Rossmann

A „ROSSMANN – Nyári kampány” elnevezésű hűségprogram szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A HŰSÉGPROGRAMBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1. A hűségprogram szervezője

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Rossmann – Nyári kampány” elnevezésű hűségprogram („Hűségprogram”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).


1.2. A Hűségprogramban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a shop.rossmann.hu linken található, – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a webáruház elérésére alkalmas eszköz használatával elérhető - webáruháza („Webshop”) vesz részt. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a https://shop.rossmann.hu internetes elérhetőségen.

2. A hűségprogram időtartama

2.1. A Hűségprogram 2024. május 21. 00:00-tól 2024. szeptember 06. 23:59-ig („Hűségprogram Időtartama”) tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Hűségprogramban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki a Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált, akár plasztik kedvezménykártyával, akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával „előhívható” virtuális kedvezménykártyával („Kedvezménykártya”) rendelkezik („Résztvevő”, illetve „Résztvevők”). A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ROSSMANN+ Program ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online elolvasásával ismerhetik meg.


3.2. A Hűségprogramban valamennyi ROSSMANN + Programban résztvevő vásárló részt vesz, ha a Hűségprogram Időtartama alatt bármely ROSSMANN üzletben, vagy a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - lebonyolított vásárlása során használja Kedvezménykártyáját. A Hűségprogramban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában azonban fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára az 5.1. pontban meghatározott Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlására.


3.3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt a Hűségprogramból kizárja, amennyiben az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Program vagy a Hűségprogram szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse, vagy a Szervező számára más módon anyagi hátrányt okozzon.


3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Hűségprogramot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Hűségprogramnak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://summertime.rossmann.hu online felületen, illetve adott esetben valamennyi általa üzemeltetett üzletben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja.


4. A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges költési egyenleg

4.1. A Hűségprogram Időtartama alatt a ROSSMANN-üzlethálózat bármely Magyarországon található üzletében, illetve a Webshopon – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával - a regisztrált Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlások végösszege („Vásárlási Összeg”) rögzítésre kerül a Résztvevő Kedvezménykártyáján, és a Vásárlási Összegek összesített összege képezi a Hűségprogram Időtartama alatt a Résztvevő költési egyenlegét („Költési Egyenleg”). A Webshopon – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával - Kedvezménykártya regisztráció nélkül, valamint vendég vásárlóként lebonyolított vásárlások esetén, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat üzleteiben, de regisztrált Kedvezménykártya igénybevétele nélkül lebonyolított vásárlások esetén a Vásárlási Összeg nem kerül figyelembevételre a Költési Egyenleg vonatkozásában.


4.2. Vásárlás alatt értendő a ROSSMANN által forgalmazott termékek megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó tranzakció („Vásárlás”).


4.3. A Vásárlási Összeg az adott Vásárlásnak a ROSSMANN által biztosított kedvezményekkel csökkentett, e kedvezmények levonása utáni, a kerekítés szabályai alapján magyar forintban kifejezett összegével azonos összeg. Ha tehát bármilyen ROSSMANN által biztosított kedvezmény érvényesítésre kerül az adott Vásárlás kapcsán, úgy e tranzakciónál az említett kedvezménnyel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb, azaz a Résztvevő által ténylegesen fizetendő fogyasztói vételár összege lesz a Vásárlási Összeg.


4.4. A Résztvevő a Vásárlási Összeg rögzítését bármely magyarországi ROSSMANN-üzletben történő Vásárlás esetén a Kedvezménykártyájának – a pénztári fizetés során – a pénztáros ROSSMANN alkalmazott részére történő fizikai átadásával, vagy a ROSSMANN mobil applikáción keresztül történő bemutatásával igényelheti. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Kedvezménykártyát (annak virtuális képét) a termék scannerhez érinti, ennek következtében a Résztvevőt megillető Vásárlási Összeg automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyán és beleszámít a Résztvevő Költési Egyenlegébe. A pénztári fizetést követően, a pénztár elhagyása után az érintett Vásárlási Összeg rögzítése a későbbiekben visszamenőlegesen már nem igényelhető, és a Szervező ezt követően Vásárlási Összeg(ek) rögzítésével, illetve a Vásárlási Összeg(ek) mértékével kapcsolatos reklamációt nem fogad el.


