mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

  ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

  Érvényes: 2020. december 3-tól

   

   

  1. 1.        Szerződő Felek és általános tudnivalók

  1.1.             A ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylésének feltételeit, a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a ROSSMANN ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a SigmaNet Kft. (székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-879863; adószám: 13919252-2-41) tárhely-szolgáltató által üzemeltetett shop.rossmann.hu honlapon („Honlap”) elérhető ROSSMANN Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a ROSSMANN, valamint a Vásárlók (Ld. 2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  1.2.            A Webáruházat a ROSSMANN az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

  1.3.            A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

  1. 2.       ROSSMANN ID igénylése: regisztráció a Webáruházba

  2.1.            A Webáruházból ROSSMANN ID-vel rendelkező, regisztrált vásárlók („Vásárló(k)”) rendelhetnek meg termékeket.

  2.2.           A ROSSMANN ID igénylésére a Honlapon található, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) keresztül elérhető „REGISZTRÁCIÓ” fülre kattintással elérhető aloldalon van lehetőség. A ROSSMANN ID igényléséhez a regisztrálni kívánó vásárlóknak meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, valamint egyedi jelszavukat. A ROSSMANN ID igényléséhez további lépés, hogy a ROSSMANN ID-t igénylő személy a „Megismertem és elfogadom a ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételeit és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson. Amennyiben az e pontban foglaltaknak a ROSSMANN ID-t igényelni kívánó személy eleget tesz, úgy e személynek a ROSSMANN biztosít egy egyedi ROSSMANN ID-t és egy saját felhasználói fiókot („Saját Fiók”). A ROSSMANN ID igénylésével egyidejűleg tehát a ROSSMANN a Vásárló számára a Webáruházhoz is hozzáférést biztosít. A Vásárlónak a ROSSMANN ID létrejöttét követően utóbb bármikor lehetősége nyílik a ROSSMANN+ hűségprogramba regisztrálni, valamint a ROSSMANN által időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban részt venni. A Vásárló ROSSMANN ID igénylését követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a ROSSMANN+ hűségprogram aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

  2.3.           Amennyiben a Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Résztvevő a jelen pontban adott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, indokolási kötelezettség nélkül, illetve bárminemű korlátozás nélkül visszavonhatja, akár az egyes ROSSMANN által küldött hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással („Hírlevélen történő leiratkozás”), akár a Saját Fióknak a „Profilom” menüpontban a „Személyes adataim” fül alatt található „Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szöveg melletti jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításával és a „MENTEM” gombra kattintással („Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás”). Hírlevélen történő leiratkozás esetén a leiratkozás automatikusan a „LEIRATKOZOM” linkre kattintással megtörténik, azonban technikai okokból a Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás esetén a leiratkozás csak a vonatkozó jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításától és a „MENTEM” gombra kattintástól számított egy (1) munkanapon belül történik meg. A leiratkozás megtörténtét követően a Résztvevő a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni a ROSSMANN-tól.

  2.4.           A Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti. A Vásárló által megadott adatok helytállóságát a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatok megadása esetén a felelősség és az ezzel járó valamennyi jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlókat terheli.

  2.5.           A Vásárló a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a ROSSMANN ID-ját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban. (A Saját Fiók törlését követően a Vásárló ismételten jogosult a 2.2 pontban meghatározottak szerint új Saját Fiókot létrehozni, biztosítva ezáltal a fenti felületekhez történő hozzáférést, viszont ilyen esetben a Vásárló elveszíti a korábbi Saját Fiókhoz kapcsolódó esetleges jogosultságait, kedvezményeit.)

  1. 3.       A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

  3.1.            A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a ROSSMANN-tól.

  3.2.           A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

  3.3.           A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül.

  3.4.           Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

  3.5.           A ROSSMANN Rossmanó Babaprogramjában résztvevő Vásárló a Webáruházban történő megrendelés során, a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeket („Baba Kedvezmények”) érvényesíthet a 4.3 pontban meghatározott módon. A Webáruházban a ROSSMANN+ Programban résztvevő Vásárló a ROSSMANN+ Program https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – a Webáruházban érvényesíthető – kedvezményeket („ROSSMANN+ Kedvezmények”) a 4.3 pontban meghatározott módon érvényesítheti. A Glamour-, a Nők Lapja és Joy magazinok mellékleteként megszerezhető, és a Glamour és Joy vásárlói napok, valamint Nők Lapja kuponnapok (együttesen: „Vásárlói napok”) alatt felhasználható papíralapú kuponokon („Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok”) alapuló kedvezményeket szintén a 4.3 pontban meghatározott módon lehet érvényesíteni a Webáruházban, egyéb papíralapú kuponokon alapuló kedvezmények azonban nem érvényesíthetők a Webáruházban.

  3.6.           A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a ROSSMANN fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

  3.7.           Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a ROSSMANN nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  3.8.           Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére a Vásárló által Megrendelt Termékek (ld. 4.1 pont) vonatkozásában igénybe vehető kedvezmények – ideértve többek között a Baba Kedvezményeket, a ROSSMANN+ Kedvezményeket, a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokat is – a Webáruházban történő vásárlás során nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerülnek alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen kerül megállapításra, úgy a ROSSMANN nem köteles a bevásárlókosárban szereplő Terméket a tévesen csökkentett, kedvezményes áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  3.9.           A ROSSMANN rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a ROSSMANN nem vállal felelősséget.

