Kedves Vásárlóink! 2024.07.15-től leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2024.07.08-2024.07.14. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!

Rossmann

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „ROSSMANN BLOKKPARÁDÉ” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN Blokkparádé” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).


1.2 A Nyereményjátékban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu weboldalon található online drogériája („Online Drogéria”) is részt vesz. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu/uzletkereso internetes elérhetőségen.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Nyereményjáték 2024. április 1-jén 00:00 órától 2024. április 30-án 24:00 óráig tart.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik


 1. a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;
 2. számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;
 3. a shop.rossmann.hu honlapon, vagy a ROSSMANN mobil applikációján („Mobil Applikáció”) történő regisztráció következtében ún. ROSSMANN ID-vel rendelkeznek (A ROSSMANN ID megszerzéséhez szükséges regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN ID-vel kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési tájékoztató a ROSSMANN ID és a Webáruház használata vonatkozásában („ROSSMANN ID és Webshop adatkezelési tájékoztató”) című dokumentumok elolvasásával ismerhetik meg.)
 4. bármely „okos eszközükön” letöltésre került a Mobil Applikáció legújabb (Google Play esetén 4.1.34., App Store esetén 4.1.34, App Gallery esetén 4.1.34.; „Legújabb verziószámú”) verziószámú változata, illetve az „okos eszközükre” már letöltött ROSSMANN Mobil Applikációt a Legújabb verziószámú változatra frissítik;
 5. a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.4.pont (3) bekezdése szerint elfogadják;
 6. a Nyereményjáték időtartama alatt valamelyik magyarországi ROSSMANN üzletben, vagy az Online Drogériában vásárolnak és a Nyereményjáték időtartama alatt az „okoseszközükre” letöltött Mobil Applikáción keresztül a – legalább 3.000 Ft végösszegű, teljesedésbe ment vásárlásról kapott nyugtán szereplő vonalkódot, vagy az Online Drogériában történő vásárlás esetén a rendelés számát a 4.2. pontban foglaltak szerint – a Nyereményjáték időtartama alatt - feltöltik. 

(A fenti (1)-(6) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)


3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.


3.3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben


 1. az érintett Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;
 2. az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 3. a Résztvevő ROSSMANN ID-ját az 5.1. pontban rögzített Sorsolás időpontjáig törli;
 4. a Résztvevő részvételét megalapozó vásárlás valamilyen okból utólag igazolható módon mégsem megy teljesedésbe;
 5. az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5. A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált ROSSMANN ID-t, és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve ROSSMANN ID jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


3.6. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://shop.rossmann.hu/blokkparade online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.


3.7. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a Legújabb verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számukra a Nyereményjátékban. A Szervező kizárja a felelősségét azokért a hibákért, fennakadásokért és egyéb hátrányos következményekért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban úgy kíván részt venni, hogy nem a Legújabb verzószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak a Nyereményjátékkal összefüggésben.


4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL – BIZONYLATOK VONALKÓDJÁNAK ÉS RENDELÉSSZÁMOKNAK FELTÖLTÉSE

4.1. A Résztvevők a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított, vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található egy vonalkód („Bizonylat vonalkódja”), míg abban az esetben, ha a ROSSMANN Online Drogériából vásárolnak – akár Mobil Applikáció útján is – úgy vásárlásuk rendelkezni fog egy egyedi megrendelésszámmal („Megrendelésszám”).


4.2. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (6) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött Legújabb verziószámú Mobil Applikációja „ROSSMANN Blokkparádé” almenüje alatt fel kell töltenie egy olyan ROSSMANN üzletben általa lebonyolított vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódját, vagy egy olyan ROSSMANN Online Drogériában– akár Mobil Applikáció útján – általa lebonyolított vásárlásnak a Megrendelésszámát, amely vásárlás esetén a vásárlás - az érintett vásárlás során esetlegesen igénybe vett kedvezményekkel csökkentett - végösszege eléri a legalább 3.000 forintot:


