mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  ROSSMANN ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

  Általános Szerződési Feltételek

  1. A.    Általánosan alkalmazandó rendelkezések
  2. 1.       Szerződő Felek és általános tudnivalók

  1.1.               A ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylésének feltételeit, a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a ROSSMANN ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a SigmaNet Kft. (székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-879863; adószám: 13919252-2-41) tárhely-szolgáltató által üzemeltetett shop.rossmann.hu honlapon („Honlap”) elérhető ROSSMANN Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a ROSSMANN, valamint a Vásárlók (Ld. A/2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, továbbá a ROSSMANN+ Programban való részvételre vonatkozó feltételeket, és a Résztvevők (Ld. A/2.1 pont) jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  1. 2.      Összevont Regisztráció

  2.1.              A ROSSMANN ID igénylésére, valamint a Webáruházba és a ROSSMANN+ programba történő összevont regisztrációra („Összevont Regisztráció”) a Honlapon, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján van lehetőség. Az Összevont Regisztrációra bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes, az Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult részt venni („Résztvevő”, illetőleg „Vásárló”), aki

  a)      valamelyik Magyarország közigazgatási területén belül található ROSSMANN üzletben az eladótól átvett egy egyedi azonosító kódot tartalmazó ROSSMANN+ kedvezménykártyát („Kedvezménykártya”) (a Kedvezménykártyát az eladók térítésmentesen biztosítják a Résztvevők számára);

  b)      a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint regisztrál (A/2.2 pont);

  c)       a regisztrációja során kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” című adatkezelési tájékoztatót („Adatkezelési Tájékoztató”); és

  d)      a magyar nyelvű kommunikáció számára elfogadható.

  2.2.             Az Összevont Regisztrációt végrehajtani kívánó személyeknek az Összevont Regisztráció során meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, egyedi jelszavukat, lakcímüket (irányítószám, település, pontos cím), telefonszámukat, születési dátumukat, e- mail címüket, illetve Kedvezménykártyájuk egyedi azonosító kódját. Az Összevont Regisztráció megvalósításához továbbá elengedhetetlen, hogy a regisztrálni kívánó személy a „Megismertem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson.

  2.3.             Az Összevont Regisztrációt követően a Résztvevő köteles az Összevont Regisztrációja keretében megjelölt Kedvezménykártyáját aktiválni. A Résztvevő Kedvezménykártyáját - a ROSSMANN által a Résztvevő Összevont Regisztráció keretében megadott - e-mail címére küldött üzenetben található linkre kattintással, illetve a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás lebonyolításával  – a vásárlás végösszegétől függetlenül - tudja aktiválni („Kedvezménykártya aktiválás”) az Összevont Regisztrációt követő kilencven (90) napon belül. Az e pontban meghatározott linkre kattintással a Résztvevő Kedvezménykártyája azonnal aktiválásra kerül. Azon Résztvevők, akik Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján kívánják aktiválni, aktivált Kedvezménykártyájukat csak a vásárlás lebonyolítását követő csütörtöki naptól tudják használni. Amennyiben a Résztvevő az e pontban meghatározott, linket tartalmazó üdvözlő üzenetet nem kapja meg az Összevont Regisztrációját követő huszonnégy (24) órán belül, ezt a Résztvevő a ROSSMANN bármely, Magyarország közigazgatási határán belül található üzletében személyesen, vagy a ROSSMANN ügyfélszolgálatának elérhetőségein (A/5.1 pont) is jelezheti, melyet követően a ROSSMANN intézkedik e tekintetben. Amennyiben a Résztvevő a Kedvezménykártyáját az Összevont Regisztrációját követő kilencven (90) napon belül nem aktiválja az e pontban meghatározott valamely módon, úgy a Résztvevő számára ismételten megküldésre kerül a Kedvezménykártya aktiválásához szükséges linket tartalmazó üzenet. Amennyiben a Résztvevő az ismételten megküldött üzenet részére történő megküldését követő kilencven (90) napon belül sem aktiválja Kedvezménykártyáját az e pontban meghatározott valamely módon, úgy Összevont Regisztrációja törlésre kerül.

