mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  Általános Szerződési Feltételek  A.    Általánosan alkalmazandó rendelkezések

  1.       Szerződő Felek és általános tudnivalók

  1.1.               A ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylésének feltételeit, a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a ROSSMANN ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a shop.rossmann.hu honlapon („Honlap”) elérhető ROSSMANN Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a ROSSMANN, valamint a Vásárlók (Ld. A/2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, továbbá a ROSSMANN+ Programban való részvételre vonatkozó feltételeket, és a Résztvevők (Ld. A/2.1 pont) jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  2.      Összevont Regisztráció

  2.1.              A ROSSMANN ID igénylésére, valamint a Webáruházba és a ROSSMANN+ programba történő összevont regisztrációra („Összevont Regisztráció”) a Honlapon, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján van lehetőség. Az Összevont Regisztrációra bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes, magyarországi, 2018. december elsejétől pedig bármely az Európia Unió tagállamaiban lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult részt venni („Résztvevő”, illetőleg „Vásárló”), aki

  a)      valamelyik Magyarország közigazgatási területén belül található ROSSMANN üzletben az eladótól átvett egy egyedi azonosító kódot tartalmazó ROSSMANN+ kedvezménykártyát („Kedvezménykártya”) (a Kedvezménykártyát az eladók térítésmentesen biztosítják a Résztvevők számára);

  b)      a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint regisztrál (A/2.2 pont);

  c)       a regisztrációja során kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” című adatkezelési tájékoztatót („Adatkezelési Tájékoztató”); és

  d)      magyar nyelvű kommunikáció számára elfogadható.

  2.2.             Az Összevont Regisztrációt végrehajtani kívánó személyeknek az Összevont Regisztráció során meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, egyedi jelszavukat, lakcímüket (irányítószám, település, pontos cím), telefonszámukat, születési dátumukat, e- mail címüket, illetve Kedvezménykártyájuk egyedi azonosító kódját. Az Összevont Regisztráció megvalósításához továbbá elengedhetetlen, hogy a regisztrálni kívánó személy a „Megismertem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson.

  2.3.             Az Összevont Regisztrációt követően a ROSSMANN a Résztvevő által az Összevont Regisztráció keretében megadott e-mail címre egy üdvözlő üzenetet küld, amely üzenetben található linkre kattintással tudja a Résztvevő Kedvezménykártyáját aktiválni. A Kedvezménykártya haladéktalanul aktiválásra kerül az e pontban meghatározott linkre történő kattintást követően. Amennyiben a Résztvevő az e pontban meghatározott, linket tartalmazó üdvözlő üzenetet nem kapja meg az Online Regisztrációját követő huszonnégy (24) órán belül, ezt a Résztvevő a ROSSMANN bármely, Magyarország közigazgatási határán belül található üzletében személyesen, vagy a ROSSMANN ügyfélszolgálatának elérhetőségein (A/5.1 pont) is jelezheti, melyet követően a ROSSMANN intézkedik e tekintetben.

  2.4.             Amennyiben az A/2.2 - A/2.3 pontban foglaltaknak az Összevont Regisztrációt végrehajtó eleget tesz, úgy e személynek a ROSSMANN biztosít egy egyedi ROSSMANN ID-t és keletkezik egy saját felhasználói fiókja („Saját Fiók”), továbbá a ROSSMANN+ Programban is Résztvevővé válik. Az Összevont Regisztrációval tehát a Vásárló a ROSSMANN ID igénylésével egyidejűleg a Webáruházba és a ROSSMANN+ Programba is regisztrál, valamint jogosult lesz a ROSSMANN által időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban részt venni. A Vásárló Összevont Regisztrációját követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a ROSSMANN+ hűségprogram aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

  2.5.             Amennyiben a Vásárló az Összevont Regisztráció során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  2.6.             Amennyiben a Résztvevő Összevont Regisztrációja során a Szeretnék egyedi termék ajánlatokat és akciókat kapni, és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok, hogy a ROSSMANN a ROSSMANN+ Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlási adataimat elemezze.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ROSSMANN a Résztvevő vásárlási adatait a Résztvevő által felhasználható, C/2.4 pont szerinti személyre szabott kedvezmények kialakítása és nyújtása céljából a jövőben tárolja és felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  2.7.              A Vásárló az Összevont Regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

  2.8.             Az A/2.1 pont szerinti feltételeket a Résztvevők vonatkozásában a ROSSMANN folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg az ÁSZF feltételeinek, úgy a ROSSMANN jogosult az érintett Résztvevő Összevont Regisztrációja törlésével a Webáruház használatából, valamint a ROSSMANN+ Programban történő további részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni.

