Rossmann

Adatkezelési Tájékoztató Összevont Regisztráció Vonatkozásában

1.1 ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)
Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Elektronikus elérhetősége: https://shop.rossmann.hu/customer-service
Telefonszáma: +36 (29) 889-800
Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: adatvedelem@rossmann.hu

1.2 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Név: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Összevont Regisztráció során a felhasználó („Érintett”) által megadott személyes adatok (Érintett teljes neve és e-mail címe), azzal, hogy az Összevont Regisztráció magában foglalja a ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylését, a shop.rossmann.hu linken, illetve a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) keresztül elérhető webáruházba („Webáruház”) történő regisztrációt, valamint a ROSSMANN+ programban történő részvételre jogosító kedvezménykártya („Kedvezménykártya”) online regisztrációját

A ROSSMANN+ Programban történő részvételre jogosító – virtuális vagy plasztik - Kedvezménykártya online regisztrációja során megadott következő adatok:
 • név;
 • email cím;
 • cím;
 • telefonszám;
 • Kedvezménykártya száma
 • születési idő (regisztráció csak 18. életév betöltését követően lehetséges)
Az Érintett a ROSSMANN+ Program funkcióit abban az esetben is igénybe tudja venni, ha külső, Facebook, Google, vagy Apple fiókjával jelentkezik be a shop.rossmann.hu weboldalra. Ilyen esetekben a kezelt adatok köre: az adott fiókhoz tartozó név és email cím
Megjegyzés: virtuális Kedvezménykártya regisztrálása során a kártyához egy egyedi számsort rendelünk, amely a Kedvezménykártya száma lesz
ROSSMANN ID létrehozása

(A ROSSMANN ID funkcióiról részletesen ld. az Általános Szerződési Feltételeket)
A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése Szerződés fennállása alatt

Az Érintett a felhasználói fiókját bármikor törölheti
A Kedvezménykártya használata, a Kedvezménykártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítása
Kapcsolattartás az Érintettel a ROSSMANN+ Programmal összefüggésben Amennyiben a regisztrációt követően a regisztrációnak a kapott weblinkre történő kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján való megerősítése elmarad, úgy az Adatkezelő az adatokat azok megadását követő 90. napon törli
Az online regisztráció során megadott adatok validálása ún. kettős azonosítás útján, melynek során az Adatkezelő által működtetett rendszer automatikus e-mail üzenetet küld a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben található weblinkre kattintással, illetve a Kedvezménykártya használatával a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján válik a regisztráció befejezetté.
Az Érintett neme, amelyet a Kedvezménykártya online regisztrációja során ad meg. A Kedvezménykártya jogosultak nemenkénti megoszlására vonatkozó aggregált statisztikai adatok gyűjtése A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy a Kedvezménykártyára jogosultak nemek szerinti eloszlásáról információval rendelkezzen A Kedvezménykártya regisztráció törléséig
Amennyiben az Érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult, úgy a nem figyelembevétele a ROSSMANN Kedvezménykártyához kapcsolódó szolgáltatások és marketing tartalmak testreszabása során Az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a Kedvezménykártya regisztráció törléséig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig
A ROSSMANN ID-hoz kapcsolódó felhasználói profil keretében kezelt személyes adatok, így az Érintett
 • teljes neve,
 • email címe,
 • szállítási, illetve számlázási címe (opcionális),
 • regisztrált bankkártya adatai (opcionális)
 • korábbi és folyamatban lévő rendelései, valamint
 • kedvencként megjelölt termékei (opcionális)
 • az Érintett cookie beállításaitól függően az Érintett valamennyi korábbi vásárlása során megtekintett termékek
A felhasználónak lehetősége van Google, Facebook, vagy Apple fiókjával is bejelentkezni, ennek használatával ugyanazon funkciókat éri el, amelyeket a ROSSMANN ID-hoz kapcsolódó felhasználói profiljával elérne. Ha úgy dönt, hogy ilyen módon jelentkezik be, akkor szükséges az adott fiókhoz tartozó email cím kezelése, továbbá a shop.rossmann.hu weboldal hozzáfér az adott profilhoz kapcsolódó felhasználónévhez
A felhasználói profil használata és testreszabása (részletesen ld. az Általános Szerződési Feltételeket), ennek keretében az alábbiak:
 • A Webáruházban történő rendelések esetén – amennyiben az Érintett bejelentkezik a felhasználói profiljába – a rendszer a felhasználói profilban megadott nevet, címet, valamint regisztrált bankkártyát tekinti alapértelmezettnek
 • A felhasználói profil egyes további funkciói – így pl. a korábbi rendelések, vagy kedvenc termékek megtekintése egy helyen – kényelmi szempontokat szolgálnak
Amennyiben a felhasználó bejelentkezett a profiljába, úgy a vásárlás során az esetleges, őt megillető, az Általános Szerződési Feltételek szerinti ROSSMANN+ és ROSSMANÓ Babaprogram keretében igénybe vehető kedvezmények automatikusan alkalmazásra kerülnek
A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése Amíg az Érintett ROSSMANN ID-val rendelkezik, vagy amíg Google, Facebook agy Apple fiókját használja a bejelentkezésre