4.5. Amennyiben a Résztvevő a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használata akár más, a Webshop elérésére alkalmas eszköz használata útján - regisztrált Kedvezménykártyával rendelkezik, úgy a Vásárlásának Vásárlási Összege – feltéve, hogy nem vendég vásárlóként vásárol a Webshopban – automatikusan rögzítésre kerül a Kedvezménykártyáján a Vásárlás lebonyolításával.


4.6. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Hűségprogram Időtartama alatt olyan rövid, kedvezményes időszakokat („Kedvezményes Időszak”) határozzon meg, amikor speciális szabályok alkalmazandók a Kedvezményes Időszak alatt rögzített Vásárlási Összegek tekintetében és e Vásárlási Összegek a tényleges összegükhöz képest többszörösen kerüljenek rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából. (Pl.: Ha az általános szabályok szerint a Vásárlási Összeg 1.000 Ft összegű, de a Vásárlási Összeg a Kedvezményes Időszak során kerül rögzítésre, úgy a speciális szabályok alapján akár az 1.000 Ft összegű Vásárlási Összeg többszöröse (pl. 2.000 Ft) is rögzítésre kerülhet a Költési Egyenleg szempontjából.) A Szervező a Kedvezményes Időszakok időtartamát és feltételeit minden esetben előzetesen kommunikálja a Résztvevők irányába a https://summertime.rossmann.hu linken elérhető microsite útján. A félreértések elkerülése érdekében a Szervező rögzíti, hogy a Kedvezményes Időszakok alatt minden esetben a Vásárlási Összeget meghaladó, annál magasabb mértékű összeg kerül rögzítésre a Költési Egyenleg szempontjából, és a Szervező nem állapíthat meg olyan egyedi szabályokat a Kedvezményes Időszakok vonatkozásában, amelynek az lenne a következménye, hogy a Résztvevő Költési Egyenlege szempontjából a Vásárlási Összegnél alacsonyabb összeg kerül rögzítésre.


4.7.A Hűségprogram Időtartama alatt a Résztvevőknek lehetősége van arra, hogy a ROSSMANN mobil applikációban elérhető kuponközpontban aktiváljanak egy a jelen Hűségprogramhoz kapcsolódó kupont („Hűségprogram kupon"). Azt követően, hogy a Résztevevő a ROSSMANN mobil applikáción keresztül saját fiókjába bejelentkezett és a Hűségprogram kupont aktiválta, automatikusan rögzítésre kerül 5.000 Ft összeg a Résztvevő Költési Egyenlegén anélkül, hogy a Résztvevőnek a Hűségprogram kupon jelen pont szerinti aktiválásán kívül bármilyen más cselekményt végre kéne hajtania. A Hűségprogram kupon a Hűségprogram időtartama alatt egyetlen alkalommal aktiválható, az aktiválás után a Hűségprogram kupon inaktívvá válik. (A ROSSMANN mobil applikáció útján elérhető kuponközpont használatára, valamint a kuponközpontban található kuponok aktiválására vonatkozó rendelkezések https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételekben ismerhetők meg.


4.8. A 4.6. pontban rögzített Kedvezményes Időszak, valamint a Hűségprogram kupon speciális szabályai kizárólag a jelen Hűségprogram vonatkozásában alkalmazandók, a Kedvezményes Időszak, valamint a Hűségprogram kupon speciális szabályai a ROSSMANN+ Program vonatkozásában – különös tekintettel az ún. VIP besorolás szempontjából – nem alkalmazandók. A ROSSMANN+ Programmal összefüggésben minden esetben (így a Kedvezményes Időszakok alatt is) a ROSSMANN+ Program ÁSZF-ben meghatározott szabályok alkalmazandók.


4.9. A Résztvevő a 4.1.-4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg aktuális egyenlegét a Hűségprogram Időtartama alatt az alábbi módokon tudja ellenőrizni:


 1. A https://summertime.rossmann.hu linken elérhető microsite oldalon a Kedvezménykártyájának és születési évének megadását követően;
 2. A magyarországi ROSSMANN üzletek pénztáránál a Kedvezménykártya pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak történő átadásával;
 3. Egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben elhelyezett kártyaolvasó terminálok használatával;
 4. A Hűségprogram Időtartama alatt az egyes magyarországi ROSSMANN üzletekben Kedvezménykártya használatával lebonyolított Vásárlások vonatkozásában a ROSSMANN által kibocsátott nyugta alján valamennyi esetben feltüntetésre kerül a Résztvevő Költési Egyenlege.