  2.9.             A ROSSMANN általi kizárás jogszerűsége vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a ROSSMANN-nal szemben, továbbá az ÁSZF-nek ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a ROSSMANN-nak okozott.


  3.      A Résztvevő regisztrációjának törlése

  3.1.              A Vásárló ROSSMANN ID-ját a ROSSMANN korlátozás nélkül, tíz munkanapon belül törli, ha az érintett Vásárló azt a webshop@rossmann.hu e-mail címre megküldött levelében vagy a ROSSMANN (A/5.1 pontban meghatározott) ügyfélszolgálatán telefonon hétköznap 8 és 18 óra között kéri. Amennyiben a Vásárló ROSSMANN ID-ja törlésre kerül, úgy a Vásárló ezt követően nem fog tudni Saját Fiókjához hozzáférni, a Webáruházat nem fogja tudni használni, valamint a ROSSMANN+ Programból és a Rossmanó Babaprogramból is törlésre kerül.

  3.2.             Amennyiben a Vásárló csak a ROSSMANN+ Programban és a Babaprogramban nem kíván a továbbiakban részt venni, azonban ROSSMANN ID-ját, Saját Fiókját és ezáltal Webáruház hozzáférését meg kívánja tartani, úgy a ROSSMANN a Vásárló ROSSMANN+ Programba történő regisztrációját (és ezáltal Rossmanó Babaprogram regisztrációját) haladéktalanul törli, ha az érintett Résztvevő azt az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre megküldött levelében vagy a ROSSMANN (A/5.1 pontban meghatározott) ügyfélszolgálatán telefonon hétköznap 8 és 18 óra között kéri.


  4.      Felelősségkizárás

  4.1.              Az Összevont Regisztráció hiányosságáért (hibás vagy hiányos adatok megadása, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért a ROSSMANN nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevő által megadott adatok helytállóságát az Összevont Regisztráció során (illetve azokat követően) a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

  4.2.             A ROSSMANN az Összevont Regisztráció során a Résztvevő személyazonosságát nem vizsgálja, így a Kedvezménykártya illetéktelen felhasználásért, illetve a regisztrációval kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  4.3.             A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a ROSSMANN-on kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A ROSSMANN az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  4.4.             A ROSSMANN kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

  4.5.             A ROSSMANN kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


  5.      Információ, reklamáció, panaszkezelés

  5.1.              A Vásárló a ROSSMANN ID-val, a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:


   

   

  Levelezési cím

  Elektronikus levelezési cím

  Telefonszám

  ROSSMANN ID és Webshoppal kapcsolatos ügyek

  2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  webshop@rossmann.hu

  +36 29 889-800
  (munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között)

  ROSSMANN+ Programmal kapcsolatos ügyek

  2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  +36 29 889-800
  (munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között)

  5.2.             A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A Webáruházban történt Online Bankkártyás Fizetés esetén (Ld.: B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 –B/6.7 pontokban) a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. A ROSSMANN- hoz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a ROSSMANN haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

  5.3.              Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Vásárló részére.

  5.4.             A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

  5.5.              A ROSSMANN a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

  5.6.             Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  5.7.              Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület:

  • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  • Telefon: 06 1 2690 703
  • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
  • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/


   6.      Vegyes Rendelkezések

  6.1.              A ROSSMANN fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a ROSSMANN a Honlapon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja. Az ÁSZF módosítása keretében a ROSSMANN jogosult dönteni a ROSSMANN+ Program visszavonásáról, és így a kedvezmények megszüntetéséről. A ROSSMANN+ Program befejezéséről a ROSSMANN a Résztvevőket legalább harminc (30) nappal korábban értesíti az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet, továbbá a Honlapon, valamint a ROSSMANN üzleteiben elhelyezett tájékoztatók útján.
  B.    A Webáruházra vonatkozó speciális szabályok