Az Érintett a ROSSMANN ID-hoz kapcsolódó felhasználói fiókját bármikor törölheti (ennek következményei kapcsán ld. az Általános Szerződési Feltételeket)
A shop.rossmann.hu linken, illetve a ROSSMANN Mobil Applikációján keresztül elérhető Webáruházon keresztül történő megrendeléshez és az így létrejövő adásvételhez, valamint a megrendelés kiszállításához szükséges adatok, ideértve a szállítási, a fizetés és átvétel módjára vonatkozó adatokat, valamint az opcionálisan a kiszállítást végző futár részére felajánlott borravaló összegét, továbbá az esetleges, kedvezményre jogosító kuponokkal kapcsolatos, a végösszeget befolyásoló információkat

A Webáruházban történő rendelések esetén – amennyiben az Érintett bejelentkezik a felhasználói profiljába – a rendszer a felhasználói profilban megadott nevet, címet, valamint regisztrált bankkártyát tekinti alapértelmezettnek

Felhasználói profil nélküli rendelés („vendégként vásárlás”) esetén a következő adatok megadása szükséges:
 • teljes név,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • szállítási, illetve számlázási cím,
 • átvétel módja,
 • fizetési mód
Amennyiben a megvásárolt termék a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § v) pontja szerinti szexuális terméknek, vagy a 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 1. pontja szerinti gyógyszernek minősül, úgy az átadáshoz szükséges adatok körébe tartozik a személyazonosító igazolvány (vagy azzal egyenértékű okmány) születési időre vonatkozó adattartalma is
Webáruházon keresztül történő vásárlások lehetővé tétele és adminisztrációja

A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása.

Szexuális termékek esetében annak biztosítása, hogy a terméket kizárólag 18. életévét betöltött személy vehesse át
A Webáruházban történő rendeléssel létrejövő adásvételi szerződés teljesítése

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a szexuális termékek, valamint gyógyszerek esetében a szerződés teljesítése mint jogalap mellett a következő bekezdésben hivatkozott jogi kötelezettségnek való megfeleléshez is szükséges személyes adatot kezelnie

Ezért e körben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (2) bekezdésében, valamint a 2006. évi XCVIII. törvény 55. § (5) bekezdésében foglalt tilalomnak való megfeleléshez fűződő jogos érdeke is fennáll, amely alapján szexuális termék kizárólag 18. életévét betöltött személy részére értékesíthető, illetve szolgálható ki, míg gyógyszer 14. életévét betöltött személy részére adható ki.
A létrejövő szerződés teljesítéséig

A létrejövő szerződés teljesítéséig (szexuális termék kiszállításakor a születési idő kizárólag betekintés útján kerül kezelésre, az rögzítésre nem kerül)

(Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó sorát is)
Webáruházon keresztül történő vásárlások kapcsán számla kiállításához szükséges adatok, ideértve a számlázási címet, valamint az Érintett e-mail címét Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése, ideértve azt az esetet is, amikor egészségpénztár részére átadandó számla kiállításáról van szó A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése Az adatok felvételétől számított 8 év, a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján, amely a számviteli bizonylatok kötelező megőrzését írja elő

Értesítésekkel, hírlevelekkel, marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések

Az Érintett tartózkodási helye, az általa a Mobil Applikáció elérésére használt eszköz GPS koordinátái alapján A Mobil Applikáción keresztül értesítések (ún. „push notification” üzenetek) küldése az Érintett tartózkodási helyétől függően, ennek keretében tájékoztatás nyújtása a ROSSMANN aktuális és az Érintett számára releváns akcióiról, üzleteiről, valamint egyéb hírek és marketing üzenetek küldése az Érintett részére Az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet a Mobil Applikációban adhat meg és bármikor visszavonhat, illetve a GPS koordináták követését bármikor kikapcsolhatja A GPS koordinátákat a ROSSMANN nem tárolja, azokhoz a Mobil Applikáció az annak használatára szolgáló eszközből közvetlenül fér hozzá, amennyiben ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult. Ez a hozzáférés addig áll fenn, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy egyébként a GPS koordináták követése funkciót ki nem kapcsolja
A ROSSMANN+ Program keretén belül rendszeresen szervezett ideiglenes hűségprogramok keretében a Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege és a vásárló költési egyenlege A ROSSMANN+ Program keretén belül szervezett hűségprogramokban történő részvétel és ennek keretében kedvezmények biztosítása A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése A ROSSMANN+ Program keretén belül szervezett hűségprogramok időtartama alatt
Érintett neve, postacíme és e-mail címe

Megjegyzés: a felhasználói profilban bármikor lehetőség van beállítani az egyes értesítések preferált módját, amely lehet email cím, vagy mobilapplikáció.

Az értesítések kapcsán az Érintettnek akkor kell email címet megadnia, ha felhasználói fiókkal nem rendelkezik, vagy oda éppen nincs bejelentkezve
Papíralapú és digitális hírlevélnek közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása céljából történő megküldése, a hírlevél keretében visszajelzés kérése szolgáltatásaink minőségéről kérdőívek, felmérések formájában. Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Érintett e-mail címe, valamint – az Érintett választása alapján –
 • az általa megvásárolni kívánt, de a Webáruházban készleten nem lévő;
 • a jövőben árcsökkenéssel, akcióval érintett,
 • korábban kosarába helyezett, de meg nem vásárolt (elhagyott kosár”), vagy
 • készlethiányt követően rendelkezésre álló
termék adatai.

(Ez a sor szexuális termékek és gyógyszerek vonatkozásában nem alkalmazandó).

Megjegyzés: a felhasználói profilban bármikor lehetőség van beállítani az egyes értesítések preferált módját, amely lehet email cím, vagy mobilapplikáció.

Az értesítések kapcsán az Érintettnek akkor kell email címet megadnia, ha felhasználói fiókkal nem rendelkezik, vagy oda éppen nincs bejelentkezve
Termékekkel, megszakított vásárlással kapcsolatos digitális üzenet küldése az Érintett preferenciái alapján. Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél teljesítéséig.

Az ”elhagyott kosár” értesítőt az Adatkezelő a félbeszakadt rendeléstől számított 8, majd – amennyiben a rendelés nem kerül véglegezésre – 48. órát követően küldi meg
A Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatok (ideértve a vásárolt termékek megnevezését, azok összegét, vásárlás helyét stb.), továbbá az Érintett neme, mint demográfiai adat és az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok A Kedvezménykártya igénybevétele következtében járó személyre szabott kedvezmények meghatározása, illetve annak fizetés során történő biztosítása, személyre szabott hírlevél küldése Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, a Kedvezménykártya-regisztráció törléséig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig
Személyre szabott, a vásárló számára releváns hírlevél tartalmának kialakítása, illetve a hírlevél vásárló részére történő megküldése, a hírlevél keretében visszajelzés kérése az Adatkezelő és partnerei szolgáltatásainak minőségéről kérdőívek, felmérések formájában.
A Kedvezménykártyával rendelkező Érintettek számára biztosítandó Végösszegi kedvezmény és időszakos kedvezmények, valamint a ROSSMANN+ VIP Programban igénybe vehető kedvezmények nyújtásához szükséges adatok Kedvezmények biztosítása, kedvezmények feltételeinek ellenőrzése A vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elfogadásakor létrejött szerződés teljesítése Szerződés fennállása alatt
A www.rossmann.hu honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok, így a felhasználó által használt eszköz IP címe, egyes, a felhasználó által beállított preferenciák (pl. hogy kívánja-e az automatikus bejelentkezve tartás funkciót használni az online profilja vonatkozásában), valamint a honlapon kifejtett aktivitásának egyes jellemzői (milyen felületekre, termékekre kattintott a látogató, ott mennyi ideig maradt, milyen felületre kattintott tovább, mennyi időt töltött a honlapon, mely termékeket tekintett korábban meg).