4.10. A Résztvevők által – a 4.1.-4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyájukon rögzített Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenleg egy részének, vagy egészének felhasználásával – a Hűségprogram Időtartama alatt a magyarországi ROSSMANN-üzletek bármelyikében, valamint a Webshopban (akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával) – a készlet erejéig – elérhető háromféle különböző designban: strandpapucs, törölköző, hűtőtáska, úszógumi, bevásárlótáska (együttesen: „Hűségtermékek”) kedvezményesen vásárolhatók meg a Szabályzat 5. fejezetében foglaltak szerint.


4.11. Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Program regisztrációját a Hűségprogram Időtartama megszünteti, úgy a ROSSMANN+ Program regisztráció törlésével egyidejűleg a Kedvezménykártyáján rögzített Költési Egyenleget is elveszíti és azt a ROSSMANN+ Program regisztráció törlését követően már nem fogja tudni felhasználni a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlása érdekében.


5. A Hűségprogram bemutatása – a Hűségtermékek kedvezményes áron történő megvásárlásának feltételei

5.1. A Résztvevő a 4.1.-4.8. bekezdéseknek megfelelően a Kedvezménykártyáján jóváírt Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlege egy részének vagy egészének felhasználásával az alábbi árakon az alábbi Hűségtermékeket vásárolhatja meg kedvezményesen a készlet erejéig:


 • 5.1.1. A Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 15.000 Ft (tizenötezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül
  1. a 37-44-es méretű, háromféle különböző designból választható strandpapucs – 3.999 Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  2. a háromféle különböző designból választható törölköző – 4.999 Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  3. a háromféle különböző designból választható hűtőtáska – 3.999 Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  4. a háromféle különböző designból választható úszógumi - 2.499 Ft-os (kettőezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  5. a háromféle különböző designból választható Bevásárlótáska - 499 Ft-os (négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.;

 • 5.1.2. A Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 30.000 Ft (harmincezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül
  1. a 37-44-es méretű, háromféle különböző designból választható strandpapucs – 3.499 Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  2. a háromféle különböző designból választható törölköző – 3.999 Ft-os (háromezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  3. a háromféle különböző designból választható hűtőtáska – 3.499 Ft-os (háromezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  4. a háromféle különböző designból választható úszógumi - 1.999 Ft-os (egyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  5. a háromféle különböző designból választható Bevásárlótáska - 449 Ft-os (négyszáznegyvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.;

 • 5.1.3. A Vásárlási Összegekből keletkező Költési Egyenlegből a Hűségprogram Időtartama alatt 40.000 Ft (negyvenezer forint) felhasználásával – az adott üzletben rendelkezésre álló készletből – választott Hűségtermékek közül
  1. a 37-44-es méretű, háromféle különböző designból választható strandpapucs – 2.799 Ft-os (kettőezer-hétszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  2. a háromféle különböző designból választható törölköző – 2.999 Ft-os (kettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  3. a háromféle különböző designból választható hűtőtáska – 2.999 Ft-os (kettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  4. a háromféle különböző designból választható úszógumi - 1.499 Ft-os (egyezer-négyszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
  5. a háromféle különböző designból választható Bevásárlótáska - 399 Ft-os (háromszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.;

5.2. A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.8. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartama alatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – bármely, a Hűségprogramban résztvevő ROSSMANN-üzlet pénztáránál, az adott üzlet nyitvatartási idejében felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Kedvezménykártyát a választott Hűségtermék vételárának kifizetéskor a pénztáros ROSSMANN alkalmazottnak átadja/ROSSMANN mobil applikáción keresztül bemutatja. A pénztáros ROSSMANN alkalmazott a Költési Egyenlegből az 5.1. bekezdés szerint a választott Hűségtermékre irányadó összeget levonja és az 5.1. bekezdésben meghatározott kedvezményt érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni.