  1. 4.       A Termékek megrendelése

  4.1.            A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

  4.2.           A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

  4.3.           A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival. A Vásárlók e felületen tudják az egyes Megrendelt Termékek tekintetében őket megillető árkedvezményeket a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponjuk kódjának megadásával érvényesíteni. A ROSSMANN+ Kedvezmények a Baba Kedvezményekkel nem vonhatók össze, ezen kedvezmények egyidejűleg nem érvényesíthetők. Amennyiben a Vásárlót az érintett vásárlása tekintetében ROSSMANN+ Kedvezmény és Babakedvezmény is megilletné, úgy a Webáruház a Vásárló számára nagyobb mértékű kedvezményt érvényesíti. A Vásárlókat az érintett vásárlásukkal kapcsolatban megillető Baba Kedvezményeket vagy ROSSMANN+ Kedvezményeket a Webáruház automatikusan felismeri és érvényesíti A Webáruház a Baba Kedvezményeket vagy a ROSSMANN+ Kedvezményeket kizárólag abban az esetben érvényesíti automatikusan, amennyiben a Termékeket a Vásárló azon Saját Fiókja útján rendeli meg, melyhez kapcsolódóan a Vásárló a ROSSMANN+ Programba regisztrált. A Megrendelt Termékek Baba Kedvezménnyel, illetve ROSSMANN+ Kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen fizetendő vételáráról a Vásárlók szintén az e pontban meghatározott felületen kapnak tájékoztatást.

  4.4.           A 4.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során – vagy később személyes adatai között – megadta már lakcímét, úgy szállítási és számlázási címként automatikusan lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

  4.5.           A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára, továbbá a Vásárló adott vásárlása vonatkozásában e felületen tud ún. Egészségpénztár számlát igényelni az Egészségpénztár nevének, számának, illetve címének (irányítószám, település, utca, házszám, illetve esetlegesen emelet és ajtó) megadásával.

  4.6.           A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

  a)     A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

  b)     a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);

  c)      a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”);

  d)     a ROSSMANN által üzemeltetett, https://shop.rossmann.hu/szallitas-es-fizetes linken elérhető oldalon feltüntetett átvételi pontként működő üzletének címe („Bolti Átvételi Pont”);

  e)      A COOP üzletekben található postapontok („COOP Postapont”) egyikének címe;

  f)      A MOL üzemanyagtöltő állomásokon található postapontok („MOL Postapont”) egyikének címe;

  A b)-f) pontban meghatározottak együttesen: („Átvételi Pont”)

  4.7.           A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a ROSSMANN továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

  4.8.           A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

  a)     Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése az Átvételi Pontot üzemeltető vállalkozás, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás 7.2 pont szerinti beszedése útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a ROSSMANN részére az Átvételi Pontot üzemeltető, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás juttatja el. (Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a 4.8 pont b) alpontban, valamint a 7.3 - 7.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)

  b)     Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik. Ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) választása esetén a Vásárlónak lehetősége van a bankkártyaadatai elmentésére abból a célból, hogy a későbbiekben kényelmesebben, azok ismételt megadása nélkül fizethesse ki a Termékek vételárát és a szállítási költséget.

  4.9.           A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a ROSSMANN továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címét.

  4.10.        A 4.9 pontban meghatározott Megrendelést követő huszonnégy (24) órán belül a ROSSMANN egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben a ROSSMANN igazolja, hogy a Vásárló Megrendelése a ROSSMANN-hoz megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet a Vásárló nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a Megrendelése nem érkezett be a ROSSMANN-hoz. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vásárló a ROSSMANN ügyfélszolgálatának 12.1 pontban meghatározott elérhetőségein érdeklődjön Megrendelésének ROSSMANN-hoz történő beérkezéséről.

  4.11.         A Webáruház mindenkori kínálata termékkategóriákba van rendezve, mely a „KATEGÓRIÁK” gombra kattintással elérhető. A ROSSMANN egy Megrendelés alkalmával főszabály szerint termékkategóriánként összesen maximum 6-6 (hat-hat) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egységnyi (darab, doboz, csomag, üveg stb.) Terméket („Háztartási Mennyiség”) magában foglaló és ugyanakkor a bruttó 100.000 Ft-ot (százezer forintot) meg nem haladó összegű („Értékhatár”) Megrendelés teljesítését tudja vállalni. Jellegükre tekintettel a Háztartási Mennyiség alól egyes termékkategóriák/alkategóriák az alábbiak szerint kivételt képeznek és ezekből az alábbi maximális mennyiség rendelhető az Értékhatáron belül („Kivételes Mennyiség”):

  Állateledel

  a termékkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Élelmiszer] Reform ital

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  Háztartás

  a termékkategóriába eső maximum 10 (tíz) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Bébiétel

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Törlőkendő

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Babavíz

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  A ROSSMANN felhívja a figyelmet, hogy a Baba termékkategórián belül a pelenka és tápszer alkategóriákra a kivétel nem vonatkozik, ezek esetén a Háztartási Mennyiség általános szabályai alkalmazandók.