  2.4.             Amennyiben az A/2.2 - A/2.3 pontban foglaltaknak az Összevont Regisztrációt végrehajtó eleget tesz, úgy e személynek a ROSSMANN biztosít egy egyedi ROSSMANN ID-t és keletkezik egy saját felhasználói fiókja („Saját Fiók”), továbbá a ROSSMANN+ Programban is Résztvevővé válik. Az Összevont Regisztrációval tehát a Vásárló a ROSSMANN ID igénylésével egyidejűleg a Webáruházba és a ROSSMANN+ Programba is regisztrál, valamint jogosult lesz a ROSSMANN által időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban részt venni. A Vásárló Összevont Regisztrációját követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a ROSSMANN+ hűségprogram aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

  2.5.             Amennyiben a Vásárló az Összevont Regisztráció során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  2.6.             Amennyiben a Résztvevő Összevont Regisztrációja során a Szeretnék egyedi termék ajánlatokat és akciókat kapni, és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok, hogy a ROSSMANN a ROSSMANN+ Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlási adataimat egyéni vásárlási kedvezmények nyújtása céljából elemezze és kezelje.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ROSSMANN a Résztvevő vásárlási adatait a Résztvevő által felhasználható, C/2.4 pont szerinti személyre szabott kedvezmények kialakítása és nyújtása céljából a jövőben tárolja és felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  2.7.              A Vásárló az Összevont Regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

  2.8.             Az A/2.1 pont szerinti feltételeket a Résztvevők vonatkozásában a ROSSMANN folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg az ÁSZF feltételeinek, úgy a ROSSMANN jogosult az érintett Résztvevő Összevont Regisztrációja törlésével az érintett Résztvevő Saját Fiókját megszüntetni. A Saját Fiók megszüntetésétől kezdődően a Résztvevő nem fog tudni hozzáférni a ROSSMANN ID-jához, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók megszüntetését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban.

  2.9.             A ROSSMANN általi kizárás jogszerűsége vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a ROSSMANN-nal szemben, továbbá az ÁSZF-nek ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a ROSSMANN-nak okozott.

  1. 3.      A Résztvevő regisztrációjának törlése

  3.1.              A Vásárló a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a ROSSMANN ID-ját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban. (A Saját Fiók törlését követően a Vásárló ismételten jogosult a az A/2.1. - A/2.4. pontokban meghatározottak szerint új Saját Fiókot létrehozni, biztosítva ezáltal a fenti felületekhez történő hozzáférést, viszont ilyen esetben a Vásárló elveszíti a korábbi Saját Fiókhoz kapcsolódó esetleges jogosultságait, kedvezményeit.)

  3.2.             Amennyiben a Vásárló csak a ROSSMANN+ Programban és a Babaprogramban nem kíván a továbbiakban részt venni, azonban ROSSMANN ID-ját, Saját Fiókját és ezáltal Webáruház hozzáférését meg kívánja tartani, úgy a ROSSMANN a Vásárló ROSSMANN+ Programba történő regisztrációját (és ezáltal Rossmanó Babaprogram regisztrációját) haladéktalanul törli, ha az érintett Résztvevő azt az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre megküldött levelében vagy a ROSSMANN (A/5.1 pontban meghatározott) ügyfélszolgálatán telefonon hétköznap 8 és 18 óra között kéri.

  1. 4.      Felelősségkizárás

  4.1.              Az Összevont Regisztráció hiányosságáért (hibás vagy hiányos adatok megadása, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért a ROSSMANN nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevő által megadott adatok helytállóságát az Összevont Regisztráció során (illetve azokat követően) a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

  4.2.             A ROSSMANN az Összevont Regisztráció során a Résztvevő személyazonosságát nem vizsgálja, így a Kedvezménykártya illetéktelen felhasználásért, illetve a regisztrációval kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  4.3.             A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a ROSSMANN-on kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A ROSSMANN az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  4.4.             A ROSSMANN kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

  4.5.             A ROSSMANN kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  1. 5.      Információ, reklamáció, panaszkezelés

  5.1.              A Vásárló a ROSSMANN ID-val, a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:

  a)      levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  b)      elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  c)      telefonszám:29/889-800 (munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között érhető el a ROSSMANN).

   

  5.2.             A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A Webáruházban történt Online Bankkártyás Fizetés esetén (Ld.: B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 –B/6.7 pontokban) a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. A ROSSMANN- hoz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a ROSSMANN haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

  5.3.              Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Vásárló részére.

  5.4.             A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

  5.5.              A ROSSMANN a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

  5.6.             Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  5.7.              Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület:

  1. 6.      Vegyes Rendelkezések

  6.1.              A ROSSMANN fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a ROSSMANN a Honlapon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja. Az ÁSZF legutóbbi módosításait aláhúzás és dőlt betű jelöli. A jelen módosított ÁSZF 2019. július 1-jén lép hatályba.