  1.       Általános tudnivalók a Webáruházzal kapcsolatban

  1.1.               A Webáruházat a ROSSMANN az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

  1.2.              A Webáruházból kizárólag Saját Fiókkal rendelkező, Vásárló(k) rendelhetnek meg termékeket.

  1.3.              A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.


  2.      A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

  2.1.              A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a ROSSMANN-tól.

  2.2.             A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

  2.3.             A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül.

  2.4.             Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

  2.5.             A ROSSMANN Rossmanó Babaprogramjában résztvevő Vásárló a Webáruházban történő megrendelés során, a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeket érvényesíthet a B/3.5 pontban meghatározott módon. A ROSSMANN+ Program egyes – a Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeit az B/3.5 pontban meghatározott módon a ROSSMANN által az üzletekben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpont alatt közzétett időponttól kezdődően érvényesítheti. A Glamour-, Joy- és Kiskegyed magazinok mellékleteként megszerezhető, és a Glamour-, Joy- és Kiskegyed vásárlói napok alatt felhasználható papíralapú kuponokon („Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok”) alapuló kedvezményeket szintén a B/3.5 pontban meghatározott módon lehet érvényesíteni a Webáruházban, egyéb papíralapú kuponokon alapuló kedvezmények azonban nem érvényesíthetők a Webáruházban.

  2.6.             A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a ROSSMANN fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

  2.7.              Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a ROSSMANN nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a helyes árról történő tudomásszerzéstől számítva 14 (tizennégy) napon belül, a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, illetve a B/3.8 pont b) alpontja szerinti Online Bankkártyás Fizetés esetén a vásárlástól. Amennyiben a Vásárló vásárlási szándékától, vagy a vásárlástól nem kíván elállni, úgy a Terméket a helyes áron meg is vásárolhatja.

  2.8.             A ROSSMANN rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a ROSSMANN nem vállal felelősséget.


  3.      A Termékek megrendelése

  3.1.              A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termékek”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

  3.2.             A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

  3.3.             A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival. A Vásárlók e felületen tudják az egyes Megrendelt Termékek tekintetében őket megillető árkedvezményeket a babakártyájuk, továbbá a B/2.5 pontban meghatározott időponttól kezdődően a ROSSMANN+ kártyájuk, illetve a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponjuk kódjának megadásával érvényesíteni.

  3.4.             A B/3.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. A Vásárló szállítási és számlázási címeként automatikusan az Összevont Regisztráció során megadott lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

  3.5.              A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.

  3.6.             A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

  a)      A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

  b)      a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);

  c)       a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”);

  d)      a ROSSMANN által üzemeltetett, átvételi pontként működő üzletének címe („Bolti Átvételi Pont”);

  e)       A COOP üzletekben található postapontok („COOP Postapont”) egyikének címe;

  f)        A MOL üzemanyagtöltő állomásokon található postapontok („MOL Postapont”) egyikének címe;

  A b)-f) pontokban meghatározottak együttesen: („Átvételi Pont”)

  3.7.              A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a ROSSMANN továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

  3.8.             A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

  a)      Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése az Átvételi Pontot üzemeltető vállalkozás, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás B/6.2 pont szerinti beszedése útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a ROSSMANN részére az Átvételi Pontot üzemeltető, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás juttatja el. (Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 – B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)

  b)      Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik. Ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) választása esetén a Vásárlónak lehetősége van a bankkártyaadatai elmentésére abból a célból, hogy a későbbiekben kényelmesebben, azok ismételt megadása nélkül fizethesse ki a Termékek vételárát és a szállítási költséget.

  3.9.             A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a ROSSMANN továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címét.

  3.10.          A Webáruházból egy Megrendelés alkalmával csak háztartási mennyiségű, bruttó 100.000 Ft-ot (százezer forintot) meg nem haladó összegű Megrendelés teljesítését vállalja a ROSSMANN. Ezen értékhatár felett előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a webshop@rossmann.hu elérhetőségen.

  3.11.           A Megrendelés véglegesítéséről a ROSSMANN visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a Megrendelés egyedi azonosítója. A visszaigazoló e-mail egyben a Megrendelés elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a jelen ÁSZF elérhetőségét is tartalmazza.