Szexuális termékek megtekintését megelőzően a 18. életév betöltésére rákérdező felugró felületen adott válasz (ezen termékek megtekintésére csak igenlő válasz esetében van lehetőség).
Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása annak jobb megértése által, hogy a felhasználók milyen módon használják a honlapot

Piackutatás, a felhasználó aktivitásának elemzése.

A felhasználó preferenciáinak megfelelő beállítások megjegyzése és alkalmazása.

Szexuális termékek vonatkozásában annak biztosítása, hogy ezen termékekhez kizárólag a 18. életévüket betöltött felhasználók férjenek hozzá.
Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a szexuális termékek esetében a szerződés teljesítése jogalap mellett az itt hivatkozott jogi kötelezettségnek való megfeleléshez is szükséges személyes adatot kezelnie. Ezért a szexuális termékek kapcsán a 18. életév betöltésére rákérdező felület esetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (2) bekezdésében foglalt tilalomnak való megfeleléshez fűződő jogos érdeke is fennáll, amely alapján szexuális termék kizárólag 18. életévét betöltött személy részére értékesíthető, illetve szolgálható ki.
A használt cookie-k a gyűjtött adatokat a honlap felkeresésekor felugró, cookie beállításokra szolgáló felületen meghatározott időtartamon keresztül tárolják.

Amennyiben a felhasználó az adott cookie alkalmazásához adott hozzájárulását visszavonja, az adatok törlődnek.
Felhasználó által valamely termék szabadszavas értékelése keretében megfogalmazott vélemény, valamint az általa a termékre adott csillagok száma, egytől ötig terjedő skálán Azon termékek értékelése, amelyeket legalább egy alkalommal már megvásárolt a felhasználó, ennek keretében visszajelzés küldés a termékkel való elégedettség kapcsán, a többi vásárló döntésének segítése Az Általános Szerződési Feltételek értékelésekre és véleményekre vonatkozó rendelkezéseinek teljesítése A felhasználó bármikor törölheti / visszavonhatja értékelését

Amennyiben a szabadszavas értékelés az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakba ütközik, az Adatkezelő azt törli
Kedvezménykártya használatával történő vásárlást követően az adott fiókhoz tartozó email cím, valamint a vásárlói elégedettség mérésére szolgáló kérdőívben adott válaszok Vásárlói elégedettség mérésére szolgáló kérdőív kiküldése a Mobil Applikáción keresztül ún. push notification üzenet, vagy email formájában Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása A kérdőívekben adott válaszok feldolgozását követően azokat az Adatkezelő haladéktalanul törli, vagy anonimizálja
Érintett ROSSMANN ID-hoz tartozó email címe álnevesített (ún. hash-elt) formában Amennyiben az adott ROSSMANN ID-hoz tartozó email címet Pinterest fiók regisztrálására is használták, annak statisztikai jellegű mérése, hogy a Pinterest felületén található ROSSMANN hirdetésekre milyen gyakorisággal kattintottak a felhasználók (ún. konverzió-mérés). Ez álnevesített email cím alapján történik, amennyiben az email cím mind az Adatkezelő, mind a Pinterest rendszerében szerepel.

A mérés célja nem az egyes felhasználók aktivitásának mérése, hanem általános tendenciák azonosítása a ROSSMANN hirdetéseinek hatékonysága kapcsán. A mérés keretében az Adatkezelő a Pinterest felé álnevesített (ún. hash-elt) email címeket továbbít, amelyek a Pinterest részéről közvetlen azonosításra nem alkalmasak és a mérést követően azokat a Pinterest azonnal törli, nem tárolja.
Az Adatkezelő statisztikai jellegű konverzió-méréshez fűződő jogos érdeke Amíg az Érintett ROSSMANN ID-val (és az ahhoz rendelt email címmel) rendelkezik

Az Érintett a ROSSMANN ID-hoz kapcsolódó felhasználói fiókját bármikor törölheti (ennek következményei kapcsán ld. az Általános Szerződési Feltételeket)
A Webáruházában vásárolt csomagok lehető legnagyobb számban történő eredményes kiszállítása.

