Rossmann

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „ROSSMANN BLOKKPARÁDÉ+” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN Blokkparádé+” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).


1.2 A Nyereményjátékban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu weboldalon található online drogériája („Online Drogéria”) is részt vesz. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu/uzletkereso internetes elérhetőségen.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Nyereményjáték 2024. május 6-án 00:00 órától 2024. május 31-én 24:00 óráig tart.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik


 1. a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;
 2. számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;
 3. a shop.rossmann.hu honlapon, vagy a ROSSMANN mobil applikációján („Mobil Applikáció”) történő regisztráció következtében ún. ROSSMANN ID-vel rendelkeznek (A ROSSMANN ID megszerzéséhez szükséges regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN ID-vel kapcsolatos adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési tájékoztató a ROSSMANN ID és a Webáruház használata vonatkozásában („ROSSMANN ID és Webshop adatkezelési tájékoztató”) című dokumentumok elolvasásával ismerhetik meg.)
 4. bármely „okos eszközükön” letöltésre került a Mobil Applikáció legújabb (Google Play esetén 4.1.43., App Store esetén 4.1.43, App Gallery esetén 4.1.43.; „Legújabb verziószámú”) verziószámú változata, illetve az „okos eszközükre” már letöltött ROSSMANN Mobil Applikációt a Legújabb verziószámú változatra frissítik;
 5. a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.4.pont (3) bekezdése szerint elfogadják;
 6. a Nyereményjáték időtartama alatt valamelyik magyarországi ROSSMANN üzletben, vagy az Online Drogériában vásárolnak és a Nyereményjáték időtartama alatt az „okoseszközükre” letöltött Mobil Applikáción keresztül a – legalább 3.000 Ft végösszegű, teljesedésbe ment vásárlásról kapott nyugtán szereplő vonalkódot, vagy az Online Drogériában történő vásárlás esetén a rendelés számát a 4.2. pontban foglaltak szerint – a Nyereményjáték időtartama alatt - feltöltik. 

(A fenti (1)-(6) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)


3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.


3.3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben


 1. az érintett Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;
 2. az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 3. a Résztvevő ROSSMANN ID-ját az 5.1. pontban rögzített Sorsolás időpontjáig törli;
 4. a Résztvevő részvételét megalapozó vásárlás valamilyen okból utólag igazolható módon mégsem megy teljesedésbe;
 5. az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5. A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált ROSSMANN ID-t, és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve ROSSMANN ID jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


3.6. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://shop.rossmann.hu/blokkparade online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.


3.7. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a Legújabb verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számukra a Nyereményjátékban. A Szervező kizárja a felelősségét azokért a hibákért, fennakadásokért és egyéb hátrányos következményekért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban úgy kíván részt venni, hogy nem a Legújabb verzószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak a Nyereményjátékkal összefüggésben.


4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL – BIZONYLATOK VONALKÓDJÁNAK ÉS RENDELÉSSZÁMOKNAK FELTÖLTÉSE

4.1. A Résztvevők a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított, vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található egy vonalkód („Bizonylat vonalkódja”), míg abban az esetben, ha a ROSSMANN Online Drogériából vásárolnak – akár Mobil Applikáció útján is – úgy vásárlásuk rendelkezni fog egy egyedi megrendelésszámmal („Megrendelésszám”).


4.2. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (6) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött Legújabb verziószámú Mobil Applikációja „ROSSMANN Blokkparádé+” almenüje alatt fel kell töltenie egy olyan ROSSMANN üzletben általa lebonyolított vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódját, vagy egy olyan ROSSMANN Online Drogériában– akár Mobil Applikáció útján – általa lebonyolított vásárlásnak a Megrendelésszámát, amely vásárlás esetén a vásárlás - az érintett vásárlás során esetlegesen igénybe vett kedvezményekkel csökkentett - végösszege eléri a legalább 3.000 forintot:


 1. A Bizonylat vonalkódjának feltöltésére úgy kerülhet sor, ha a Résztvevő az „okos eszközének” kameráját ráirányítja a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódjára és rákattint a „Beolvasás” gombra. Amennyiben a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja ilyen módon nem lenne beolvasható, úgy a Legújabb verziószámú Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldala alatt arra is lehetősége van a Résztvevőnek, hogy a legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja alatti számsort begépelje és a számsort feltöltse. A számsor feltöltése egyenértékű azzal, mintha a Résztvevő a Bizonylat vonalkódját olvasta volna be „okos eszköze” kamerája útján. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Legújabb verziószámú Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldala alatt olyan Bizonylat vonalkódja kerülne feltöltésre, amely nem egy legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozik, úgy az érintett Bizonylat nem alkalmas a jelen Szabályzat 3.1. pontjának (6) bekezdésében meghatározott feltétel teljesítéséhez és a Bizonylatot feltöltő személy e Bizonylattal nem vesz részt a Nyereményjátékban abban az esetben sem, ha a Mobil Applikáció útján olyan tartalmú visszajelzést kap, melyről arra lehetne következtetni, hogy a feltöltése sikeres.
 2. A Nyereményjáték időtartama alatt az Online Drogériában lebonyolított vásárlások rendelésszámait – feltéve, hogy az Online Drogériában lebonyolított vásárlás és a Mobil Applikációba történő bejelentkezés ugyanazzal a ROSSMANN ID-vel történt és az érintett megrendeléssel kapcsolatos vásárlás végösszege eléri a részvételhez szükséges legalább 3.000 forintot - a Mobil Applikáció automatikusan átemeli, így a Résztvevők ezen rendelésszámokat automatikusan láthatják a Mobil Applikációjuk „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldalán. Ebben az esetben a feltöltéshez csak a feltöltés gombra kell kattintaniuk. (Ahhoz, hogy az Online Drogáriában történő vásárlás Megrendelésszáma automatikusan átemelésre kerüljön a Mobil Applikációnak a „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldalára, úgy az érintett vásárlásra irányuló, 3.000 forintot meghaladó végösszegű vásárlásra vonatkozó megrendelés leadásának is már a Nyereményjáték időtartama alatt kell megtörténnie, nemcsak a vásárlás végösszege megfizetésének.)

4.3. A legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám 4.2. pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan


 1. részt vesz a feltöltés napját érintő 5.1. pont szerinti Napi Sorsoláson;
 2. részt vesz a feltöltés hetét érintő 5.1. pont szerinti Heti Sorsoláson;
 3. részt vesz az 5.1. pont szerinti Főnyeremény Sorsoláson.

4.4. A Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám kizárólag a Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldalán tölthető fel, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba saját ROSSMANN ID-jével belépett és a „Megismertem és elfogadom a nyereményjáték általános szerződési feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját.” szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Bizonylat vonalkódjának, illetve a Megrendelésszám feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő: 


 1. rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Legújabb verziószámú Mobil Applikációval;
 2. rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Legújabb verziószámú Mobil Applikációba bejelentkezzen; és
 3. a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez; és
 4. a feltölteni kívánt Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra, és amely vásárlás végösszege a legalább 3.000 forint összeget eléri;
 5. a feltöltésre a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.5. A legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódja, illetve a Megrendelésszám feltöltésének


 1. a Főnyeremény Sorsoláson való részvételhez a Nyereményjáték 2.1. bekezdés szerinti időtartama alatt bármikor,
 2. a Heti Sorsolásokon való részvételhez az adott naptári hetek folyamán valamikor;
 3. a Napi Sorsoláson való részvételhez az adott naptári nap folyamán valamikor kell beérkeznie.

A Nyereményjáték időtartama alatt lebonyolított vásárláshoz kapcsolódó Bizonylat vonalkódot, valamint Megrendelésszámot a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a 4. fejezet szerint feltölteni a Résztvevő, ezáltal szabadon befolyásolhatja a Résztvevő, hogy mely Napi Sorsoláson, illetve mely Heti Sorsoláson kíván részt venni.


4.6. Egy Megrendelésszámot, valamint Bizonylat vonalkódot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Bizonylat vonalkódja, illetve Megrendelésszám olyan legalább 3.000 forint végösszegű vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra. Azonos Megrendelésszám/Bizonylat vonalkód feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Megrendelésszám, illetve Bizonylat vonalkód kerüljön feltöltésre, ezzel a Résztvevő a Sorsolásokon növeli nyerési esélyét. Egy Résztvevő azonban a Nyereményjáték keretében


 1. ugyanazon a napon tartott Napi Sorsoláson kizárólag egy darab Napi Nyereményt,
 2. ugyanazon a héten tartott Heti Sorsolás esetén kizárólag egy darab Heti Nyereményt,
 3. a Főnyeremény Sorsolás keretében kizárólag egy darab Főnyereményt jogosult megnyerni.

Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Megrendelésszám, illetve Bizonylat vonalkód jelen Szabályzattal összhangban történő feltöltése esetén a Résztvevő több, különböző naptári napon tartott Napi Sorsolás, illetve több különböző héten tartott Heti Sorsolás eredményeként több Napi, illetve több Heti Nyereményt nyerjen, vagy egy Résztvevő a Nyereményjáték során Napi, Heti és Főnyereményt is nyerjen.


4.7. A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a vonalkódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték teljes időtartama alatt ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Bizonylat vonalkódját tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, vonalkódot tartalmazó bizonylatot. Amennyiben a Résztvevő kisorsolása esetén a vonalkódot tartalmazó bizonylatot nem tudja bemutatni, vagy az általa bemutatott bizonylat sérült, illetve azon a vonalkód olvashatatlan, úgy e Résztvevő nyereményére nem jogosult. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így azzal kapcsolatban megőrzési kötelezettség a Résztvevőt nem terheli.)


5. SORSOLÁSOK ÉS NYEREMÉNYEK

5.1. A Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint érvényesen töltöttek fel egy legalább 3.000 forint végösszegű vásárlásra vonatkozó Bizonylat vonalkódot, illetve Megrendelésszámot, a Napi Sorsolások keretében Napi Nyeremények (5.4.1.pont), a Heti Sorsolások keretében Heti Nyeremények (5.5.2. pont); míg a Főnyeremény Sorsolás (Napi Sorsolás; Heti Sorsolás és Főnyeremény Sorsolás együttesen: „Sorsolás”, vagy „Sorsolások”) keretében Főnyeremények (5.6.1. pont) kerülnek kisorsolásra. (Napi Nyeremény, Heti Nyeremény, és Főnyeremény bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)


5.2. A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.


5.3. A Sorsolásokhoz kapcsolódó egységes szabályok

5.3.1. A Sorsolások során a Szervező – kettő, az érintett Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyertes Résztvevőket. A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel. A Napi Sorsolásokra azt követő naptári napon kerül sor, amely napra a Napi Sorsolás vonatkozik, míg a Heti Sorsolásra azt követő hét hétfői napján kerül sor, amely hétre a Heti Sorsolás vonatkozik. A Főnyeremény Sorsolásra, a Nyereményjáték időtartamát követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor a Szervező székhelyén.


5.3.2. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak ellenére valamely Szabályzatban foglalt feltételnek meg nem felelő Bizonylat vonalkód, vagy Megrendelésszám-feltöltés mégis részt vett valamely Sorsoláson, úgy a Szervező az ezen okból kizárásra kerülő Résztvevőtől az esetlegesen már átadott Nyereményt visszakövetelheti.


5.3.3. A Szervező


 1. a Napi Sorsolások alkalmával öt (5) nyertest sorsol ki;
 2. a Heti Sorsolások alkalmával egy (1) nyertest sorsol ki;
 3. a Főnyeremény Sorsoláson egy (1) nyertest sorsol ki;
 4. a Sorsolások során minden nyertes mellett egy-egy (1-1) tartaléknyertest („Tartaléknyertes”) sorsol ki.

5.3.4. A Résztvevők a Sorsolások eredményét a Mobil Applikáció „ROSSMANN Blokkparádé+” aloldalának „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg, ahol a Szervező a Sorsolások eredményeit legkésőbb az érintett Sorsolást követő három (3) munkanapon belül hozza nyilvánosságra az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település – megjelölésével.


5.4. Napi Nyeremények

5.4.1. 2024. május 6. és 2024. május 31. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári nap vonatkozásában kisorsolásra kerül öt darab (5 db) ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszegének megfelelő összegben vásárolhat a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint. (A jelen pontban foglalt nyeremények külön-külön: „Napi Nyeremény”, együttesen: „Napi Nyeremények”)


5.4.2. Az 5.4.1. pontban meghatározott Napi Nyeremények felhasználásának feltételei a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben ismerhetők meg.