  4.12.         A Háztartási Mennyiséget (megfelelő esetben a Kivételes Mennyiséget) és/vagy az Értékhatárt meghaladó Megrendelések esetén előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a ROSSMANN ügyfélszolgálatával  a 12.1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen.

  4.13.         A 4.9 pontban meghatározott Megrendelés beérkezését követően a ROSSMANN egy tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a ROSSMANN az alábbi körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:

  a)     A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a ROSSMANN részéről, továbbá a ROSSMANN tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;

  b)     A Vásárló Megrendelése Kivételes Mennyiséget, vagy Háztartási Mennyiséget meghaladó mennyiséget érint, erre tekintettel a ROSSMANN-nak a Megrendelést részben vagy egészben nem áll módjában teljesíteni.

  c)      A Vásárló Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában a Webáruházban a 3.7 pont szerinti hibás ár került feltüntetésre, így a ROSSMANN a Megrendelést részben vagy egészben nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  d)     A Vásárló Megrendelése vonatkozásában a 3.8 pontban meghatározottak szerint nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerültek kedvezmények alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen került megállapításra, melynek következtében a ROSSMANN a Vásárló Megrendelését nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  4.14.         A ROSSMANN a 4.13 pont szerinti tájékoztató levelét - főszabály szerint - a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb három (3) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését az alább felsorolt kiemelt időszakok valamelyike során küldte meg a ROSSMANN számára, úgy a ROSSMANN a 4.13 pont szerinti tájékoztató levelét a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Kiemelt időszakoknak minősülnek minden évben az alábbi időszakok:

  a)     a december 1. és december 26. napja közötti időszak;

  b)     a ROSSMANN által meghirdetett ún. „Black Friday” kampányidőszak;

  c)      a Vásárlói napokon  érvényesíthető kuponok beváltására meghirdetett kampányidőszak.

  4.15.         A Megrendelt Termékekről a ROSSMANN az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

  4.16.         A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

  1. 5.       A szerződés létrejötte, jellemzői

  5.1.            A ROSSMANN-nak a 4.13 pont a) alpontjában meghatározott tartalommal megküldött tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a ROSSMANN között. (Abban az esetben, ha a ROSSMANN a 4.13 pont b)-d) alpontjában meghatározott tartalmú tájékoztató levelet küld a Vásárlónak, úgy a Vásárló Megrendelése nem kerül elfogadásra a ROSSMANN által és nem jön létre szerződés a ROSSMANN és a Vásárló között.) A Szerződés alapján a ROSSMANN eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

  5.2.           A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 11.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

  5.3.           A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

  1. 6.       A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

  6.1.            A ROSSMANN a 6.10 pontban meghatározott kivétellel a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A ROSSMANN a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

  6.2.           A ROSSMANN-nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a ROSSMANN-tól, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre, vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra. („Átvételi Pontra Szállítás”).

  6.3.           Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a ROSSMANN a Magyar Posta közreműködésével a Megrendelt Termékek aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

  6.4.           Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a ROSSMANN továbbítja a Magyar Posta felé, de a ROSSMANN az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

  6.5.           A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

  6.6.           Házhozszállítás esetén a Vásárló jogosult a Csomag időkapus kiszállítását megrendelni. Ebben az esetben a Vásárló a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumokból választva szabadon határozhatja meg, hogy a Csomagot mely napon, melyik négy (4) órás / három (3) órás / két (2) órás időintervallumban kívánja átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a soron következő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot is megjelölhet. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését 12:00 óra után adja le, úgy kizárólag a soron következő munkanapot követő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot jelölhet meg a kiszállítás időpontjaként. A ROSSMANN rendszerében a Megrendelés időpontjától számított két héten belül feltüntetésre került időintervallumot jelölhet meg a Vásárló a kiszállítás időpontjaként. Az időkapus kiszállítás csak az ország meghatározott területein található szállítási címek vonatkozásában érhető el. Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az időkapus szállítás elérhető a https://shop.rossmann.hu/media/idokapus_kiszallitas/Idokapus_kiszallitas_a_Rossmann_Online_Drogeriaban.pdf  linken érhető el.

  6.7.           Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló ROSSMANN ID igénylése, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenetek a Vásárló ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címére kerülnek megküldésre.

  6.8.           Ha a Vásárló elmulasztja a 6.5 és a 6.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  6.9.           A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282 telefonszámon.