Az Utánvét Ellenőr Kft-vel történő együttműködés során a ROSSMANN, arra vonatkozóan, hogy az Érintett a korábbi utánvétes fizetési móddal történő vásárlásait esetleg már több (legalább kettő) alkalommal nem vette át, jelzést kap az Utánvét Ellenőr Kft-től, annak érdekében, hogy az Érintett számára, mely fizetési módok legyenek elérhetőek a Webshopban történő vásárláskor.
Az Adatkezelőnek a vásárlói szerződésszegéssel okozott károk megelőzésére vonatkozó jogos érdeke Amíg az Érintett ROSSMANN ID-val (és az ahhoz rendelt email címmel) rendelkezik

Az Érintett a ROSSMANN ID-hoz kapcsolódó felhasználói fiókját bármikor törölheti (ennek következményei kapcsán ld. az Általános Szerződési Feltételeket)

Jogi igényekkel, utólagos igazolhatósággal kapcsolatos adatkezelések

A ROSSMANN és az Érintett között létrejövő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos, az adott szerződés teljesítéséhez szükséges adatok, így különösen az Érintett neve, a megrendelések időpontja, az azokkal kapcsolatos kiszállítási, fizetési és számlázási adatok, a Kedvezménykártya használatával, valamint az egyes kedvezmény-jogosultságokkal összefüggő adatok. A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés. A ROSSMANN azon jogos érdeke, hogy jogi igényérvényesítés vagy ilyen igénnyel szembeni védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen, továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni.

Amennyiben jogszabály tesz kötelezővé a ROSSMANN számára valamely adatszolgáltatást, az adatkezelés jogalapját a vonatkozó jogi kötelezettség képezi.
Jogi igényre vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igények esetében 5 év) végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig
Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések (kivéve, ha az adatkör eleve nem került rögzítésre, mert pl. csak betekintés útján kezeli azt az Adatkezelő). A ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos, a jelen tájékoztatóban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott üzletmenet megszakítás nélküli működésének biztosítása Az Adatkezelőnek a ROSSMANN ID, illetve a Webáruház használatával, valamint a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig

Panaszkezeléssel, érintetti jogokkal kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja, vagy telefonszáma, valamint panaszának tartalma, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma a megkeresés módjától függően. Ha az Érintett kérdését, panaszát, észrevételét a chatbot-on keresztül a Facebook Messenger-be bejelentkezve, illetve a ROSSMANN Facebook oldalán fogalmazza meg, úgy az Érintett Facebook profiljának adatai

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből fakadó kötelezettségek teljesítése Azon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt re vonatkozó jogi kötelezettségei.

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése.

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke.
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)

A panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
Amennyiben az Érintett a jelen dokumentumban foglalt adatkezelések kapcsán valamely, a GDPR szerinti érintetti jogát gyakorolja, a joggyakorlás biztosításához szükséges személyes adatok köre, így különösen az Érintett azonosításához szükséges adatok, valamint kérdésének, panaszának tartalma

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
Az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése, hogy az érintetti jogok gyakorlását lehetővé tegye, ennek keretében a beérkező kérdés, panasz, észrevétel vizsgálatát elvégezze és amennyiben indokolt, annak alapján a szükséges lépéseket megtegye. Az Adatkezelő GDPR 12. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez fűződő jogos érdeke.

Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az elszámoltathatóság elvéből következően az érintetti jog gyakorlásának biztosítását és a panasz, észrevétel megfelelő kezelését utólag igazolni tudja.
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
Amennyiben az Érintett azzal a kéréssel fordul az Adatkezelőhöz telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hogy a Kedvezménykártyájához rendelt ROSSMANN ID regisztrációjakor használt e-mail címet az Adatkezelő változtassa meg, az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kéri:
 • ROSSMANN ID;
 • név;
 • születési idő
Az érintett azonosítása az esetleges visszaélések elkerülése érdekében.

Sikeres azonosítást követően a e-mail cím megváltoztatása az Érintett kérésének megfelelően.
Az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Érintett azonosítását el tudja végezni, illetve, hogy indokolt esetben kérésének eleget tudjon tenni. Az Érintettel folytatott telefonbeszélgetést az Adatkezelő nem rögzíti.

Az azonosítás érdekében kért személyes adatokat az Adatkezelő az azonosítástól függetlenül is kezeli, megőrzési idejüket ld. a jelen táblázat vonatkozó soraiban.