5.5. Heti Nyeremények

5.5.1. 2024. május 6. és 2024. május 31. között, a Nyereményjáték időtartama alatt minden naptári hét vonatkozásában az 5.4.3. pontban meghatározott Heti Nyeremények kerülnek kisorsolásra az alábbi heti sorsolási periódusok szerint:


 • első periódus: 2024. május 6.- május 12.
 • második periódus: 2024. május 13.-19.
 • harmadik periódus: 2024. május 20.-26.
 • negyedik periódus: 2024. május 27-31. (5 naptári nap!)

5.5.2. A Heti Sorsolások során minden, 5.5.1. pontban meghatározott sorsolási periódusban egy darab (1 db) ROSSMANN ajándékkártya kerül kisorsolásra, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább az ajándékkártya átvételétől számított tizenegy (11) naptári hónapon belül - a ROSSMANN 1.2. pontban meghatározott üzleteiben, vagy Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen a nyertes Bizonylat vonalkódjával, vagy Megrendelésszámmal érintett vásárlás végösszege tízszeresének megfelelő összegben vásárolhat a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint. (A jelen 5.5.2. pontban foglalt nyeremények külön-külön: „Heti Nyeremény”, együttesen: „Heti Nyeremények”)


5.5.3. Az 5.5.2. pontban meghatározott Nyeremény felhasználásának feltételei a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-aszf linken elérhető általános szerződési feltételekben ismerhetők meg.


5.6. A Főnyeremény

5.6.1. A Nyereményjáték időtartamát (2.1. bekezdés) követően, az 5.1. pontban meghatározott Főnyeremény Sorsolás keretében egy darab (1 db) 3.000.000,- Ft értékű, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-266780) által szervezett utazások vonatkozásában felhasználható ajándékutalvány kerül kisorsolásra. („Főnyeremény”)


5.6.2. Az 5.6.1. pontban meghatározott Nyereményt az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-266780) biztosítja. Az 5.6.1. pontban meghatározott Nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-266780) felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. A Szervező kifejezetten felhívja nyertes Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.6.1. pontban meghatározott ajándékkuponok beváltásának feltételeit a kupont biztosító gazdasági társaság jogosult meghatározni. A kupon beváltásának feltételei a Nyereményként átadásra kerülő kuponon feltüntetésre kerülnek, e feltételekre a nyertes Résztvevőnek minden esetben tekintettel kell lennie.


5.7. A Nyeremények nyerteseinek értesítése

5.7.1. A Szervező az egyes Nyeremények nyertes Résztvevőit (Tartaléknyertesét) a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti („Értesítés”) a nyereményükről. A nyertes Résztvevők a Mobil Applikációjukon is kapnak értesítést, ha a Saját Fiókjukkal bejelentkeznek. A nyertes Résztvevők (Tartaléknyertes) értesítésére a vonatkozó Napi, Heti, vagy Főnyeremény Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.


5.7.2. Az 5.4.1. pontban, valamint az 5.5.2. pontban meghatározott Nyeremények nyertes Résztvevőinek a digitális ajándékkártyát (Nyereményt) az Értesítés megküldését követő tizennégy (14) napon belül, minden további azonosítás, vagy adatbekérés nélkül küldi meg a Szervező a ROSSMANN ID igénylésük keretében megadott e-mail címre küldött e-mail útján. A jelen Szabályzat elfogadásával valamennyi Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha az 5.4.1. pontban, vagy az 5.5.2. pontban meghatározott Nyereményt megnyeri, úgy nyereménye e-mail útján kerüljön kézbesítésre számára. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előfordulhat, hogy az Értesítés, illetve a Nyeremény az e-mail cím „SPAM” fiókjába kerül kézbesítésre, így felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy e-mail címük „SPAM” fiókját is rendszeresen ellenőrizzék.


5.7.3. Az 5.6.1. pontban megjelölt Főnyeremény nyertes Résztvevője vonatkozásában az Értesítésben a Szervező felhívja a nyertes Résztvevőt, hogy válasz e-mailjében az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldje meg a Főnyereménye átadásához szükséges, az Értesítésben meghatározott adatait, valamint egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megnyert Főnyereményre igényt tart, továbbá küldje meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek vonalkódja feltöltésével a Főnyeremény Sorsoláson részt vett és a Főnyereményt megnyerte. (A Megrendelésszámok vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Megrendelésszám alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, a Megrendelésszám Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Szervező felhívja továbbá a Főnyeremény Nyertesének figyelmét arra, hogy a válasza késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Főnyereménytől való eleséshez vezet.