 1. A Bizonylat vonalkódjának feltöltésére úgy kerülhet sor, ha a Résztvevő az „okos eszközének” kameráját ráirányítja a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódjára és rákattint a „Beolvasás” gombra. Amennyiben a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja ilyen módon nem lenne beolvasható, úgy a Legújabb verziószámú Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé” aloldala alatt arra is lehetősége van a Résztvevőnek, hogy a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja alatti számsort begépelje és a számsort feltöltse. A számsor feltöltése egyenértékű azzal, mintha a Résztvevő a Bizonylat vonalkódját olvasta volna be „okos eszköze” kamerája útján. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Legújabb verziószámú Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé” aloldala alatt olyan Bizonylat vonalkódja kerülne feltöltésre, amely nem egy legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozik, úgy az érintett Bizonylat nem alkalmas a jelen Szabályzat 3.1. pontjának (6) bekezdésében meghatározott feltétel teljesítéséhez és a Bizonylatot feltöltő személy e Bizonylattal nem vesz részt a Nyereményjátékban abban az esetben sem, ha a Mobil Applikáció útján olyan tartalmú visszajelzést kap, melyről arra lehetne következtetni, hogy a feltöltése sikeres.
 2. A Nyereményjáték időtartama alatt az Online Drogériában lebonyolított vásárlások rendelésszámait – feltéve, hogy az Online Drogériában lebonyolított vásárlás és a Mobil Applikációba történő bejelentkezés ugyanazzal a ROSSMANN ID-vel történt és az érintett megrendeléssel kapcsolatos vásárlás végösszege eléri a részvételhez szükséges legalább 3.000 forintot - a Mobil Applikáció automatikusan átemeli, így a Résztvevők ezen rendelésszámokat automatikusan láthatják a Mobil Applikációjuk „ROSSMANN Blokkparádé” aloldalán. Ebben az esetben a feltöltéshez csak a feltöltés gombra kell kattintaniuk. (Ahhoz, hogy az Online Drogáriában történő vásárlás Megrendelésszáma automatikusan átemelésre kerüljön a Mobil Applikációnak a „ROSSMANN Blokkparádé” aloldalára, úgy az érintett vásárlásra irányuló, 3.000 forintot meghaladó végösszegű vásárlásra vonatkozó megrendelés leadásának is már a Nyereményjáték időtartama alatt kell megtörténnie, nemcsak a vásárlás végösszege megfizetésének.)

4.3. A legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám 4.2. pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan


 1. részt vesz a feltöltés napját érintő 5.1. pont szerinti Napi Sorsoláson;
 2. részt vesz a feltöltés hetét érintő 5.1. pont szerinti Heti Sorsoláson;
 3. részt vesz az 5.1. pont szerinti Főnyeremény Sorsoláson.

4.4. A Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám kizárólag a Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé” aloldalán tölthető fel, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba saját ROSSMANN ID-jével belépett és a „Megismertem és elfogadom a nyereményjáték általános szerződési feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját.” szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Bizonylat vonalkódjának, illetve a Megrendelésszám feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő: 


 1. rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Legújabb verziószámú Mobil Applikációval;
 2. rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Legújabb verziószámú Mobil Applikációba bejelentkezzen; és
 3. a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez; és
 4. a feltölteni kívánt Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra, és amely vásárlás végösszege a legalább 3.000 forint összeget eléri;
 5. a feltöltésre a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.5. A legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám feltöltésének


 1. a Főnyeremény Sorsoláson való részvételhez a Nyereményjáték 2.1. bekezdés szerinti időtartama alatt bármikor,
 2. a Heti Sorsolásokon való részvételhez az adott naptári hetek folyamán valamikor;
 3. a Napi Sorsoláson való részvételhez az adott naptári nap folyamán valamikor kell beérkeznie.

A Nyereményjáték időtartama alatt lebonyolított vásárláshoz kapcsolódó Bizonylat vonalkódot, valamint Megrendelésszámot a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a 4. fejezet szerint feltölteni a Résztvevő, ezáltal szabadon befolyásolhatja a Résztvevő, hogy mely Napi Sorsoláson, illetve mely Heti Sorsoláson kíván részt venni.


4.6. Egy Megrendelésszámot, valamint Bizonylat vonalkódot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan legalább 3.000 forint végösszegű vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra. Azonos Megrendelésszám/Bizonylat vonalkód feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Megrendelésszám, illetve Bizonylat vonalkód kerüljön feltöltésre, ezzel a Résztvevő a Sorsolásokon növeli nyerési esélyét. Egy Résztvevő azonban a Nyereményjáték keretében


 1. ugyanazon a napon tartott Napi Sorsoláson kizárólag egy darab Napi Nyereményt,
 2. ugyanazon a héten tartott Heti Sorsolás esetén kizárólag egy darab Heti Nyereményt,
 3. a Főnyeremény Sorsolás keretében kizárólag egy darab Főnyereményt jogosult megnyerni.

Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Megrendelésszám, illetve Bizonylat vonalkód jelen Szabályzattal összhangban történő feltöltése esetén a Résztvevő több, különböző naptári napon tartott Napi Sorsolás, illetve több különböző héten tartott Heti Sorsolás eredményeként több Napi, illetve több Heti Nyereményt nyerjen, vagy egy Résztvevő a Nyereményjáték során Napi, Heti és Főnyereményt is nyerjen.


4.7. A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a vonalkódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték teljes időtartama alatt ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Bizonylat vonalkódját tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, vonalkódot tartalmazó bizonylatot. Amennyiben a Résztvevő kisorsolása esetén a vonalkódot tartalmazó bizonylatot nem tudja bemutatni, vagy az általa bemutatott bizonylat sérült, illetve azon a vonalkód olvashatatlan, úgy e Résztvevő nyereményére nem jogosult. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így azzal kapcsolatban megőrzési kötelezettség a Résztvevőt nem terheli.)


5. SORSOLÁSOK ÉS NYEREMÉNYEK

5.1. A Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint érvényesen töltöttek fel egy legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódot, illetve Megrendelésszámot, a Napi Sorsolások keretében Napi Nyeremények (5.4.1.pont), a Heti Sorsolások keretében Heti Nyeremények (5.5.2. pont); míg a Főnyeremény Sorsolás (Napi Sorsolás; Heti Sorsolás és Főnyeremény Sorsolás együttesen: „Sorsolás”, vagy „Sorsolások”) keretében Főnyeremények (5.6.1. pont) kerülnek kisorsolásra. (Napi Nyeremény, Heti Nyeremény, és Főnyeremény bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)


5.2. A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.


5.3. A Sorsolásokhoz kapcsolódó egységes szabályok

5.3.1. A Sorsolások során a Szervező – kettő, az érintett Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyertes Résztvevőket. A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel. A Napi Sorsolásokra azt követő naptári napon kerül sor, amely napra a Napi Sorsolás vonatkozik, míg a Heti Sorsolásra azt követő hét hétfői napján kerül sor, amely hétre a Heti Sorsolás vonatkozik. A Főnyeremény Sorsolásra, a Nyereményjáték időtartamát követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor a Szervező székhelyén.


5.3.2. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak ellenére valamely Szabályzatban foglalt feltételnek meg nem felelő Bizonylat vonalkód, vagy Megrendelésszám-feltöltés mégis részt vett valamely Sorsoláson, úgy a Szervező az ezen okból kizárásra kerülő Résztvevőtől az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.


5.3.3. A Szervező


 1. a Napi Sorsolások alkalmával kilenc (9) nyertest sorsol ki;
 2. a Heti Sorsolások alkalmával három (3) nyertest sorsol ki;
 3. a Főnyeremény Sorsoláson három (3) nyertest sorsol ki;
 4. a Sorsolások során minden nyertes mellett egy-egy (1-1) tartaléknyertest („Tartaléknyertes”) sorsol ki.

5.3.4. A Résztvevők a Sorsolások eredményét a Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé” aloldalának „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg, ahol a Szervező a Sorsolások eredményeit legkésőbb az érintett Sorsolást követő három (3) munkanapon belül hozza nyilvánosságra az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település – megjelölésével.


5.4. Napi Nyeremények

5.4.1. 2024. április 1. és 2024. április 30. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári nap vonatkozásában kisorsolásra kerülnek az alábbi napi nyeremények:


 1. 3 db ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszegének megfelelő összegben vásárolhat a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint;
 2. 3 db Samsung Galaxy Buds FE típusú bluetooth fülhallgató;
 3. 3 db 20.000 Ft értékű Libri ajándékkártya, amely – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a libri.hu linken elérhető webáruházában, valamint a Libri Könyvesboltok kínálatában szereplő termékekre használható fel az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett a https://www.libri.hu/ajandekkartya/ linken megismerhető feltételek szerint.