  6.2.             Az ÁSZF módosítása keretében a ROSSMANN jogosult dönteni a ROSSMANN+ Program visszavonásáról, és így a kedvezmények megszüntetéséről. A ROSSMANN+ Program befejezéséről a ROSSMANN a Résztvevőket legalább harminc (30) nappal korábban értesíti az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet, továbbá a Honlapon, valamint a ROSSMANN üzleteiben elhelyezett tájékoztatók útján.

  1. B.    A Webáruházra vonatkozó speciális szabályok
  2. 1.       Általános tudnivalók a Webáruházzal kapcsolatban

  1.1.               A Webáruházat a ROSSMANN az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

  1.2.              A Webáruházból kizárólag Saját Fiókkal rendelkező, Vásárló(k) rendelhetnek meg termékeket.

  1.3.              A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

  1. 2.      A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

  2.1.              A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a ROSSMANN-tól.

  2.2.             A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

  2.3.             A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül.

  2.4.             Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

  2.5.             A ROSSMANN Rossmanó Babaprogramjában résztvevő Vásárló a Webáruházban történő megrendelés során, a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf linken elérhető ÁSZF-jében  meghatározott egyes – Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeket („Baba Kedvezmények”) érvényesíthet a B/3.3 pontban meghatározott módon. . A Webáruházban a ROSSMANN+ Programban résztvevő Vásárló a ROSSMANN+ Program https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf linken elérhető ÁSZF-jében  meghatározott egyes – a Webáruházban érvényesíthető – kedvezményeket („ROSSMANN+ Kedvezmények”) a B/3.3 pontban meghatározott módon érvényesítheti. A Glamour-, Joy- és Kiskegyed magazinok mellékleteként megszerezhető, és a Glamour-, Joy- és Kiskegyed vásárlói napok alatt felhasználható papíralapú kuponokon („Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok”) alapuló kedvezményeket szintén a B/3.3 pontban meghatározott módon lehet érvényesíteni a Webáruházban, egyéb papíralapú kuponokon alapuló kedvezmények azonban nem érvényesíthetők a Webáruházban.

  2.6.             A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a ROSSMANN fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

  2.7.              Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a ROSSMANN nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve a B/3.8 pont b) alpontja szerinti Online Bankkártyás Fizetés esetén a vásárlástól. Amennyiben a Vásárló vásárlási szándékától, vagy a vásárlástól nem kíván elállni, úgy a Terméket a helyes áron meg is vásárolhatja.

  2.8.             A ROSSMANN rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a ROSSMANN nem vállal felelősséget.

  1. 3.      A Termékek megrendelése

  3.1.              A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

  3.2.             A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

  3.3.             A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival. A Vásárlók e felületen tudják az egyes Megrendelt Termékek tekintetében őket megillető árkedvezményeket a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponjuk kódjának megadásával érvényesíteni. A ROSSMANN+ Kedvezmények a Baba Kedvezményekkel nem vonhatók össze, ezen kedvezmények egyidejűleg nem érvényesíthetők. Amennyiben a Vásárlót az érintett vásárlása tekintetében ROSSMANN+ Kedvezmény és Baba Kedvezmény is megilletné, úgy a Webáruház a Vásárló számára nagyobb mértékű kedvezményt érvényesíti. A Vásárlókat az érintett vásárlásukkal kapcsolatban megillető Baba Kedvezményeket vagy ROSSMANN+ Kedvezményeket a Webáruház automatikusan felismeri és érvényesíti A Webáruház a Baba Kedvezményeket vagy a ROSSMANN+ Kedvezményeket kizárólag abban az esetben érvényesíti automatikusan , amennyiben a Termékeket a Vásárló azon Saját Fiókja útján rendeli meg, melyhez kapcsolódóan a Vásárló a ROSSMANN+ Programba regisztrált. A Megrendelt Termékek Baba Kedvezménnyel, illetve ROSSMANN+ Kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen fizetendő vételáráról a Vásárlók szintén az e pontban meghatározott felületen kapnak tájékoztatást..

  3.4.             A B/3.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. A Vásárló szállítási és számlázási címeként automatikusan az Összevont Regisztráció során megadott lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

  3.5.              A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára, továbbá a Vásárló adott vásárlása vonatkozásában e felületen tud ún. Egészségpénztár számlát igényelni az Egészségpénztár nevének, számának, illetve címének (irányítószám, település, utca, házszám, illetve esetlegesen emelet és ajtó) megadásával.