  3.12.          A ROSSMANN tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amint a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került, ebben megadva azon internetes elérhetőséget, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelés menetét.

  3.13.           A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.  4.      A szerződés létrejötte, jellemzői

  4.1.              A ROSSMANN visszaigazoló e-mailje a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a ROSSMANN között. A Szerződés alapján a ROSSMANN eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

  4.2.             A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a B/4.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a B/10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

  4.3.             A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.  5.      A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

  5.1.              A ROSSMANN a B/5.10 és B/5.11 pontokban meghatározottak kivételével a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A ROSSMANN a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

  5.2.             A ROSSMANN-nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a ROSSMANN-tól, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre, vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra. („Átvételi Pontra Szállítás”).

  5.3.              Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a ROSSMANN a Magyar Posta közreműködésével a termék(ek) aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

  5.4.             Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a ROSSMANN továbbítja a Magyar Posta felé, de a ROSSMANN az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

  5.5.              A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

  5.6.             Házhozszállítás esetén a Vásárló jogosult a Csomag időkapus kiszállítását megrendelni. Ebben az esetben a Vásárló a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumokból választva szabadon határozhatja meg, hogy a Csomagot mely napon, melyik négy (4) órás / három (3) órás / két (2) órás időintervallumban kívánja átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a soron következő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot is megjelölhet. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését 12:00 óra után adja le, úgy kizárólag a soron következő munkanapot követő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot jelölhet meg a kiszállítás időpontjaként. A ROSSMANN rendszerében a Megrendelés időpontjától számított két héten belül feltüntetésre került időintervallumot jelölhet meg a Vásárló a kiszállítás időpontjaként. Az időkapus kiszállítás csak az ország meghatározott területein található szállítási címek vonatkozásában érhető el. Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az időkapus szállítás elérhető a https://shop.rossmann.hu/media/idokapus_kiszallitas/Idokapus_kiszallitas_a_Rossmann_Online_Drogeriaban.pdf  linken érhető el.

  5.7.              Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenetek a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerülnek megküldésre.

  5.8.             Ha a Vásárló elmulasztja a B/5.5 és a B/5.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  5.9.             A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a (1) 767-8282 telefonszámon.

  5.10.          Abban az esetben, ha a Vásárló szállítási címként Bolti Átvételi Pontot jelöl meg, úgy a Megrendelt Termékeket a ROSSMANN a rendelkezésére álló eszközökkel szállítja át a Bolti Átvételi Pontra, a Magyar Posta szolgáltatásait nem veszi igénybe. Bolti Átvételi Pont megjelölés esetén a ROSSMANN küld a Vásárló részére értesítést arról, hogy a Csomag a Bolti Átvételi Pontra megérkezett. A Bolti Átvételi Ponton az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a ROSSMANN a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenet a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ha a Vásárló elmulasztja az e pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  5.11.           Azon Vásárlóknak, akik Megrendelésüket munkanapon 15:30 óráig leadják és az általuk megadott szállítási cím Budapesten, vagy Budapest agglomerációjában található, lehetőségük van express szállítást („Express Szállítás”) kérni. (Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az Express Szállítás választható a https://shop.rossmann.hu/szallitas-es-fizetes  linken érhető el.) Express Szállítás esetén a Csomag ugyanazon a munkanapon, négy órán belül kiszállításra kerül a Vásárló által megadott szállítási címre. Az Express Szállítás megrendelése esetén a Csomagokat a ROSSMANN a Gepárd Futárszolgálat Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.; cégjegyzékszám: 01-09-284684; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 25704907-2-42; „Gepárd Futárszolgálat”) mint alvállalkozó útján kézbesíti a Vásárlóknak.  6.      A Megrendelt Termékek kifizetése

  6.1.              A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a B/6.2 - B/6.7. pontokban foglaltak szerint.

  6.2.             Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás (beleértve az Express Szállítást is) és Átvételi Pontra – kivéve Bolti Átvételi Pontra - történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is. Házhozszállítás esetén a POS terminálok rendelkezésre állását a Magyar Posta biztosítja. Amennyiben a Házhozszállítás esetén a POS terminál nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a bankkártyás fizetés lehetőségének hiánya miatt a Vásárló a vételárat és a szállítási költséget készpénzzel kénytelen megfizetni, ezért felelősség a ROSSMANN-t nem terheli.