(A fenti a)-c) pontokban foglalt nyeremények külön-külön: „Napi Nyeremény”, együttesen: „Napi Nyeremények”)


5.4.2. Az 5.4.1 pont b) alpontban meghatározott Nyereményt a STRONG & UNIQUE KFT. (székhely: 1037, Budapest, Csillagszem utca 15. (cégjegyzékszám: 01 09 701179 ) biztosítja. Az 5.4.1 pont b) alpontban meghatározott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a STRONG & UNIQUE KFT.(székhely: 1037, Budapest, Csillagszem utca 15.; (cégjegyzékszám: 01 09 701179 )felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.


5.4.3. Az 5.4.1 pont c) alpontban meghatározott Nyereményt a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft.(székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.cégjegyzékszám: 01 09 164883biztosítja. Az 5.4.1 pont c) alpontban meghatározott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a LIBRI Könyvkereskedelmi Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. ), (cégjegyzékszám: 01 09 164883) felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. A Szervező kifejezetten felhívja nyertes Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.4.1 pont c) alpontjában meghatározott ajándékkártyák beváltásának feltételeit az ajándékkártyát biztosító gazdasági társaság jogosult meghatározni. Az ajándékkártya beváltásának feltételei a https://www.libri.hu/ajandekkartya/ linken elérhető weboldalon ismerhetők meg, e feltételekre a nyertes Résztvevőnek minden esetben tekintettel kell lennie.


5.4.4. Az 5.4.1. pont a) alpontjában meghatározott Nyeremények felhasználásának feltételei a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben ismerhetők meg.


5.5. Heti Nyeremények

5.5.1. 2024. április 1. és 2024. április 30. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári hét vonatkozásában az 5.4.3. pontban meghatározott Heti Nyeremények kerülnek kisorsolásra az alábbi heti sorsolási periódusok szerint:


 • első periódus: 2024. április 1- április 7.
 • második periódus: 2024. április 8-14.
 • harmadik periódus: 2024. április 15-21.
 • negyedik periódus: 2024. április 22-30. (9 naptári nap!)

5.5.2. A Heti Sorsolások során minden, 5.4.2. pontban meghatározott sorsolási periódusban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:


 1. 1 db ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszege tízszeresének megfelelő összegben vásárolhat a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint;
 2. 1 db Xiaomi Xiaomi BHR7109EU Electric Scooter 4 Lite elektromos roller
 3. 1 db Apple Watch Series 8 típusú okosóra

(A fenti a)-c) pontokban foglalt nyeremények külön-külön: „Heti Nyeremény”, együttesen: „Heti Nyeremények”)


5.5.3. Az 5.5.2 pont b) és c) alpontjaiban meghatározott Nyereményeket a Extreme Digital-eMAG Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72; cégjegyzékszám: 01-09-727285 ) biztosítja. Az 5.5.2 pont b) és c) alpontjaiban meghatározott Nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Extreme Digital-eMAG Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72; (cégjegyzékszám: 01-09-727285) felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.


5.5.4. Az 5.5.2. pont c) alpontjában meghatározott Nyeremény felhasználásának feltételei a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben ismerhetők meg.


5.6. A Főnyeremény

5.6.1. A Nyereményjáték időtartamát (2.1. bekezdés) követően, az 5.1. pontban meghatározott Főnyeremény Sorsolás keretében kisorsolásra kerülő Főnyeremények a következők:


 1. 1 db Samsung Galaxy S24 típusú okostelefon
 2. 1 db Samsung QE55Q80CATXXH típusú okostelevízió
 3. 1 db 350.000,- Ft értékű, a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) által üzemeltetett szálláshelyeken felhasználható ajándékutalvány;

5.6.2. Az 5.6.1 pont a) és b) alpontjaiban meghatározott Nyereményeket a Extreme Digital-eMAG Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72cégjegyzékszám: 01-09-727285biztosítja. Az 5.6.1 pont a) és b) alpontjaiban meghatározott Nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Extreme Digital-eMAG Kft(székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72; cégjegyzékszám: 01-09-727285felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.


5.6.3. Az 5.6.1. pont c) alpontjában meghatározott Nyereményt a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) biztosítja. Az 5.6.1. pont c) alpontjában meghatározott Nyereménnyelt kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-142591) felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. A Szervező kifejezetten felhívja nyertes Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.6.1. pont c) alpontjában meghatározott ajándékkuponok beváltásának feltételeit a kupont biztosító gazdasági társaság jogosult meghatározni. A kupon beváltásának feltételei a Nyereményként átadásra kerülő kuponon feltüntetésre kerülnek, e feltételekre a nyertes Résztvevőnek minden esetben tekintettel kell lennie.