  3.6.             A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

  a)      A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

  b)      a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);

  c)       a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”);

  d)      a ROSSMANN által üzemeltetett, https://shop.rossmann.hu/szallitas-es-fizetes linken elérhető oldalon feltüntetett átvételi pontként működő üzletének címe („Bolti Átvételi Pont”);

  e)       A COOP üzletekben található postapontok („COOP Postapont”) egyikének címe;

  f)        A MOL üzemanyagtöltő állomásokon található postapontok („MOL Postapont”) egyikének címe;

  A b)-f) pontokban meghatározottak együttesen: („Átvételi Pont”)

  3.7.              A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a ROSSMANN továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

  3.8.             A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

  a)      Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése az Átvételi Pontot üzemeltető vállalkozás, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás B/6.2 pont szerinti beszedése útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a ROSSMANN részére az Átvételi Pontot üzemeltető, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás juttatja el. (Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 – B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)

  b)      Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik. Ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) választása esetén a Vásárlónak lehetősége van a bankkártyaadatai elmentésére abból a célból, hogy a későbbiekben kényelmesebben, azok ismételt megadása nélkül fizethesse ki a Termékek vételárát és a szállítási költséget.

  3.9.             A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a ROSSMANN továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címét.

  3.10.          A Webáruház mindenkori kínálata termékkategóriákba van rendezve, mely a „KATEGÓRIÁK” gombra kattintással elérhető. A ROSSMANN egy Megrendelés alkalmával főszabály szerint termékkategóriánként összesen maximum 6-6 (hat-hat) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egységnyi (darab, doboz, csomag, üveg stb.) Terméket („Háztartási Mennyiség”) magában foglaló és ugyanakkor a bruttó 100.000 Ft-ot (százezer forintot) meg nem haladó összegű („Értékhatár”) Megrendelés teljesítését tudja vállalni. Jellegükre tekintettel a Háztartási Mennyiség alól egyes termékkategóriák/alkategóriák az alábbiak szerint kivételt képeznek és ezekből az alábbi maximális mennyiség rendelhető az Értékhatáron belül („Kivételes Mennyiség”):

  Állateledel

  a termékkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Élelmiszer] Reform ital

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  Háztartás

  a termékkategóriába eső maximum 10 (tíz) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Bébiétel

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Törlőkendő

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Babavíz

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  A ROSSMANN felhívja a figyelmet, hogy a Baba termékkategórián belül a pelenka és tápszer alkategóriákra a kivétel nem vonatkozik, ezek esetén a Háztartási Mennyiség általános szabályai alkalmazandók.

  3.11.           A Háztartási Mennyiséget (megfelelő esetben a Kivételes Mennyiséget) és/vagy az Értékhatárt meghaladó Megrendelések esetén előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a webshop@rossmann.hu elérhetőségen.

  3.12.          A ROSSMANN tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon internetes elérhetőséget, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

  3.13.           A Megrendelt Termékekről a ROSSMANN az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

  3.14.          A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

  1. 4.      A szerződés létrejötte, jellemzői

  4.1.              A ROSSMANN tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a ROSSMANN között. A Szerződés alapján a ROSSMANN eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

  4.2.             A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a B/4.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a B/10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

  4.3.             A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

  1. 5.      A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

  5.1.              A ROSSMANN a B/5.10 pontban meghatározott kivétellel a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A ROSSMANN a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

  5.2.             A ROSSMANN-nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a ROSSMANN-tól, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre, vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra. („Átvételi Pontra Szállítás”).

  5.3.              Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a ROSSMANN a Magyar Posta közreműködésével a Megrendelt Termék(ek) aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

  5.4.             Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a ROSSMANN továbbítja a Magyar Posta felé, de a ROSSMANN az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

  5.5.              A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

  5.6.             Házhozszállítás esetén a Vásárló jogosult a Csomag időkapus kiszállítását megrendelni. Ebben az esetben a Vásárló a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumokból választva szabadon határozhatja meg, hogy a Csomagot mely napon, melyik négy (4) órás / három (3) órás / két (2) órás időintervallumban kívánja átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a soron következő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot is megjelölhet. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését 12:00 óra után adja le, úgy kizárólag a soron következő munkanapot követő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot jelölhet meg a kiszállítás időpontjaként. A ROSSMANN rendszerében a Megrendelés időpontjától számított két héten belül feltüntetésre került időintervallumot jelölhet meg a Vásárló a kiszállítás időpontjaként. Az időkapus kiszállítás csak az ország meghatározott területein található szállítási címek vonatkozásában érhető el. Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az időkapus szállítás elérhető a https://shop.rossmann.hu/media/idokapus_kiszallitas/Idokapus_kiszallitas_a_Rossmann_Online_Drogeriaban.pdf  linken érhető el.

