeremények megnyerésére lesz esélyük.

A fentieknek megfelelően például, ha valamely Résztvevőnek a ROSSMANN EB játék teljesítése során 8 db focilabda megtalálása lesz a legjobb eredménye, és ezáltal a 4.2 pont c) alpontban meghatározott csoportba kerül besorolásra, úgy e Résztvevőnek nem lesz lehetősége az 5.1.1. pont a) alpontban meghatározott Nyeremény megnyerésére.


5.1.3. Az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyereményt a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) biztosítja.


5.1.4. Az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. A Szervező kifejezetten felhívja Nyertes Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.1.1 pont (a) alpontjában meghatározott ajándékkuponok beváltásának feltételeit a kupont biztosító gazdasági társaság jogosult meghatározni. A kupon beváltásának feltételei a Nyereményként átadásra kerülő kuponon feltüntetésre kerülnek, e feltételekre a Nyertesnek minden esetben tekintettel kell lennie.


5.1.5. Az 5.1.1. pont b) alpontjában meghatározott Nyeremények felhasználásának feltételei a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben ismerhetők meg.

5.1.6. A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.


5.2. A Sorsoláshoz kapcsolódó szabályok és a Sorsolás menete

5.2.1. A Nyereményjáték időtartamát (2.1 pont) követően a Résztvevők között 2024. július 15. napján a Szervező által lebonyolított sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a Nyeremények.


5.2.2. A Sorsolás során a Szervező – kettő, a Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyerteseket („Nyertesek”). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.


5.2.3. A Sorsolás során minden Nyertes mellett kisorsolásra kerül egy tartaléknyertes is („Tartaléknyertes”). Amennyiben az érintett Nyertessel kapcsolatban az 5.3.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy az érintett Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe.


5.2.4. A Sorsolás keretében a Szervező


 1. Legelőször a 4.2 pont d) alpontban meghatározott csoportba tartozó személyek közül kisorsolja az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyeremény nyertesét;
 2. Az előző bekezdésben foglaltakat követően – i) a 4.2 pont c) alpontban meghatározott csoportba tartozó személyek, valamint ii) a 4.2 pont d) alpontban meghatározott csoportba tartozó azon személyek között, akik nem kerültek kisorsolásra az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyeremény Nyerteseként – kisorsolja az 5.1.1 pont b) alpontban meghatározott Nyereményeket;
 3. Végezetül pedig – a i) 4.2 pont b) alpontban meghatározott csoportba tartozó személyek, a ii) 4.2 pont c) alpontban meghatározott csoportba tartozó azon személyek között, akik nem kerültek kisorsolásra az 5.1.1 pont b) alpontban meghatározott Nyeremények valamelyikének Nyerteseként, valamint iii) a 4.2 pont d) alpontban meghatározott csoportba tartozó azon személyek között, akik nem kerültek kisorsolásra az 5.1.1 pont a), illetve b) alpontokban meghatározott Nyeremények valamelyikének Nyerteseként - kisorsolja az 5.1.1 pont c) alpontban meghatározott Nyereményeket.

5.2.5. A Tartaléknyertesek kisorsolására - a Nyertesek 5.2.4 pontban meghatározottak szerinti kisorsolását követően – szintén az 5.2.4 pontban meghatározottak szerint kerül sor.


5.3. A Nyertesek értesítése

5.3.1. A Szervező az egyes Nyeremények Nyertesét (Tartaléknyertesét) a Saját Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti („Értesítés”) a Nyereményéről. A Szervező a Nyertesek nevét Mobil Applikáció ROSSMANN EB aloldalán is közzéteszi, valamint a Nyertesek a Mobil Applikációjukon is kapnak értesítést, ha a Saját Fiókjukkal bejelentkeznek.


5.3.2. A Nyertes értesítésére a Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor. A Tartaléknyertesek értesítésére azt követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor, hogy az érintett Nyereményükre jogosulttá váltak.


5.3.3. Az 5.1.1. pont b) alpontjában meghatározott Nyeremények Nyerteseinek a digitális ajándékkártyát (Nyereményt) az Értesítés megküldését követő tíz (10) munkanapon belül, minden további azonosítás, vagy adatbekérés nélkül küldi meg a Szervező a Saját Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján. A jelen Szabályzat elfogadásával valamennyi Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha az 5.1.1. pont b) alpontjában meghatározott Nyereményt megnyeri, úgy nyereménye e-mail útján kerüljön kézbesítésre számára. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat, hogy az Értesítés, illetve a Nyeremény az e-mail cím „SPAM” fiókjába kerül kézbesítésre, így felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy e-mail címük „SPAM” fiókját is rendszeresen ellenőrizzék.


5.3.4. Az 5.1.1. pont a), illetve c) alpontjában meghatározott Nyeremények Nyertesei esetén a Szervező az Értesítésben felhívja az érintett Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjében az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldje meg a Nyereménye átadásához szükséges adatait, így nevét, telefonszámát, lakcímét, valamint egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megnyert Nyereményre igényt tart. A Szervező felhívja a Nyertes (Tartaléknyertes) figyelmét arra, hogy a válasza késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.


5.3.5. Amennyiben az 5.1.1. pont a), illetve c) alpontjában meghatározott Nyeremények Nyertese


 1. az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, vagy
 2. úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az az általa megnyert Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és a Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.


5.3.6. Abban az esetben, ha az 5.3.4 pontban rögzített körülmények valamelyike az 5.1.1. pont a), illetve c) alpontjában meghatározott Nyeremények Tartaléknyertese vonatkozásában merül fel, úgy a Szervező az érintett Nyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást végez az 5.3.4 pontban foglalt körülmény felmerülésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül.


5.3.7. A Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


5.4. Az 5.1.1. pont a), illetve c) alpontjában meghatározott Nyeremények kiszállítása és átvétele

5.4.1. Az 5.1.1. pont a), illetve c) alpontjában meghatározott Nyeremények Nyereményeket a Szervező a Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező a Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.


5.4.2. A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.


5.4.3. A Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


5.5. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.5.1. A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


5.5.2. A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.


6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.


6.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://www.rossmann.hu/rossmann-eb-aszf internetes oldalon.


6.4. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója kizárólag a Szervező. Erre tekintettel a Nyereményjáték lebonyolításában, illetve szponzorálásában az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem vesz részt. Az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem szponzora a Nyereményjátéknak, az Apple vállalatcsoport kizárólag az Apple Store alkalmazás-áruházat üzemelteti, amelyből (többek között) a ROSSMANN Mobil Applikáció letölthető iOS operációs rendszerű „okos eszközökre”.


6.5. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.


6.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://www.rossmann.hu/rossmann-eb-aszf weboldalon is közzéteszi.


6.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6.8. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://www.rossmann.hu/rossmann-eb-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2024. július 1.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.