Az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződések jönnek létre, amelyek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának, ennek részeként a felhasználói fiókhoz tartozó funkciók biztosítására valamint a Webáruházon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, illetve a Kedvezménykártya vonatkozásában szerződésben meghatározott kedvezmények biztosítására vállal kötelezettséget, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére, valamint a honlapon kifejtett egyes aktivitásai során valamint a kedvezmények igénybevétele során az ÁSZF-ben foglalt kikötések betartására köteles.

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére. Ezért ezen esetekben az adatkezelés el nem fogadása a szerződéskötés lehetetlenné válását eredményezi.

A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázatnak megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítésre nyitva álló idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési célhoz kapcsolódó megőrzési idő lenne, az előbbi került feltüntetésre.

A megőrzési időt befolyásolhatja érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás joga, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása.

1.4 SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Google Cloud EMEA Limited (székhely: Velasco Clanwilliam Place, Dublin, Írország) adatfeldolgozó A cég a shop.rossmann.hu címen elérhető weboldal tárhelyszolgáltatója
BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.
Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.) adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából a Kedvezménykártya vonatkozásában.
Attention CRM Consulting Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.) adatfeldolgozó A cég az adatelemzést támogató szoftver karbantartását végzi a ROSSMANN megbízásából.
Bazaarvoice, Inc. (székhely: 10901 Stonelake Blvd Austin, Texas, 78759, Amerikai Egyesült Államok) adatfeldolgozó A cég az egyes termékek értékelésének és a szabadszöveges vélemények írásának technikai hátterét biztosítja
Zalehy Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 4. emelet 20.) adatfeldolgozó A cég a ROSSMANN chatbot üzemeltetését végzi
Prefixbox R&D Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.) adatfeldolgozó A cég a shop.rossmann.hu címen elérhető webshop-ban a termékkeresést támogató funkciókat biztosítja keresőmotor útján

Önálló adatkezelők és közös adatkezelések

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja.
Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja. A bankkártya adatok a céghez nem jutnak el. A cég a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.
A1 Parts Cluster Europe Kft (székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. földszint 4.) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása
Varga József E.V. (székhely: 1062 Budapest Váci út 1-3) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása
Sz&T Pro Team Kft (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása
SOTA Trans Logistic Kft. (székhely: 2162 Őrbottyán, Szőlősor utca 17.) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása
Petra Auto Kft. (székhely: 2765 Farmos 2179 hrsz.) önálló adatkezelő A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása
Jogi tanácsadóink önálló adatkezelő Amennyiben valamely jogi igény érvényesítésével összefüggésben szükséges tanácsadóink számára információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy ezen információ személyes adatokat is tartalmaz.
Bíróságok, hatóságok önálló adatkezelő Erre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely alapján személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró bíróság vagy hatóság részére.
A bejelentkezés során használt közösségi média vagy egyéb oldal üzemeltetője:
 • Facebook Ireland Limited; cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország;
 • Google Ireland Limited; cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, D04e5w5, Írország
 • Apple Distribution International Limited; cím: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Co. Cork, Írország
Facebook Ireland Limited: az Adatkezelővel közös adatkezelő

Google Ireland Limited: önálló adatkezelő

Apple Distribution Limited: önálló adatkezelő
A közösségi média- vagy egyéb szolgáltató, amelynél regisztrált fiókon keresztül történik a bejelentkezés, saját eszközeivel hozzáférhet a bejelentkezés kapcsán keletkező személyes adatokhoz (lásd ezen adatkezelők lent hivatkozott tájékoztatóit).

Amennyiben kérdését, panaszát, észrevételét a chatbot-on keresztül, Facebook Messenger-be történő bejelentkezés útján, vagy a ROSSMANN Facebook oldalán fogalmazza meg, úgy a chatbot-al folytatott kommunikáció a Facebook számára hozzáférhetővé válik.
Facebook Messenger használatával folytatott kommunikáció esetében:
 • Facebook Ireland Limited; cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
Facebook Ireland Limited: az Adatkezelővel közös adatkezelő Közös adatkezelés valósul meg abban az esetben, ha az Érintett Facebook Messenger használatával lép kapcsolatba a ROSSMANN-nal.
A Pinterest felé történő, álnevesített email cím továbbítás kapcsán (konverzió-mérés):
 • Pinterest Europe Limited; cím: 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Pinterest Europe Limited: az Adatkezelővel közös adatkezelő Közös adatkezelés valósul meg abban az esetben, ha az Érintett által regisztrált email címhez Pinterest fiók is tartozik és a Pinterest felületein található ROSSMANN hirdetések konverzió-mérése történik a fentiekben leírt módon.
Utánvét Ellenőr Kft. (székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.) önálló adatkezelő A ROSSMANN annak érdekében működik együtt az Utánvét Ellenőr Kft-vel., hogy a Webáruházában vásárolt csomagok kiszállítása a lehető legnagyobb számban eredményes legyen.