5.7.4. Amennyiben az 5.6.1. pontban megjelölt Főnyeremény nyertes Résztvevője


 1. a) az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Bizonylat másolatát teljeskörűen, vagy
 2. b) úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Főnyereményre nem tart igényt,

úgy az a Főnyeremény vonatkozásában a Főnyereményről történő lemondásnak minősül és az érintett nyertes helyébe a vele együtt kisorsolt tartaléknyertes lép. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID igénylés keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.


5.7.5. A ROSSMANN ID igénylés során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


5.8. Az 5.6.1. pontban megjelölt Főnyeremény átadása

5.8.1. Amennyiben a Főnyeremény nyertese az Értesítésben foglalt Szervezői felhívásra úgy nyilatkozik, hogy a Főnyereményre igényt tart és az 5.7.3. pontban rögzített követelményeknek maradéktalanul eleget tesz, úgy a Szervező egyeztet a Főnyeremény nyertes Résztvevőjével a Főnyeremény átadása helyszínének és időpontjának egyeztetése érdekében. A Főnyeremény átadására a Szervező által meghatározott helyszínen és időpontban kerül sor azt követő 60 napon belül, hogy a nyertes Résztvevő úgy nyilatkozott, hogy a Főnyereményre igényt tart. A nyereményátadás során a Szervező - a Főnyeremény nyertese személyazonosságának ellenőrzését követően – átadja a Főnyereményt, illetve elvégzi a Főnyeremény átadásához kapcsolódó adminisztratív teendőket.


5.8.2. A nyertes Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Főnyeremény átadására zökkenőmentesen sor kerülhessen. A Szervező, a Főnyeremény átvételének lehetőségét az érintett nyertes Résztvevő számára kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, ha a jelen Szabályzatban, valamint a Szervező által szabott észszerű határidők betartásra kerülnek. A Főnyeremény átvételének időtartama nem hosszabbítható meg, így a határidők nyertes Résztvevő általi, bármely okból történő elmulasztása a nyertes Résztvevőre nézve jogvesztő.


5.8.3. A Szervező adott esetben a Főnyeremény átadásáról későbbi marketing célú felhasználásra szánt kép- és videófelvételeket készíthet, mely felvételeken a nyertes Résztvevő képmása szerepelhet. Ugyanakkor a nyertes Résztvevő képmását rögzítő felvételek készítésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ehhez a nyertes Résztvevő a Főnyeremény átadását megelőzően önként, kifejezetten hozzájárul. A felvételek készítésével, valamint felhasználásának részleteivel, továbbá az ezekhez kapcsolódó adatkezelések feltételeivel, részleteivel kapcsolatosan a Szervező a felvételek elkészítését megelőzően részletesen tájékoztatja a nyertes Résztvevőt, és e tájékoztatás megadását követően kéri hozzájárulását. A Főnyeremény átadásának nem feltétele, hogy a nyertes Résztvevő a Főnyeremény átadásáról történő felvételek készítéséhez hozzájáruljon.


5.9. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.9.1. A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


5.9.2. A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.


6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.


6.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://shop.rossmann.hu/blokkparade internetes oldalon.


6.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.


6.5. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója kizárólag a Szervező. Erre tekintettel a Nyereményjáték lebonyolításában, illetve szponzorálásában az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem vesz részt. Az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem szponzora a Nyereményjátéknak, az Apple vállalatcsoport kizárólag az Apple Store alkalmazás-áruházat üzemelteti, amelyből (többek között) a ROSSMANN Mobil Applikáció letölthető iOS operációs rendszerű „okos eszközökre”.


6.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://shop.rossmann.hu/blokkparade weboldalon is közzéteszi.


6.7. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6.8. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Mobil Applikáció, illetve az informatikai rendszer, és az azt működtető szerverrel kapcsolatos – neki fel nem róható – informatikai hiba vonatkozásában. Tehát amennyiben a Mobil Applikáció, informatikai rendszer, vagy a kiszolgáló hálózat Szervezőnek fel nem róható meghibásodása folytán a Résztvevők Megrendelésszámukat, vagy Bizonylat vonalkódjukat nem tudják feltölteni a Mobil Applikáción keresztül, vagy téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


6.9. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/rossmann-blokkparade-plusz-adatkezeles linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2024. május 6.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.