  6.3.             Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Mobil Kft. („Simplepay”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a ROSSMANN a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 - B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.

  6.4.             Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a ROSSMANN által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Vásárló neve, az érintett vásárlás időpontja, a Megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Vásárló által az Összevont regisztráció során megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

  6.5.             Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vásárló eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Vásárló valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételével a Vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Vásárló felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

  6.6.             Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ROSSMANN, sem a SimplePay nem fér hozzá. A ROSSMANN által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ROSSMANN felel, a ROSSMANN fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

  6.7.              A ROSSMANN az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.  7.       Elállási jog gyakorlása

  7.1.              Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  7.2.              Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

  7.3.              Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a B/7.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 2225 Üllő, Zsaróka út 8. címre. A ROSSMANN a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket bármelyik ROSSMANN üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat ROSSMANN általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

  7.4.              A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a https://drpuw2mmy1qt2.cloudfront.net/media/files/Elallasi-nyilatkozat-Rossmann.pdf  linkről tölthető le. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a ROSSMANN-nak a webshop@rossmann.hu e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

  7.5.              A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek ROSSMANN-hoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a ROSSMANN haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A ROSSMANN a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

  7.6.              A ROSSMANN követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.  8.      Kellékszavatosság

  8.1.              A Vásárló a ROSSMANN hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  8.2.             Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

  8.3.             A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a ROSSMANN-nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  8.4.             Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a ROSSMANN-tól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

  8.5.             A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a ROSSMANN-nal szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a ROSSMANN-nal szemben.

  8.6.             A ROSSMANN a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

  a)      a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

  b)      a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

  c)      a hiba bejelentésének időpontját,

  d)      a hiba leírását,

  e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  f)       a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  8.7.             Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.8.             A ROSSMANN a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

  8.9.             A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ROSSMANN számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a ROSSMANN költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a ROSSMANN adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  8.10.          Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.11.           Ha a ROSSMANN a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

  8.12.          A ROSSMANN a kijavításra vagy az B/8.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

  a)      a Vásárló nevét és címét,

  b)      a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

  c)      a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

  d)      azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

  Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a ROSSMANN.  9.      Termékszavatosság

  9.1.              Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a ROSSMANN-tól, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

  9.2.             A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a ROSSMANN- nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék ROSSMANN általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

  9.3.             Mentesül a ROSSMANN (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  a)      a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  b)      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  c)       a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  9.4.             A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a ROSSMANN-nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.  10.    Jótállás

  10.1.           A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a ROSSMANN hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

  10.2.          A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

  10.3.          A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a ROSSMANN nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a ROSSMANN, a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a ROSSMANN költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

  10.4.          A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a ROSSMANN a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

  a)      kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

  b)      a hiba okát és a kijavítás módját,

  c)       a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

  10.5.          Mentesül a ROSSMANN a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

  10.6.          A B/10. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.


  C.    A ROSSMANN+ Programra vonatkozó speciális szabályok


  1.       Általános tudnivalók a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban

  1.1.               A ROSSMANN+ Program célja az egyes Résztvevők igényeiknek megfelelő kiszolgálása a Résztvevők vásárlási szokásainak figyelembe vételével, az egyes Résztvevőknek egyedi és általános kedvezmények biztosítása, valamint a Résztvevők számára különböző promóciók, nyereményjátékok, illetve marketingkampányok szervezése.  2.      A ROSSMANN+ Programban történő részvétellel járó kedvezmények: a Kedvezménykártya használata

  2.1.              A ROSSMANN+ Programban való részvétel a Résztvevőt a ROSSMANN és partnerei által biztosított alábbi kedvezmények igénybevételére jogosítja fel, amennyiben a Résztvevő teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt, egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket:

  a)      meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmény („Általános Végösszegi Kedvezmény”);

  b)      a Résztvevők vásárlási profiljába illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezmények („Egyedi Termékkedvezmény”);

  c)       a fentieken túl további, akár egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezményeket, akár az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények („Egyéb Időszakos Kedvezmény”)