  6.10.        Abban az esetben, ha a Vásárló szállítási címként Bolti Átvételi Pontot jelöl meg, úgy a Megrendelt Termékeket a ROSSMANN a rendelkezésére álló eszközökkel szállítja át a Bolti Átvételi Pontra, a Magyar Posta szolgáltatásait nem veszi igénybe. Bolti Átvételi Pont megjelölés esetén a ROSSMANN küld a Vásárló részére értesítést arról, hogy a Csomag a Bolti Átvételi Pontra megérkezett. A Bolti Átvételi Ponton az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a ROSSMANN a Vásárló ROSSMANN ID igénylése, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzent a Vásárló ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ha a Vásárló elmulasztja az e pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  1. 7.       A Megrendelt Termékek kifizetése

  7.1.            A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a 7.2 - 7.7. pontokban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Vásárló egy (1) éven belül két (2) alkalommal nem veszi át a részére kézbesítendő, Utánvétes Fizetéssel kifizetni kívánt Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult arra, hogy e Vásárló vonatkozásában kizárólag az Online Bankkártyás Fizetést tegye lehetővé.

  7.2.           Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás (beleértve az Express Szállítást is) és Átvételi Pontra – kivéve Bolti Átvételi Pontra - történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is. Házhozszállítás esetén a POS terminálok rendelkezésre állását a Magyar Posta biztosítja. Amennyiben a Házhozszállítás esetén a POS terminál nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a bankkártyás fizetés lehetőségének hiánya miatt a Vásárló a vételárat és a szállítási költséget készpénzzel kénytelen megfizetni, ezért felelősség a ROSSMANN-t nem terheli.

  7.3.           Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Mobil Kft. („Simplepay”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a ROSSMANN a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a 4.8 pont b) alpontban, valamint a 7.3 - 7.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.

  7.4.           Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a ROSSMANN által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Vásárló neve, az érintett vásárlás időpontja, a Megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Vásárló által a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

  7.5.            Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vásárló eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Vásárló valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételével a Vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Vásárló felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

  7.6.           Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ROSSMANN, sem a SimplePay nem fér hozzá. A ROSSMANN által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ROSSMANN felel, a ROSSMANN fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

  7.7.            A ROSSMANN az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

  1. 8.       Elállási jog gyakorlása

  8.1.            Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  8.2.           Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

  8.3.           Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 2025 Üllő, Zsaróka út 8. címre. A ROSSMANN a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket bármelyik ROSSMANN üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat ROSSMANN általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

  8.4.           A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a http://shop.rossmann.hu/media/files/Elallasi-nyilatkozat-Rossmann.pdf linkről tölthető le. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. A Fogyasztó Vásárló az elállással kapcsolatos nyilatkozatát a https://shop.rossmann.hu/customer-service linken online is el tudja küldeni a ROSSMANN számára. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

  8.5.           A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek ROSSMANN-hoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a ROSSMANN haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A ROSSMANN a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

  8.6.           A ROSSMANN követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

  1. 9.       Kellékszavatosság

  9.1.            A Vásárló a ROSSMANN hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  9.2.           Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

  9.3.           A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a ROSSMANN-nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  9.4.           Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a ROSSMANN-tól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

  9.5.           A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a ROSSMANN-nal szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a ROSSMANN-nal szemben.

  9.6.           A ROSSMANN a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

  a)     a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

  b)     a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

  c)      a hiba bejelentésének időpontját,

  d)     a hiba leírását,

  e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  f)      a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  9.7.           Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  9.8.           A ROSSMANN a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

  9.9.           A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ROSSMANN számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a ROSSMANN költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a ROSSMANN adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  9.10.        Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  9.11.         Ha a ROSSMANN a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

  9.12.         A ROSSMANN a kijavításra vagy a 9.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

  a)     a Vásárló nevét és címét,

  b)     a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

  c)      a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

  d)     azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

  Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a ROSSMANN.

  1. 10.    Termékszavatosság

  10.1.         Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a ROSSMANN-tól, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

  10.2.        A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a ROSSMANN- nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék ROSSMANN általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

  10.3.        Mentesül a ROSSMANN (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  a)     a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  b)     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  c)      a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  10.4.        A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a ROSSMANN-nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. 11.     Jótállás

  11.1.          A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a ROSSMANN hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

  11.2.         A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az Áfa tv. alapján kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

  11.3.         A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a ROSSMANN nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a ROSSMANN, a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a ROSSMANN költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

  11.4.         A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a ROSSMANN a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

  a)     kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

  b)     a hiba okát és a kijavítás módját,

  c)      a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

  11.5.          Mentesül a ROSSMANN a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

  11.6.         A 11. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.

  1. 12.    Információ, reklamáció, panaszkezelés

  12.1.         A Vásárló a ROSSMANN ID-val kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:

  a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  b)     elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

  c)      telefonszám: (+36) 29/889-800, valamint (+36) 70/4692-800 (munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között érhető el a ROSSMANN)..

  12.2.         A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online Bankkártyás Fizetés esetén, a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. A ROSSMANN- hoz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a ROSSMANN haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

  12.3.         Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Vásárló részére.