  5.7.              Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenetek a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerülnek megküldésre.

  5.8.             Ha a Vásárló elmulasztja a B/5.5 és a B/5.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  5.9.             A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282 telefonszámon.

  5.10.          Abban az esetben, ha a Vásárló szállítási címként Bolti Átvételi Pontot jelöl meg, úgy a Megrendelt Termékeket a ROSSMANN a rendelkezésére álló eszközökkel szállítja át a Bolti Átvételi Pontra, a Magyar Posta szolgáltatásait nem veszi igénybe. Bolti Átvételi Pont megjelölés esetén a ROSSMANN küld a Vásárló részére értesítést arról, hogy a Csomag a Bolti Átvételi Pontra megérkezett. A Bolti Átvételi Ponton az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a ROSSMANN a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenet a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ha a Vásárló elmulasztja az e pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  1. 6.      A Megrendelt Termékek kifizetése

  6.1.              A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a B/6.2 - B/6.7. pontokban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Vásárló egy (1) éven belül két (2) alkalommal nem veszi át a részére kézbesítendő, Utánvétes Fizetéssel kifizetni kívánt Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult arra, hogy e Vásárló vonatkozásában kizárólag az Online Bankkártyás Fizetést tegye lehetővé.

  6.2.             Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás (beleértve az Express Szállítást is) és Átvételi Pontra – kivéve Bolti Átvételi Pontra - történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is. Házhozszállítás esetén a POS terminálok rendelkezésre állását a Magyar Posta biztosítja. Amennyiben a Házhozszállítás esetén a POS terminál nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a bankkártyás fizetés lehetőségének hiánya miatt a Vásárló a vételárat és a szállítási költséget készpénzzel kénytelen megfizetni, ezért felelősség a ROSSMANN-t nem terheli.

  6.3.             Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Mobil Kft. („Simplepay”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a ROSSMANN a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 - B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.

  6.4.             Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a ROSSMANN által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Vásárló neve, az érintett vásárlás időpontja, a Megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Vásárló által az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

  6.5.             Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vásárló eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Vásárló valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételével a Vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Vásárló felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

  6.6.             Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ROSSMANN, sem a SimplePay nem fér hozzá. A ROSSMANN által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ROSSMANN felel, a ROSSMANN fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

  6.7.              A ROSSMANN az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

  1. 7.       Elállási jog gyakorlása

  7.1.              Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  7.2.              Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

  7.3.              Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a B/7.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 2025 Üllő, Zsaróka út 8. címre. A ROSSMANN a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket bármelyik ROSSMANN üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat ROSSMANN általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

  7.4.              A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a https://drpuw2mmy1qt2.cloudfront.net/media/files/Elallasi-nyilatkozat-Rossmann.pdf   linkről tölthető le. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a ROSSMANN-nak az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

  7.5.              A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek ROSSMANN-hoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a ROSSMANN haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A ROSSMANN a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

  7.6.              A ROSSMANN követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

  1. 8.      Kellékszavatosság

  8.1.              A Vásárló a ROSSMANN hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  8.2.             Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

  8.3.             A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a ROSSMANN-nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  8.4.             Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a ROSSMANN-tól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

  8.5.             A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a ROSSMANN-nal szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a ROSSMANN-nal szemben.

  8.6.             A ROSSMANN a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

  a)      a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

  b)      a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

  c)      a hiba bejelentésének időpontját,

  d)      a hiba leírását,

  e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  f)       a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  8.7.             Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.8.             A ROSSMANN a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

  8.9.             A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ROSSMANN számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a ROSSMANN költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a ROSSMANN adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  8.10.          Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.11.           Ha a ROSSMANN a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

  8.12.          A ROSSMANN a kijavításra vagy az B/8.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

  a)      a Vásárló nevét és címét,

  b)      a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

  c)      a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

  d)      azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

  Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a ROSSMANN.