  2.2.             Az egyes ROSSMANN+ Program keretében biztosított kedvezmények érvényesítésének általános módja

  2.2.1.         A Kedvezménykártya útján igénybe vehető kedvezmények érvényesítése a ROSSMANN Magyarországon található üzleteiben való fizetéskor történik. A Résztvevő kártyáját az eladó a pénztárnál a kártyaolvasó terminál érzékelőjéhez érinti, ezáltal az eladó látja a Résztvevő által érvényesíthető kedvezményeket, erről a Résztvevőt tájékoztatja és a Résztvevő szabadon dönthet, hogy a rendelkezésére álló kedvezmények közül mely kedvezményeket kívánja érvényesíteni. Abban az esetben, ha a Kedvezménykártya a fizetéskor nem áll a Résztvevő rendelkezésére – és azt a kártyaolvasó terminálhoz az eladó nem tudja hozzáérinteni – a Résztvevő a C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket nem tudja adott vásárlása során igénybe venni.

  2.2.2.        A Webáruházban történő vásárlások során a C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket kizárólag a ROSSMANN által az üzletekben és Honlap ROSSMANN+ menüpontja alatt közzétett időponttól kezdődően tudják érvényesíteni a Résztvevők.

  2.2.3.        Abban az esetben, ha a Résztvevő vásárlása során a vásárlásról kiállított számviteli bizonylaton túl olyan számlát is igényel, mely a vásárlás során fizetendő ÁFA-tartalmat külön is feltünteti, a Résztvevő e vásárlás vonatkozásában nem jogosult Kedvezménykártyáját használni. Ennek következtében a Résztvevő vásárlása során nem tudja az őt megillető, C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint nem jogosult az 1. sz. melléklet 2.1 pontjában meghatározott Kedvezményalapot Kedvezménykártyáján jóváiratni.

  2.3.             Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  2.3.1.         Az Általános Végösszegi Kedvezmény mindenkor hatályos feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  2.4.             Az Egyedi Termékkedvezmény

  2.4.1.         Azon Résztvevőknek, akik az Összevont Regisztráció során a A/2.6 pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Egyedi Termékkedvezmény nyújtása céljából vásárlási adataikat a ROSSMANN tárolja és kezelje, a ROSSMANN vásárlási profiljukba illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezményeket biztosíthat. Az Egyedi Termékkedvezményt a ROSSMANN kedvezménykupon formájában, a Résztvevők Kedvezménykártyáján írja jóvá. A ROSSMANN az Egyedi Termékkedvezményt tartalmazó kupon Kedvezménykártyán történő jóváírásáról haladéktalanul értesíti a Résztvevőt e-mail, vagy sms útján küldött direktmarketing üzenet formájában.

  2.4.2.        Az Egyedi Termékkedvezmény kizárólag az Egyedi Termékkedvezményt megtestesítő virtuális kedvezménykuponon meghatározott időtartam alatt és a kuponon meghatározott termék vonatkozásában vehető igénybe.

  2.5.             Az Egyéb Időszakos Kedvezmény

  2.5.1.         A C/2.3 és C/2.4 pontokban meghatározott kedvezményeken túl a ROSSMANN a ROSSMANN+ Program Résztvevőinek további kedvezményeket is biztosíthat. E kedvezmények az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények, vagy egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezmények lehetnek.

  2.5.2.        Az Egyéb Időszakos Kedvezmény felhasználhatóságának időtartamáról, valamint módjáról a ROSSMANN előzetesen és megfelelően tájékoztatja az érintett Résztvevőket. Az Egyéb Időszakos Kedvezmények a Rossmanó Babaprogram keretében nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  2.5.3.        Amennyiben az Egyéb Időszakos Kedvezmény a vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmény, abban az esetben a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletének 2.8 pontjában foglaltak az Egyéb Időszakos Kedvezmény vonatkozásában is irányadók.


  3.      Új Kedvezménykártya igénylése a Kedvezménykártya elvesztése, megsemmisülése, vagy sérülése esetén

  3.1.              Abban az esetben, ha a Résztvevő Kedvezménykártyáját elveszíti, vagy Kedvezménykártyája megsemmisül, vagy olyan mértékben megsérül, hogy az a továbbiakban már nem használható, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen új Kedvezménykártyát igényelni.