Ezen együttműködés során a ROSSMANN, arra vonatkozóan, hogy az Érintett a korábbi utánvétes fizetési móddal történő vásárlásait, esetleg már több (legalább kettő) alkalommal nem vette át, jelzést kap az Utánvét Ellenőr Kft-től, annak érdekében, hogy az Érintett számára, mely fizetési módok legyenek elérhetőek a Webshopban történő vásárláskor.

Ezen együttműködés során a ROSSMANN az utánvéttel történő megrendelések során, a szerződésszegéssel okozott károk megelőzésére vonatkozó jogos érdeke alapján, az Érintett email címét álnevesített (ún. hash-elt) formában, illetve a rendelés (pozitív/negatív) kimenetelére vonatkozó személyes adatokat ad át az Utánvét Ellenőr Kft.-nek.
Könyvvizsgálók önálló adatkezelők Cégünk könyvvizsgálatához kapcsolódóan szükséges lehet olyan dokumentumok átadása az ezen szolgáltatást végző partnerünk részére, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak.

Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a Facebook fiókon keresztüli bejelentkezés útján megvalósuló adatgyűjtés, és ezen adatoknak a Facebook Ireland Limited részére történő továbbítása, valamint a Facebook Messenger használata vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek, akik:


 • a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum link alatt elérhető adatkezelői függelék szerinti megállapodást kötötték a közös adatkezelésről. A függelék meghatározza az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közös adatkezeléssel kapcsolatban fennálló kötelezettségeit a GDPR rendelkezéseivel összhangban;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő kötelessége, hogy a felhasználókat legalább a függelék 2. pontjában megfogalmazott tájékoztatással ellássa;
 • megállapodtak arról, hogy az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited együttműködésének keretében a Facebook Ireland Limited felelős az érintettek GDPR 15–20. cikke szerinti jogait gyakorolhatóvá tenni a közös adatkezelést követően a Facebook Ireland Limited által tárolt személyes adatok vonatkozásában.

A Facebook Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy linken. Ebben található további információ arról, hogy a Facebook Ireland Limited hogyan kezeli a személyes adatokat, illetve arról, hogy a Facebook Ireland Limited az adatkezeléseit milyen jogalapon végzi, és milyen lehetőségeket biztosít az érintettek számára a jogaik gyakorlására.


Az Apple Distribution International Limited az Apple ID-val történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat az Apple ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://www.apple.com/legal/privacy/pdfs/apple-privacy-policy-en-ww.pdf.


A Google Ireland Limited a Google fiókkal történő bejelentkezés esetén önálló adatkezelőként gyűjt személyes adatokat a Google ezen bejelentkezési szolgáltatásának használatával összefüggésben. További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Az Adatkezelő és a Pinterest Europe Limited a Pinterest részére történő álnevesített email cím-továbbítás és az az alapján történő konverzió-mérés keretében közös adatkezelőnek minősülnek az erre vonatkozó szerződéses feltételek és közös adatkezelői megállapodás alapján.
A Pinterest Europe Limited az adatvédelmi szabályzatában teszi közzé a GDPR 13. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt információkat. További információ, ideértve az adatkezelési jogalapokat és a jogérvényesítés lehetőségeit is, itt található: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea.


A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítja, ha valamely, a GDPR által előírt garanciamechanizmus rendelkezésre áll, amely a továbbított személyes adatok védelmét szolgálja. Kérésére az alkalmazott garanciákról tájékoztatást nyújtunk. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály folytán kötelező.

1.5 KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő kivételes esetekben a Webáruházon keresztül megvásárolható termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet ("GDPR”) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára (pl. terhesség)vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Az Adatkezelő a teljesség kedvéért rögzíti, hogy ezen felül, a szexuális termékek, valamint gyógyszerek között lehetnek olyan termékek, amelyek megrendelése jellegükből és használati céljukból fakadóan elvben lehetővé teheti valamely következtetés levonását a megrendelő Érintett szexuális irányultságára, vagy egészségi állapotára nézve, ugyanakkor ilyen következtetést az Adatkezelő semmilyen esetben nem von le, mert az számára szükségtelen és irreleváns.