  12.4.         A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és egyéb úton megtett panaszokat.

  12.5.         A ROSSMANN a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

  12.6.         Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  12.7.         Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület

  • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  • Telefon: +36 1 2690 703
  • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
  • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/
  1. 13.    Vegyes Rendelkezések

  13.1.         Az ÁSZF legutolsó módosítása 2020. december 3. napján lépett hatályba. A ROSSMANN fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a ROSSMANN a www.rossmann.hu weboldalon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

  13.2.         A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a ROSSMANN-on kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A ROSSMANN az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  13.3.         A ROSSMANN kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

  13.4.         A ROSSMANN kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

   

   

  ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

  Érvényes: 2020. március 1-től

   

  ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

  1. 1.         Szerződő Felek és általános tudnivalók

  1.1.              A ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylésének feltételeit, a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a ROSSMANN ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a SigmaNet Kft. (székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-879863; adószám: 13919252-2-41) tárhely-szolgáltató által üzemeltetett shop.rossmann.hu honlapon („Honlap”) elérhető ROSSMANN Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a ROSSMANN, valamint a Vásárlók (Ld. 2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  1.2.              A Webáruházat a ROSSMANN az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

  1.3.              A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

  1. 2.        ROSSMANN ID igénylése: regisztráció a Webáruházba

  2.1.              A Webáruházból ROSSMANN ID-vel rendelkező, regisztrált vásárlók („Vásárló(k)”) rendelhetnek meg termékeket.

  2.2.             A ROSSMANN ID igénylésére a Honlapon található, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) keresztül elérhető „REGISZTRÁCIÓ” fülre kattintással elérhető aloldalon van lehetőség. A ROSSMANN ID igényléséhez a regisztrálni kívánó vásárlóknak meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, valamint egyedi jelszavukat. A ROSSMANN ID igényléséhez további lépés, hogy a ROSSMANN ID-t igénylő személy a „Megismertem és elfogadom a ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételeit és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson. Amennyiben az e pontban foglaltaknak a ROSSMANN ID-t igényelni kívánó személy eleget tesz, úgy e személynek a ROSSMANN biztosít egy egyedi ROSSMANN ID-t és egy saját felhasználói fiókot („Saját Fiók”). A ROSSMANN ID igénylésével egyidejűleg tehát a ROSSMANN a Vásárló számára a Webáruházhoz is hozzáférést biztosít. A Vásárlónak a ROSSMANN ID létrejöttét követően utóbb bármikor lehetősége nyílik a ROSSMANN+ hűségprogramba regisztrálni, valamint a ROSSMANN által időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban részt venni. A Vásárló ROSSMANN ID igénylését követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a ROSSMANN+ hűségprogram aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

  2.3.             Amennyiben a Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Résztvevő a jelen pontban adott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, indokolási kötelezettség nélkül, illetve bárminemű korlátozás nélkül visszavonhatja, akár az egyes ROSSMANN által küldött hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással („Hírlevélen történő leiratkozás”), akár a Saját Fióknak a „Profilom” menüpontban a „Személyes adataim” fül alatt található „Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szöveg melletti jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításával és a „MENTEM” gombra kattintással („Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás”). Hírlevélen történő leiratkozás esetén a leiratkozás automatikusan a „LEIRATKOZOM” linkre kattintással megtörténik, azonban technikai okokból a Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás esetén a leiratkozás csak a vonatkozó jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításától és a „MENTEM” gombra kattintástól számított egy (1) munkanapon belül történik meg. A leiratkozás megtörténtét követően a Résztvevő a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni a ROSSMANN-tól.

  2.4.             A Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti. A Vásárló által megadott adatok helytállóságát a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatok megadása esetén a felelősség és az ezzel járó valamennyi jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlókat terheli.

  2.5.             A Vásárló a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a ROSSMANN ID-ját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban. (A Saját Fiók törlését követően a Vásárló ismételten jogosult a 2.2 pontban meghatározottak szerint új Saját Fiókot létrehozni, biztosítva ezáltal a fenti felületekhez történő hozzáférést, viszont ilyen esetben a Vásárló elveszíti a korábbi Saját Fiókhoz kapcsolódó esetleges jogosultságait, kedvezményeit.)

  1. 3.        A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

  3.1.              A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a ROSSMANN-tól.

  3.2.             A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

  3.3.             A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül.

  3.4.             Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

  3.5.             A ROSSMANN Rossmanó Babaprogramjában résztvevő Vásárló a Webáruházban történő megrendelés során, a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeket („Baba Kedvezmények”) érvényesíthet a 4.3 pontban meghatározott módon. A Webáruházban a ROSSMANN+ Programban résztvevő Vásárló a ROSSMANN+ Program https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – a Webáruházban érvényesíthető – kedvezményeket („ROSSMANN+ Kedvezmények”) a 4.3 pontban meghatározott módon érvényesítheti. A Glamour-, a Nők Lapja és Joy magazinok mellékleteként megszerezhető, és a Glamour és Joy vásárlói napok, valamint Nők Lapja kuponnapok (együttesen: „Vásárlói napok”) alatt felhasználható papíralapú kuponokon („Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok”) alapuló kedvezményeket szintén a 4.3 pontban meghatározott módon lehet érvényesíteni a Webáruházban, egyéb papíralapú kuponokon alapuló kedvezmények azonban nem érvényesíthetők a Webáruházban.