5.3. A Résztvevő a Kedvezménykártyáján a 4.1.-4.8. bekezdéseknek megfelelően rögzített Költési Egyenleget a Hűségprogram Időtartama alatt – a Hűségtermékekből rendelkezésre álló készlet erejéig – a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával – is felhasználhatja. A Résztvevő a Költési Egyenlegét a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával – azon regisztrált Kedvezménykártyája útján tudja érvényesíteni, amelyen a Költési Egyenleget képező Vásárlási Összegek rögzítésre kerültek, oly módon, hogy a Webshopban lefolytatott vásárlása idején a Kedvezménykártyája már regisztrálva van és az általa megvásárolni kívánt Hűségterméket a virtuális kosarába helyezi, majd a fizetéskor begépeli az érintett Hűségtermékhez kapcsolódó, a Résztvevő által felhasználni kívánt Vásárlási Összeget jelölő, 5.4. pontban meghatározott kódot. A vonatkozó kód begépelését követően a Webshop a Költési Egyenlegből automatikusan levonja a kód alapján irányadó összeget és a megfelelő kedvezményt automatikusan érvényesíti a választott Hűségtermék vonatkozásában. A Költési Egyenleg jelen pont szerinti felhasználását követően a Résztvevő köteles megvásárolni a kívánt Hűségterméket és köteles az 5.1. pont szerinti kedvezményes vételárát megfizetni.


5.4. Amennyiben a Résztvevő a Hűségtermékeket a Webshopban – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával – kívánja kedvezményes áron megvásárolni, úgy -a Hűségtermék típusától és a felhasználni kívánt Költési egyenleg alapján – az alábbi kódok közül kell a megfelelőt kiválasztania:


 • 5.4.1. a háromféle különböző designból választható törölköző megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:
  1. 15.000 Ft (tizenötezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TOROLKOZO15
  2. 30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TOROLKOZO30
  3. 40.000 Ft (negyvenezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TOROLKOZO40

 • 5.4.2. a háromféle különböző designból választható Hűtőtáska megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:
  1. 15.000 Ft (tizenötezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: HUTOTASKA15
  2. 30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: HUTOTASKA30
  3. 40.000 Ft (negyvenezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: HUTOTASKA40

 • 5.4.3. a háromféle különböző designból választható úszógumi megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően - az alábbi kódok használandók:
  1. 15.000 Ft (tizenötezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: USZOGUMI15
  2. 30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: USZOGUMI30
  3. 40.000 Ft (negyvenezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: USZOGUMI40

 • 5.4.4. a háromféle különböző designból választható bevásárlótáska megvásárlása esetén – a felhasználni kívánt Költési Egyenleg mértékétől függően – az alábbi kódok használandók:
  1. 15.000 Ft (tizenötezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TASKA15
  2. 30.000 Ft (harmincezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TASKA30
  3. 40.000 Ft (negyvenezer forint) Költési Egyenleg felhasználása esetén: TASKA40

5.5. A Költési Egyenleg 5.2. és 5.3. pont alapján felhasznált része a Kedvezménykártyáról törlésre kerül, az a későbbiekben már nem használható fel a következő Hűségtermék megvásárlása során. Abban az esetben, ha – akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával – a Webshopban történő Vásárlás során olyan kód kerül megadásra, amely olyan Hűségtermékre vonatkozik, amely nincs a Résztvevő digitális kosarában, vagy olyan kód kerül megadásra, amely felhasználásához a Résztvevő nem rendelkezik elegendő Költési Egyenleggel, úgy az adott kód felhasználása sikertelen lesz és a kóddal érvényesíthető kedvezmény nem kerül érvényesítésre.


5.6. A Kedvezménykártyán rögzített Költési Egyenleg kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint használható fel; az készpénzre nem váltható, valamint a ROSSMANN+ Program vonatkozásában sem vehető figyelembe a ROSSMANN+ Programban meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultság szempontjából.


5.7. A Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Résztvevők Kedvezménykártyájáról a Költési Egyenlegek törlésre kerülnek, így a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően a Költési Egyenlegek felhasználására és így a Hűségtermékek 5.1. pont szerinti kedvezményes megvásárlására nincs lehetőség.