A fentiekben említett különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz, illetve a szerződés teljesítéséhez, ebből következően a jogszerű kereskedelmi forgalomhoz és a gazdasági események jog által megkívánt dokumentálásához fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

1.6 MÁS FORRÁSBÓL BESZERZETT ÉRINTETTI ADATOK

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Rendelés azonosító, név, email cím, bruttó összeg és vásárlási ideje A Webáruházon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosító pénzügyi szolgáltató.
Külső szolgáltatónál (Google, Facebook, Apple) regisztrált profilhoz tartozó email cím, név Amennyiben a felhasználó valamely külső szolgáltatónál regisztrált profilját kívánja használni a weboldal egyes funkcióinak elérésére, úgy az Adatkezelőnek – a felhasználó beazonosítása, illetve a vele való kommunikáció céljából – elengedhetetlenül szükséges bizonyos, az adott profilhoz kapcsolódó információkhoz hozzáférnie
Promobox Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A Torony, 5. emelet A ROSSMANN és a Promobox Kft.. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a Promobox Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.
B&M Marketing Szolgáltató Kft. (székhely: 2500 Esztergom, Erzsébet királyné utca 8-10.) A ROSSMANN és a B&M Marketing Szolgáltató Kft. együttműködése alapján, amennyiben az Érintett az utóbbi által üzemeltetett weboldalon történő regisztrációja keretében ahhoz kifejezetten hozzájárul, a B&M Marketing Szolgáltató Kft. a regisztráció során megadott egyes adatait a ROSSMANN részére továbbítja abból a célból, hogy a ROSSMANN a későbbiekben az Érintett részére marketing kommunikációt küldjön.

Az Adatkezelő továbbá az Érintettnek azon személyes adatait kezeli, amelyeket jelen Adatkezelési tájékoztató 1.8 pontjában rögzített, az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen a személyes preferenciák, érdeklődések, vásárlási szokások elemzése és előrejelzése céljából folytatott automatizált következtetési eljárás folytán ismert meg.

1.7 ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


A) A hozzáféréshez való jog


Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.


B) A helyesbítéshez való jog


Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti, amennyiben az adat és az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:


 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:


 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely felülírja az Érintett tiltakozáshoz való jogát.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


E) A tiltakozáshoz való jog


Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, , amely jogára az Adatkezelő itt kifejezetten is felhívja a figyelmet. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő – eseti mérlegelést követően - bizonyítja, hogy


 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben azonban ilyen körülményt az Adatkezelő nem igazol, az Adatkezelő haladéktalanul törli a tiltakozással érintett személyes adatokat.


F) Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.


G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.


1.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő – hozzájárulás esetén - az Érintettnek a Kedvezménykártya használata során keletkező vásárlási adatait, valamint nemét, mint demográfiai adatot automatizált módon kezeli az Érintetthez fűződő személyes jellemzők, így különösen az Érintett személyes preferenciáinak, érdeklődéseinek elemzése és előrejelzése céljából („személyre szabás”). Az Adatkezelő a személyre szabás eredménye alapján az Érintett számára egyénre szabott kedvezményeket, illetve egyéniesített hírleveleket kíván biztosítani. Az Adatkezelő a személyre szabás eredményét továbbá az Érintettel való kommunikáció egyénre szabott módjának meghatározása céljából is felhasználhatja.

Mivel az Adatkezelő által folytatott személyre szabás kivételes esetekben a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti automatizált döntéshozatalnak minősülhet, így az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek azon jogát, hogy


 • az Adatkezelő részéről megfelelő hatáskörrel és jogosultsággal rendelkező személy beavatkozását (emberi beavatkozás) kérje a döntéshozatal ellenőrzése és esetleges felülbírálata érdekében;
 • kifejezze álláspontját az automatizált döntéshozatal kapcsán; valamint
 • a döntéssel szemben az Adatkezelőhöz kifogást nyújtson be.

Az Adatkezelő továbbá biztosítja, hogy a felülvizsgálatot végző személy valamennyi rendelkezésre álló adatot és tényt értékel, beleértve az Érintett által rendelkezésre bocsátott további adatokat is.

1.9 AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


* * *


Hatályos: 2024. március 4. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.