  3.6.             A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a ROSSMANN fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

  3.7.             Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a ROSSMANN nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  3.8.             Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére a Vásárló által Megrendelt Termékek (ld. 4.1 pont) vonatkozásában igénybe vehető kedvezmények – ideértve többek között a Baba Kedvezményeket, a ROSSMANN+ Kedvezményeket, a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokat is – a Webáruházban történő vásárlás során nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerülnek alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen kerül megállapításra, úgy a ROSSMANN nem köteles a bevásárlókosárban szereplő Terméket a tévesen csökkentett, kedvezményes áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  3.9.             A ROSSMANN rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a ROSSMANN nem vállal felelősséget.

  1. 4.        A Termékek megrendelése

  4.1.              A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

  4.2.             A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

  4.3.             A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival. A Vásárlók e felületen tudják az egyes Megrendelt Termékek tekintetében őket megillető árkedvezményeket a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponjuk kódjának megadásával érvényesíteni. A ROSSMANN+ Kedvezmények a Baba Kedvezményekkel nem vonhatók össze, ezen kedvezmények egyidejűleg nem érvényesíthetők. Amennyiben a Vásárlót az érintett vásárlása tekintetében ROSSMANN+ Kedvezmény és Babakedvezmény is megilletné, úgy a Webáruház a Vásárló számára nagyobb mértékű kedvezményt érvényesíti. A Vásárlókat az érintett vásárlásukkal kapcsolatban megillető Baba Kedvezményeket vagy ROSSMANN+ Kedvezményeket a Webáruház automatikusan felismeri és érvényesíti A Webáruház a Baba Kedvezményeket vagy a ROSSMANN+ Kedvezményeket kizárólag abban az esetben érvényesíti automatikusan, amennyiben a Termékeket a Vásárló azon Saját Fiókja útján rendeli meg, melyhez kapcsolódóan a Vásárló a ROSSMANN+ Programba regisztrált. A Megrendelt Termékek Baba Kedvezménnyel, illetve ROSSMANN+ Kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen fizetendő vételáráról a Vásárlók szintén az e pontban meghatározott felületen kapnak tájékoztatást.

  4.4.             A 4.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a ROSSMANN ID igénylése során – vagy később személyes adatai között – megadta már lakcímét, úgy szállítási és számlázási címként automatikusan lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

  4.5.             A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára, továbbá a Vásárló adott vásárlása vonatkozásában e felületen tud ún. Egészségpénztár számlát igényelni az Egészségpénztár nevének, számának, illetve címének (irányítószám, település, utca, házszám, illetve esetlegesen emelet és ajtó) megadásával.

  4.6.             A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

  a)      A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

  b)      a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);

  c)       a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”);

  d)      a ROSSMANN által üzemeltetett, https://shop.rossmann.hu/szallitas-es-fizetes linken elérhető oldalon feltüntetett átvételi pontként működő üzletének címe („Bolti Átvételi Pont”);

  e)      A COOP üzletekben található postapontok („COOP Postapont”) egyikének címe;

  f)        A MOL üzemanyagtöltő állomásokon található postapontok („MOL Postapont”) egyikének címe;

  A b)-f) pontban meghatározottak együttesen: („Átvételi Pont”)

  4.7.             A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a ROSSMANN továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

  4.8.             A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

  a)      Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése az Átvételi Pontot üzemeltető vállalkozás, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás 7.2 pont szerinti beszedése útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a ROSSMANN részére az Átvételi Pontot üzemeltető, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás juttatja el. (Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a 4.8 pont b) alpontban, valamint a 7.3 - 7.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)

  b)      Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik. Ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) választása esetén a Vásárlónak lehetősége van a bankkártyaadatai elmentésére abból a célból, hogy a későbbiekben kényelmesebben, azok ismételt megadása nélkül fizethesse ki a Termékek vételárát és a szállítási költséget.

  4.9.             A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a ROSSMANN továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címét.

  4.10.          A 4.9 pontban meghatározott Megrendelést követő huszonnégy (24) órán belül a ROSSMANN egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben a ROSSMANN igazolja, hogy a Vásárló Megrendelése a ROSSMANN-hoz megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet a Vásárló nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a Megrendelése nem érkezett be a ROSSMANN-hoz. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vásárló a ROSSMANN ügyfélszolgálatának 12.1 pontban meghatározott elérhetőségein érdeklődjön Megrendelésének ROSSMANN-hoz történő beérkezéséről.

  4.11.           A Webáruház mindenkori kínálata termékkategóriákba van rendezve, mely a „KATEGÓRIÁK” gombra kattintással elérhető. A ROSSMANN egy Megrendelés alkalmával főszabály szerint termékkategóriánként összesen maximum 6-6 (hat-hat) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egységnyi (darab, doboz, csomag, üveg stb.) Terméket („Háztartási Mennyiség”) magában foglaló és ugyanakkor a bruttó 100.000 Ft-ot (százezer forintot) meg nem haladó összegű („Értékhatár”) Megrendelés teljesítését tudja vállalni. Jellegükre tekintettel a Háztartási Mennyiség alól egyes termékkategóriák/alkategóriák az alábbiak szerint kivételt képeznek és ezekből az alábbi maximális mennyiség rendelhető az Értékhatáron belül („Kivételes Mennyiség”):

  Állateledel

  a termékkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Élelmiszer] Reform ital

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  Háztartás

  a termékkategóriába eső maximum 10 (tíz) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Bébiétel

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Törlőkendő

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Babavíz

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  A ROSSMANN felhívja a figyelmet, hogy a Baba termékkategórián belül a pelenka és tápszer alkategóriákra a kivétel nem vonatkozik, ezek esetén a Háztartási Mennyiség általános szabályai alkalmazandók.