  1. 9.      Termékszavatosság

  9.1.              Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a ROSSMANN-tól, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

  9.2.             A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a ROSSMANN- nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék ROSSMANN általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

  9.3.             Mentesül a ROSSMANN (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  a)      a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  c)       a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  9.4.             A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a ROSSMANN-nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. 10.    Jótállás

  10.1.           A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a ROSSMANN hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

  10.2.          A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az Áfa tv. alapján kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

  10.3.          A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a ROSSMANN nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a ROSSMANN, a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a ROSSMANN költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

  10.4.          A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a ROSSMANN a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

  a)      kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

  b)      a hiba okát és a kijavítás módját,

  c)       a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

  10.5.          Mentesül a ROSSMANN a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

  10.6.          A B/10. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.

   

  1. C.    A ROSSMANN+ Programra vonatkozó speciális szabályok
  2. 1.       Általános tudnivalók a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban

  1.1.               A ROSSMANN+ Program célja az egyes Résztvevők igényeinek megfelelő kiszolgálása a Résztvevők vásárlási szokásainak figyelembe vételével, az egyes Résztvevőknek egyedi és általános kedvezmények biztosítása, valamint a Résztvevők számára különböző promóciók, nyereményjátékok, illetve marketingkampányok szervezése.

  1. 2.      A ROSSMANN+ Programban történő részvétellel járó kedvezmények: a Kedvezménykártya használata

  2.1.              A ROSSMANN+ Programban való részvétel a Résztvevőt a ROSSMANN és partnerei által biztosított alábbi kedvezmények igénybevételére jogosítja fel, amennyiben a Résztvevő teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt, egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket:

  a)      meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmény („Általános Végösszegi Kedvezmény”);

  b)      a Résztvevők vásárlási profiljába illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezmények („Egyedi Termékkedvezmény”);

  c)       a fentieken túl további, akár egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezményeket, akár az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények („Egyéb Időszakos Kedvezmény”)

  2.2.             Az egyes ROSSMANN+ Program keretében biztosított kedvezmények érvényesítésének általános módja

  2.2.1.         A Kedvezménykártya útján igénybe vehető kedvezmények érvényesítése a ROSSMANN Magyarországon található üzleteiben való fizetéskor történik. A Résztvevő Kedvezménykártyáját az eladó a pénztárnál a kártyaolvasó terminál érzékelőjéhez érinti, ezáltal a Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Egyedi Termékkedvezmények, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezmények automatikusan érvényesítésre kerülnek. A Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Általános Végösszegi Kedvezményt, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezményt - a Kedvezménykártya kártyaolvasó terminálhoz történő érintését követően - az eladó látja és e kedvezményekről a Résztvevőt tájékoztatja, melynek következtében a Résztvevő szabadon dönthet, hogy e rendelkezésére álló kedvezmények közül melyeket kívánja érvényesíteni. Abban az esetben, ha a Kedvezménykártya a fizetéskor nem áll a Résztvevő rendelkezésére – és azt a kártyaolvasó terminálhoz az eladó nem tudja hozzáérinteni – a Résztvevő a C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket nem tudja adott vásárlása során igénybe venni.

  2.2.2.        Az Összevont Regisztrációt követően a Webáruházban lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő által igénybe vehető Egyedi Termékkedvezményeket, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezményeket a ROSSMANN Webáruháza automatikusan felismeri és érvényesíti. A ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő Általános Végösszegi Kedvezmények, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények jelenleg nem érvényesíthetők, e kedvezmények kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében az Általános Végösszegi Kedvezmények, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  2.2.3.        Abban az esetben, ha a Résztvevő vásárlása során a vásárlásról kiállított számviteli bizonylaton túl olyan számlát is igényel, mely a vásárlás során fizetendő ÁFA-tartalmat külön is feltünteti („ÁFA – s  számla”), a Résztvevő e vásárlás vonatkozásában főszabály szerint nem jogosult Kedvezménykártyáját használni, és így a Résztvevő e vásárlása során nem tudja az őt megillető, C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint nem jogosult az 1. sz. melléklet 1.1 pontjában meghatározott Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni. ÁFA-s számla igénylése esetén kizárólag abban az esetben jogosult a Résztvevő Kedvezménykártyáját használni, és a C/2.1. pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint az 1. sz. melléklet, 1.1 pontban meghatározott Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni, ha az ÁFA-s számlán költségviselőként valamely egészségpénztár kerül feltüntetésre.