  3.2.             Amennyiben a Résztvevő a C/3.1 pontban meghatározott esetekben új Kedvezménykártyát kíván igényelni, és az új Kedvezménykártyán a Résztvevő az általa már korábban megszerzett Kedvezményalapokat, valamint kedvezményeket jóvá kívánja iratni, úgy a Résztvevő köteles az A/5.1 pontban meghatározott ROSSMANN ügyfélszolgálatot hétköznap 8:00 és 18:00 óra között felhívni, majd személyazonosságát igazolni. A Résztvevő személyazonosságának ROSSMANN ügyfélszolgálat általi megállapítását követően a ROSSMANN új, személyre szabott Kedvezménykártyát küld a Résztvevőnek, mely Kedvezménykártyán a ROSSMANN jóváírja a Résztvevő elhagyott, megsérült, vagy megsemmisült Kedvezménykártyáján jóváírt Kedvezményalapokat és kedvezményeket.  4.      Babaprogram

  4.1.              2018. szeptember 17. napjától kezdődően a ROSSMANN által szervezett Rossmanó Babaprogram átalakul és a Rossmanó Babakártya használatával igénybe vehető kedvezmények 2019. január 1. napjától kizárólag aktivált Kedvezménykártya használatával vehetők igénybe.

  4.2.             2018. szeptember 17. napja, valamint 2018. december 31. napja között a Rossmanó Babakártyák bármely magyarországi ROSSMANN üzletben történő használata esetén az üzlet eladója a Rossmanó Babaprogram résztvevőjnek Rossmanó Babakártyáját Kedvezménykártyára cseréli és a Rossmanó Babaprogram résztvevője az egyes Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezményeket a Kedvezménykártya aktiválását követően tudja érvényesíteni.

  4.3.             A Rossmanó Babaprogramba történő részvétel feltételeivel, a regisztráció menetével, a Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezmények érvényesítésével, valamint a Rossmanó Babaprogramban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf link alatt elérhető ÁSZF-jében, valamint a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-adatkezeles link alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatójában érhetők el.

   

  1. sz. melléklet
  Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei


  1.       Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltétele 2018. december 31. napjáig

  1.1.               Azon Résztvevők Kedvezménykártyáján, akik 2018. december 31. napját megelőzően regisztrálnak a ROSSMANN+ Programba, a ROSSMANN jóváír négy darab (4 db) az egyes vásárlások végösszegéből számított tíz százalékos (10 %) kedvezményt biztosító, Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupont.

  1.2.              Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok 2018. december 31. napjáig bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben felhasználhatók. A kedvezménykuponokból vásárlásonként egy darab (1 db) érvényesíthető, és 2018. december 31. napját követően a nem érvényesített kedvezménykuponok megszűnnek. (Vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció értendő, és több különböző vásárlás (pénztári tranzakció) nem vonható, illetve számítható össze.)

  1.3.              Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Webáruházban történő vásárlások során nem használhatók fel, valamint az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a ROSSMANN hatályos babaprogramjában biztosított kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  1.4.              Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok vonatkozásában az érintett vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)      a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)      az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.


  2.      Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltétele 2019. január 1. napjától

  2.1.              A ROSSMANN 2019. január 1. napjától az egyes vásárlások végösszegéből számított tíz százalékos (10 %) kedvezményt biztosító Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok Kedvezménykártyán történő jóváírását feltételhez köti. 2019. január 1. napjától azon Résztvevők válnak jogosulttá Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírásra, akik egy naptári negyedéven belül legalább két alkalommal háromezer forint (3000 Ft) értékben vásárolnak bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben („Kedvezményalap”), és a fizetéskor Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN üzlet eladójának átadják a Kedvezményalap jóváírása céljából. Azon Résztvevők, akik vásárlásuk esetén a fizetéskor Kedvezménykártyájukat valamilyen okból nem tudják bemutatni, személyazonosságuk boltban történő beazonosítását követően szintén jogosultak Kedvezményalapjukat Kedvezménykártyájukon jóváíratni, Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupont azonban nem tudnak érvényesíteni.