  4.12.          A Háztartási Mennyiséget (megfelelő esetben a Kivételes Mennyiséget) és/vagy az Értékhatárt meghaladó Megrendelések esetén előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a ugyfelszolgalat@rossmann.hu elérhetőségen.

  4.13.          A 4.9 pontban meghatározott Megrendelés beérkezését követően a ROSSMANN egy tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a ROSSMANN az alábbi körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:

  a)      A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a ROSSMANN részéről, továbbá a ROSSMANN tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;

  b)      A Vásárló Megrendelése Kivételes Mennyiséget, vagy Háztartási Mennyiséget meghaladó mennyiséget érint, erre tekintettel a ROSSMANN-nak a Megrendelést részben vagy egészben nem áll módjában teljesíteni.

  c)       A Vásárló Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában a Webáruházban a 3.7 pont szerinti hibás ár került feltüntetésre, így a ROSSMANN a Megrendelést részben vagy egészben nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  d)      A Vásárló Megrendelése vonatkozásában a 3.8 pontban meghatározottak szerint nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerültek kedvezmények alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen került megállapításra, melynek következtében a ROSSMANN a Vásárló Megrendelését nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  4.14.          A ROSSMANN a 4.13 pont szerinti tájékoztató levelét - főszabály szerint - a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb három (3) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését az alább felsorolt kiemelt időszakok valamelyike során küldte meg a ROSSMANN számára, úgy a ROSSMANN a 4.13 pont szerinti tájékoztató levelét a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Kiemelt időszakoknak minősülnek minden évben az alábbi időszakok:

  a)      a december 1. és december 26. napja közötti időszak;

  b)     a ROSSMANN által meghirdetett ún. „Black Friday” kampányidőszak;

  c)      a Vásárlói napokon  érvényesíthető kuponok beváltására meghirdetett kampányidőszak.

  4.15.          A Megrendelt Termékekről a ROSSMANN az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

  4.16.          A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

  1. 5.        A szerződés létrejötte, jellemzői

  5.1.              A ROSSMANN-nak a 4.13 pont a) alpontjában meghatározott tartalommal megküldött tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a ROSSMANN között. (Abban az esetben, ha a ROSSMANN a 4.13 pont b)-d) alpontjában meghatározott tartalmú tájékoztató levelet küld a Vásárlónak, úgy a Vásárló Megrendelése nem kerül elfogadásra a ROSSMANN által és nem jön létre szerződés a ROSSMANN és a Vásárló között.) A Szerződés alapján a ROSSMANN eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

  5.2.             A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 11.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

  5.3.             A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

  1. 6.        A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

  6.1.              A ROSSMANN a 6.10 pontban meghatározott kivétellel a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A ROSSMANN a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

  6.2.             A ROSSMANN-nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a ROSSMANN-tól, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre, vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra. („Átvételi Pontra Szállítás”).

  6.3.             Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a ROSSMANN a Magyar Posta közreműködésével a Megrendelt Termékek aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

  6.4.             Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a ROSSMANN továbbítja a Magyar Posta felé, de a ROSSMANN az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

  6.5.             A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

  6.6.             Házhozszállítás esetén a Vásárló jogosult a Csomag időkapus kiszállítását megrendelni. Ebben az esetben a Vásárló a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumokból választva szabadon határozhatja meg, hogy a Csomagot mely napon, melyik négy (4) órás / három (3) órás / két (2) órás időintervallumban kívánja átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a soron következő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot is megjelölhet. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését 12:00 óra után adja le, úgy kizárólag a soron következő munkanapot követő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot jelölhet meg a kiszállítás időpontjaként. A ROSSMANN rendszerében a Megrendelés időpontjától számított két héten belül feltüntetésre került időintervallumot jelölhet meg a Vásárló a kiszállítás időpontjaként. Az időkapus kiszállítás csak az ország meghatározott területein található szállítási címek vonatkozásában érhető el. Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az időkapus szállítás elérhető a https://shop.rossmann.hu/media/idokapus_kiszallitas/Idokapus_kiszallitas_a_Rossmann_Online_Drogeriaban.pdf  linken érhető el.

  6.7.             Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló ROSSMANN ID igénylése, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenetek a Vásárló ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címére kerülnek megküldésre.

  6.8.             Ha a Vásárló elmulasztja a 6.5 és a 6.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  6.9.             A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282 telefonszámon.