  2.3.             Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  2.3.1.         Az Általános Végösszegi Kedvezmény mindenkor hatályos feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  2.4.             Az Egyedi Termékkedvezmény

  2.4.1.         Azon Résztvevőknek, akik az Összevont Regisztráció során az A/2.6 pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Egyedi Termékkedvezmény nyújtása céljából vásárlási adataikat a ROSSMANN tárolja és kezelje, a ROSSMANN vásárlási profiljukba illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezményeket biztosíthat. Az Egyedi Termékkedvezményt a ROSSMANN kedvezménykupon formájában, a Résztvevők Kedvezménykártyáján írja jóvá. A ROSSMANN az Egyedi Termékkedvezményt virtuálisan megjelenítő kupon Kedvezménykártyán történő jóváírásáról haladéktalanul, megfelelő módon értesíti a Résztvevőt.

  2.4.2.        Az Egyedi Termékkedvezmény kizárólag az Egyedi Termékkedvezményt megtestesítő virtuális kedvezménykuponra vonatkozóan meghatározott időtartam alatt és a kuponon meghatározott termék vonatkozásában vehető igénybe. Az Egyedi Termékkedvezmény az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a Rossmanó babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonható össze.

  2.5.             Az Egyéb Időszakos Kedvezmény

  2.5.1.         A C/2.3 és C/2.4 pontokban meghatározott kedvezményeken túl a ROSSMANN a ROSSMANN+ Program Résztvevőinek további kedvezményeket is biztosíthat. E kedvezmények az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények, vagy egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezmények lehetnek.

  2.5.2.        Az Egyéb Időszakos Kedvezmény felhasználhatóságának időtartamáról, valamint módjáról a ROSSMANN előzetesen és megfelelően tájékoztatja az érintett Résztvevőket, az általa online kiküldött, illetve az általa üzemeltetett üzletekben kihelyezett tájékoztatók és a www.rossmann.hu internetes felület útján. Az Egyéb Időszakos Kedvezmények az egyes üzletnyitási kedvezményekkel és a Rossmanó Babaprogram keretében nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  2.5.3.        A Webáruházban történő vásárlások során kizárólag az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezmények érvényesíthetők, a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények nem. A vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények jelenleg kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  2.5.4.        Amennyiben az Egyéb Időszakos Kedvezmény a vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmény, abban az esetben a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletének 1.7 pontjában foglaltak az Egyéb Időszakos Kedvezmény vonatkozásában is irányadók.

  1. 3.      Új Kedvezménykártya igénylése a Kedvezménykártya elvesztése, megsemmisülése, vagy sérülése esetén

  3.1.              Abban az esetben, ha a Résztvevő Kedvezménykártyáját elveszíti, vagy Kedvezménykártyája megsemmisül, vagy olyan mértékben megsérül, hogy az a továbbiakban már nem használható, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen új Kedvezménykártyát igényelni.

  3.2.             Amennyiben a Résztvevő a C/3.1 pontban meghatározott esetekben új Kedvezménykártyát kíván igényelni, és az új Kedvezménykártyán a Résztvevő az általa már korábban megszerzett Kedvezményalapokat, valamint kedvezményeket jóvá kívánja íratni, úgy a Résztvevő köteles az A/5.1 pontban meghatározott ROSSMANN ügyfélszolgálatot hétköznap 8:00 és 18:00 óra között felhívni, majd személyazonosságát igazolni. A Résztvevő személyazonosságának ROSSMANN ügyfélszolgálat általi megállapítását követően a ROSSMANN új, személyre szabott Kedvezménykártyát küld a Résztvevőnek, mely Kedvezménykártyán a ROSSMANN jóváírja a Résztvevő elhagyott, megsérült, vagy megsemmisült Kedvezménykártyáján jóváírt Kedvezményalapot, illetve kedvezményeket.

  1. 4.      Babaprogram

  4.1.              2018. szeptember 17. napjától kezdődően a ROSSMANN által szervezett Rossmanó Babaprogram átalakul és a Rossmanó Babakártya használatával igénybe vehető kedvezmények 2019. január 1. napjától kizárólag aktivált Kedvezménykártya használatával vehetők igénybe.

  4.2.             2018. szeptember 17. napja, valamint 2018. december 31. napja között a Rossmanó Babakártyák bármely magyarországi ROSSMANN üzletben történő használata esetén az üzlet eladója a Rossmanó Babaprogram résztvevőjnek Rossmanó Babakártyáját Kedvezménykártyára cseréli és a Rossmanó Babaprogram résztvevője az egyes Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezményeket a Kedvezménykártya aktiválását követően tudja érvényesíteni.

  4.3.             A Rossmanó Babaprogramba történő részvétel feltételeivel, a regisztráció menetével, a Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezmények érvényesítésével, valamint a Rossmanó Babaprogramban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf  link alatt elérhető ÁSZF-jében, valamint a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-adatkezeles link alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatójában érhetők el.