5.7. A Nyeremények nyerteseinek értesítése

5.7.1. A Szervező az egyes Nyeremények nyertes Résztvevőit (Tartaléknyertesét) a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti („Értesítés”) a nyereményükről. A nyertes Résztvevők a Mobil Applikációjukon is kapnak értesítést, ha a Saját Fiókjukkal bejelentkeznek. A nyertes Résztvevők (Tartaléknyertes) értesítésére a vonatkozó Napi, Heti, vagy Főnyeremény Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.


5.7.2. Az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában meghatározott Nyeremények nyertes Résztvevőinek a digitális ajándékkártyát (Nyereményt) az Értesítés megküldését követő tizennégy (14) napon belül, minden további azonosítás, vagy adatbekérés nélkül küldi meg a Szervező a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címre küldött e-mail útján. A jelen Szabályzat elfogadásával valamennyi Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha az 5.4.1. pont a) alpontjában, vagy az 5.5.2. pont a) alpontjában meghatározott Nyereményt megnyeri, úgy nyereménye e-mail útján kerüljön kézbesítésre számára. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat, hogy az Értesítés, illetve a Nyeremény az e-mail cím „SPAM” fiókjába kerül kézbesítésre, így felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy e-mail címük „SPAM” fiókját is rendszeresen ellenőrizzék.


5.7.3. Az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyeremények nyertes Résztvevői vonatkozásában az Értesítésben a Szervező felhívja a nyertes Résztvevőket, hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg a Nyereményük átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Nyereményre igényt tartanak, továbbá küldjék meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek vonalkódja feltöltésével az érintett Sorsoláson részt vettek és az adott Nyereményt megnyerték. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, a Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Szervező felhívja továbbá a Nyertesek figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.


5.7.4. Amennyiben az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyeremények érintett nyertes Résztvevője


 1. az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Bizonylat másolatát teljeskörűen, vagy
 2. úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és az érintett nyertes helyébe a vele együtt kisorsolt tartaléknyertes lép. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.


5.7.5. A ROSSMANN ID igénylés során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


5.8. Az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyeremények kiszállítása és átvétele

5.8.1. Az érintett, 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyereményeket a Szervező az adott nyertes Résztvevőnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező az érintett Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.


5.8.2. Az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyeremények kiszállítását végző futárcég („Futárcég”) elérhetőségéről a Szervező az Értesítésben tájékoztatja a nyertes Résztevevőt, a nyertes Résztvevő pedig tudomásul veszi, hogy a Csomag kiszállításának feltételeit a Futárcég általános szerződési feltételei határozzák meg. A nyertes Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Csomag átvételére a Futárcég vonatkozó általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint sor kerülhessen. Ha a fenti együttműködési kötelezettségének a nyertes Résztvevő nem tesz eleget, és a Csomag átadása emiatt meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető; a Résztvevő mulasztása a Nyereményről való lemondásnak minősül, és a Szervező a továbbiakban nem köteles a Nyeremény átadására.


5.8.3. A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.


5.8.4. Az 5.4.1. pont a) alpontjában, valamint az 5.5.2. pont a) alpontjában megjelölt Nyereményektől eltérő Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


5.9. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.9.1. A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


5.9.2. A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.


6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.


6.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://shop.rossmann.hu/blokkparade internetes oldalon.


6.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.


6.5. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója kizárólag a Szervező. Erre tekintettel a Nyereményjáték lebonyolításában, illetve szponzorálásában az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem vesz részt. Az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem szponzora a Nyereményjátéknak, az Apple vállalatcsoport kizárólag az Apple Store alkalmazás-áruházat üzemelteti, amelyből (többek között) a ROSSMANN Mobil Applikáció letölthető iOS operációs rendszerű „okos eszközökre”.


6.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://shop.rossmann.hu/blokkparade weboldalon is közzéteszi.


6.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6.8. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Mobil Applikáció, illetve az informatikai rendszer, és az azt működtető szerverrel kapcsolatos – neki fel nem róható – informatikai hiba vonatkozásában. Tehát amennyiben a Mobil Applikáció, informatikai rendszer, vagy a kiszolgáló hálózat Szervezőnek fel nem róható meghibásodása folytán a Résztvevők Megrendelésszámukat, vagy Bizonylat vonalkódjukat nem tudják feltölteni a Mobil Applikáción keresztül, vagy téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


6.9. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/blokkparade-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2024. április 1.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.