  6.10.          Abban az esetben, ha a Vásárló szállítási címként Bolti Átvételi Pontot jelöl meg, úgy a Megrendelt Termékeket a ROSSMANN a rendelkezésére álló eszközökkel szállítja át a Bolti Átvételi Pontra, a Magyar Posta szolgáltatásait nem veszi igénybe. Bolti Átvételi Pont megjelölés esetén a ROSSMANN küld a Vásárló részére értesítést arról, hogy a Csomag a Bolti Átvételi Pontra megérkezett. A Bolti Átvételi Ponton az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a ROSSMANN a Vásárló ROSSMANN ID igénylése, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzent a Vásárló ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ha a Vásárló elmulasztja az e pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  1. 7.         A Megrendelt Termékek kifizetése

  7.1.              A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a 7.2 - 7.7. pontokban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Vásárló egy (1) éven belül két (2) alkalommal nem veszi át a részére kézbesítendő, Utánvétes Fizetéssel kifizetni kívánt Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult arra, hogy e Vásárló vonatkozásában kizárólag az Online Bankkártyás Fizetést tegye lehetővé.

  7.2.             Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás (beleértve az Express Szállítást is) és Átvételi Pontra – kivéve Bolti Átvételi Pontra - történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is. Házhozszállítás esetén a POS terminálok rendelkezésre állását a Magyar Posta biztosítja. Amennyiben a Házhozszállítás esetén a POS terminál nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a bankkártyás fizetés lehetőségének hiánya miatt a Vásárló a vételárat és a szállítási költséget készpénzzel kénytelen megfizetni, ezért felelősség a ROSSMANN-t nem terheli.

  7.3.             Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Mobil Kft. („Simplepay”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a ROSSMANN a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a 4.8 pont b) alpontban, valamint a 7.3 - 7.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.

  7.4.             Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a ROSSMANN által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Vásárló neve, az érintett vásárlás időpontja, a Megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Vásárló által a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

  7.5.             Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vásárló eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Vásárló valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételével a Vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Vásárló felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

  7.6.             Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ROSSMANN, sem a SimplePay nem fér hozzá. A ROSSMANN által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ROSSMANN felel, a ROSSMANN fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

  7.7.             A ROSSMANN az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

  1. 8.        Elállási jog gyakorlása

  8.1.             Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  8.2.             Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

  8.3.             Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. címre. A ROSSMANN a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket bármelyik ROSSMANN üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, 8.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat ROSSMANN általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

  8.4.             A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a http://shop.rossmann.hu/media/files/Elallasi-nyilatkozat-Rossmann.pdf linkről tölthető le. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a ROSSMANN-nak az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

  8.5.             A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek ROSSMANN-hoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a ROSSMANN haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A ROSSMANN a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

  8.6.             A ROSSMANN követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

  1. 9.        Kellékszavatosság

  9.1.              A Vásárló a ROSSMANN hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  9.2.             Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

  9.3.             A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a ROSSMANN-nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  9.4.             Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a ROSSMANN-tól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

  9.5.             A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a ROSSMANN-nal szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a ROSSMANN-nal szemben.

  9.6.             A ROSSMANN a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

  a)      a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

  b)      a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

  c)       a hiba bejelentésének időpontját,

  d)      a hiba leírását,

  e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  f)        a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  9.7.             Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  9.8.             A ROSSMANN a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

  9.9.             A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ROSSMANN számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a ROSSMANN költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a ROSSMANN adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  9.10.          Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  9.11.           Ha a ROSSMANN a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

  9.12.          A ROSSMANN a kijavításra vagy a 9.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

  a)      a Vásárló nevét és címét,

  b)      a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

  c)       a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

  d)      azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

  Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a ROSSMANN.

  1. 10.     Termékszavatosság

  10.1.          Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a ROSSMANN-tól, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

  10.2.          A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a ROSSMANN- nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék ROSSMANN általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

  10.3.          Mentesül a ROSSMANN (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  a)      a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  c)       a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  10.4.          A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a ROSSMANN-nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. 11.      Jótállás

  11.1.           A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a ROSSMANN hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

  11.2.           A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az Áfa tv. alapján kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

  11.3.           A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a ROSSMANN nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a ROSSMANN, a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a ROSSMANN költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

  11.4.           A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a ROSSMANN a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

  a)      kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

  b)      a hiba okát és a kijavítás módját,

  c)       a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

  11.5.           Mentesül a ROSSMANN a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

  11.6.           A 11. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.

  1. 12.     Információ, reklamáció, panaszkezelés

  12.1.           A Vásárló a ROSSMANN ID-val kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:

  a)      levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  b)      elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  c)       telefonszám: +36 29 889-800.

  12.2.          A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online Bankkártyás Fizetés esetén, a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. A ROSSMANN- hoz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a ROSSMANN haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

  12.3.          Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Vásárló részére.

  12.4.          A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

  12.5.          A ROSSMANN a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

  12.6.          Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  12.7.          Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület

  • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  • Telefon: +36 1 2690 703
  • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
  • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/
  1. 13.     Vegyes Rendelkezések

  13.1.           Az ÁSZF legutolsó módosítása 2020. március 1. napján lépett hatályba. A ROSSMANN fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a ROSSMANN a www.rossmann.hu weboldalon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat a ROSSMANN ID igénylése során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

  13.2.          A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a ROSSMANN-on kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A ROSSMANN az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  13.3.          A ROSSMANN kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

  13.4.          A ROSSMANN kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.