   

  1. sz. melléklet
  Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  1. 1.       Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltétele 2019. július 1. napjától

  1.1.               2019. július 1. napjától azon Résztvevők válnak jogosulttá Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására, akik 2019. január 1. napját követően bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben, vagy a Webáruházban összesen legalább hatezer forint (6000 Ft) értékben vásároltak, vagy vásárolnak, („Kedvezményalap”), és az üzletben történő vásárlás esetén a fizetéskor Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN üzlet eladójának átadják a vásárlással érintett Kedvezményalap-rész jóváírása céljából, illetve a Webáruházban lebonyolított vásárlás során a vásárlással érintett Kedvezményalap-rész jóváírásra kerül. A Résztvevők az e pontban meghatározott Kedvezményalapot akár egy vásárlás alkalmával, akár több vásárlás összegeként is teljesíthetik.

  1.2.              A Webáruházban történő vásárlások során Kedvezményalapjukat kizárólag az online regisztrált Résztvevők írathatják jóvá. Az Összevont Regisztrációt követően a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő Kedvezménykártyáján a vásárlással érintett a Kedvezményalap-rész automatikusan – a Résztvevő bármely további cselekménye nélkül - jóváíródik. Ennek megfelelően a regisztrált Résztvevő az Általános Végösszegi Kedvezmény biztosításához szükséges Kedvezményalapot mind a Webáruházban, mind a ROSSMANN magyarországi üzleteiben lebonyolított vásárlások során teljesítheti.

  1.3.              A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában irányadó, hogy vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció (vagy Webáruházban lebonyolított tranzakció) értendő, és a 2019. január 1. napja után lebonyolított különböző vásárlások (pénztári tranzakció, illetve Webáruházban lebonyolított tranzakció) végösszegei – a Kedvezményalap teljesítése szempontjából összevonandók, illetve összeszámítandók. A Kedvezményalap teljesítése vonatkozásában az egyes vásárlások végösszegének különböző kedvezményekkel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a Résztvevő által ténylegesen fizetendő) fogyasztói vételára kerül figyelembe vételre.

  1.4.              Amennyiben valamely Résztvevő teljesíti a Kedvezményalapot, azaz 2019. január 1. napjától összesen legalább hatezer forint (6000 Ft) értékben vásárol, vagy vásárolt az 1.1 - 1.4 pontokban foglaltaknak megfelelően, úgy Kedvezménykártyáján haladéktalanul jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/2.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Ezt követően a Résztvevő Kedvezménykártyáján minden negyedévben, az érintett naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/2.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben azok Kedvezménykártyáján jóváírásra kerültek. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerülnek, és a következő naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül másik négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az e pontban meghatározottak szerint.

  1.5.              Egy naptári negyedéven belül ugyanaz a Résztvevő összesen négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására jogosult, függetlenül attól, hogy a Kedvezményalapot az érintett Résztvevő hány alkalommal teljesítette.

  1.6.              Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a Rossmanó Babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonható össze, valamint, vásárlásonként kizárólag egy Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel. Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kuponok jelenleg a Webáruházban nem érvényesíthetők, az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kuponok kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében az Általános Végösszegi Kedvezményeket biztosító kuponok a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  1.7.              Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon felhasználása során a vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)      a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)      az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.


  2. sz. melléklet
  A ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek

  Vonalkód

  Termék neve

  Kiszerelés

  4062300155091

  HIPP BIO 1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  600g

  4062300119666

  HIPP HA1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  500g

  9007253103749

  KECSKEMET TAPSZER 1-ES  0H+

  500g

  4305615319308

  BABYDREAM PRE TAPSZER 1 0H+

  500g

  7613033033254

  BEBA PRO HA START TAPSZER 0H+

  600g

  7613033035302

  BEBA PRO HA2 TAPSZER 6H

  600g

  5997672302196

  MILUMIL 1 OPTIMA TAPSZER

  900g

  5997672302202

  MILUMIL HA 1 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302226

  MILUMIL HA 2 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302219

  MILUMIL HA START OPTIMA TAPSZER

  600g

  4047196033128

  BABYDREAM TAPSZER 1-ES 0 H

  500g

  7613035911710

  BEBA PRO 1 TAPSZER 0H+

  600g

  5900852032295

  MILUPA SZENZITIV TAPSZER 0H

  600g

  7613036457651

  BEBA SUPREME HA STRAT TAPSZER

  400g