5.8. A Hűségtermékek a Hűségprogram Időtartama alatt a ROSSMANN-üzletekben és a Webshopban (akár a ROSSMANN mobil applikáció használatával akár más a Webshop elérésére alkalmas eszköz használatával) – a készlet erejéig – a Költési Egyenlegből történő felhasználás nélkül, teljes fogyasztói vételáron is megvásárolhatók. Kedvezmény nélkül:


 1. a háromféle különböző designból választható törölköző – 5.999 Ft-os (ötezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
 2. a háromféle különböző designból választható hűtőtáska – 4.999 Ft-os (négyezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
 3. a háromféle különböző designból választható úszógumi - 2.999 Ft-os (kettőezer-kilencszázkilencvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron;
 4. a háromféle különböző designból választható Bevásárlótáska - 549 Ft-os (ötszáznegyvenkilenc forintos) kedvezményes vételáron vásárolható meg.;

5.9. A Szervező a Hűségprogram idején rendelkezésre álló Hűségtermékek számát gondos, előzetes mérlegelés alapján határozta meg, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes üzletekben, illetve összességében a Hűségprogram időtartama alatt az egyes Hűségtermékek vonatkozásában készlethiány lép fel.


5.10. Tekintettel arra, hogy a Hűségtermékek legnagyobb része kifejezetten a jelen Hűségprogramra tekintettel készleten tartott termék, a Szervező rögzíti, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően az esetlegesen hibás Hűségtermékek vonatkozásában előfordulhat, hogy a fogyasztó Résztvevő a kellékszavatossági jogok közül a termék kicserélésére irányuló jogával nem tud élni, mivel a Hűségprogram Időtartamát követően az érintett Hűségterméket a ROSSMANN kivezeti a termékszortimentjéből. Azzal azonban, hogy az érintett Hűségtermék kivezetésre került a ROSSMANN termékszortimentjéből a fogyasztó Résztvevő nem veszíti el a hatályos jogszabályok alapján őt megillető egyéb kellékszavatossági jogokat, azokat a hatályos jogszabályok alapján jogosult gyakorolni. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy abban az esetben, ha az őket megillető kellékszavatossági jogokat a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően gyakorolják, úgy a vételár visszatérítése esetén a Szervező kizárólag a Hűségtermék vonatkozásában megfizetett kedvezményes vételárat tudja az érintett Résztvevőnek visszatéríteni, a Költési Egyenlegből felhasznált összeget jóváírni -tekintettel arra, hogy a Hűségprogram Időtartamának lejártát követően Költési Egyenleg gyűjtésére már nincs lehetőség – nem tudja.


6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A Hűségprogrammal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2. A Hűségprogrammal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://summertime.rossmann.hu linken elérhető microsite-on.


6.3. A Szabályzat és a Hűségprogram vonatkozásában a magyar jog az irányadó.


6.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a https://summertime.rossmann.hu linken elérhető microsite-on teszi közzé.


6.5. A Kedvezménykártyák jogszerű igénybevételt a Szervező bármikor ellenőrizheti. A Szervező jogosult a Hűségprogramban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fogja tudni felhasználni Költési Egyenlegét és a Hűségtermékeket nem fogja tudni az 5.1. pontban foglalt feltételekkel megvásárolni.


6.6. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Hűségprogram adminisztrációjához elengedhetetlen, Kedvezménykártyával kapcsolatos személyes adatait a Hűségprogram lebonyolítása céljából (ideértve a Költési Egyenlegek nyilvántartását, ellenőrizhetőségének biztosítását, a Hűségprogramban történő részvételre való jogosultság ellenőrzését), valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli.


Az adatkezelés jogalapját


 1. a Hűségprogram megszervezése és adminisztrációja kapcsán a Résztvevő és a Szervező között létrejövő szerződés teljesítése,
 2. a Hűségprogrammal összefüggésben keletkező jogi igények, azok érvényesítése, valamint a Szervező jogi álláspontjának védelme kapcsán pedig a Szervező igényérvényesítés során felmerülő, bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke képezi.

A Résztvevők adatait a Szervező a fenti a) pontban említett adatkezelés kapcsán a Hűségprogram időtartama alatt, a fenti b) pontban említett adatkezelés kapcsán pedig a felmerülő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig őrzi meg. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Résztvevőket megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozása kérésének, valamint a fenti a) pont szerinti adatkezelés kapcsán az adathordozhatóság joga, a fenti b) pont szerinti adatkezelés kapcsán pedig a tiltakozás joga. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a Szervező adatkezelése során jogsértés valósul vagy valósult meg, a Résztvevők panasszal az illetékes adatvédelmi hatóságnál élhetnek, vagy bírósághoz fordulhatnak. A Szervező ismételten és kifejezetten is felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése ellen tiltakozhatnak is. A Résztvevők a Hűségprogrammal és a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2024. május 21.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.