  2.2.             A Webáruházban történő vásárlások során Kedvezményalapjukat a ROSSMANN által az üzletekben és a Honlap ROSSMANN+ menüpontjában közzétett időponttól kezdődően jogosultak a Résztvevők jóváirtni, az e pontban meghatározott időpont előtt a Kedvezményalapok jóváírására kizárólag a magyarországi ROSSMANN üzletekben történő vásárlások során van lehetőség.

  2.3.             Azon Résztvevőknek is van lehetőségük Kedvezményalapjukat jóváíratni, akik Kedvezménykártyával már rendelkeznek, azonban a ROSSMANN+ Programba még sem Összevont Regisztráció, sem egyéb módon történő regisztráció útján nem regisztráltak. Ezen Résztvevők jogosultak Kedvezménykártyájukon jóváíratni Kedvezményalapjukat, azonban a teljesített Kedvezményalapok után a Kedvezménykártyán csak akkor kerül jóváírásra az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Programba regisztrál és ennek Kedvezménykártyáját aktiválja.

  2.4.             A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában is irányadó, hogy vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció értendő, és több különböző vásárlás (pénztári tranzakció) nem vonható, illetve számítható össze. A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában az egyes vásárlások végösszegének különböző kedvezményekkel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a Résztvevő által ténylegesen fizetendő) fogyasztói vételára kerül figyelembe vételre. A Kedvezményalapok teljesítése során a háromezer forint (3000 Ft) értékű vásárlások időpontjai nem eshetnek ugyanazon naptári napra, abban az esetben, ha a háromezer forint értékű vásárlásokra ugyanazon ROSSMANN üzletben kerül sor. Amennyiben a háromezer forint (3000 Ft) értékű vásárlásokra ugyanazon ROSSMANN üzletben kerül és a vásárlások időpontjai ugyanazon naptári napra esnek, úgy a Kedvezményalapok teljesítése szempontjából e vásárlások egy vásárlásnak minősülnek. Abban az esetben, ha a háromezer forint értékű vásárlásokra nem ugyanazon ROSSMANN üzletben kerül sor, úgy a vásárlások a Kedvezményalapok teljesítése szempontjából több vásárlásnak minősülnek akkor is, ha az egyes vásárlások időpontjai ugyanazon naptári napra is esnek.

  2.5.             Amennyiben valamely Résztvevő egy adott naptári negyedéven belül teljesíti a Kedvezményalapot, azaz két alkalommal vásárol legalább háromezer forint (3000 Ft) értékben a 2.4 pontban foglaltaknak megfelelően, úgy Kedvezménykártyáján haladéktalanul jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/2.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a Kedvezményalapot teljesítette.

  2.6.             Egy naptári negyedéven belül ugyanaz a Résztvevő összesen négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására jogosult, abban az esetben is, ha a Kedvezményalapot adott naptári negyedéven belül egynél több alkalommal is teljesíti.

  2.7.              A Kedvezménykupon az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a ROSSMANN hatályos babaprogramjában biztosított kedvezményekkel nem vonható össze, valamint, vásárlásonként kizárólag egy Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel.

  2.8.             Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon felhasználása során a vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)      a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)      az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.


  2. sz. melléklet
  A ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek

  Vonalkód

  Termék neve

  Kiszerelés

  4062300155091

  HIPP BIO 1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  600g

  4062300119666

  HIPP HA1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  500g

  9007253103749

  KECSKEMET TAPSZER 1-ES  0H+

  500g

  4305615319308

  BABYDREAM PRE TAPSZER 1 0H+

  500g

  7613033033254

  BEBA PRO HA START TAPSZER 0H+

  600g

  7613033035302

  BEBA PRO HA2 TAPSZER 6H

  600g

  5997672302196

  MILUMIL 1 OPTIMA TAPSZER

  900g

  5997672302202

  MILUMIL HA 1 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302226

  MILUMIL HA 2 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302219

  MILUMIL HA START OPTIMA TAPSZER

  600g

  4047196033128

  BABYDREAM TAPSZER 1-ES 0 H

  500g

  4031244785718

  HUMANA 1 TAPSZER

  600g

  4031244767530

  HUMANA BABY FIT PLUS 0H+

  500g

  4031244778314

  HUMANA HA2 TAPSZER 6H+

  500g

  4047196016336

  BABYDREAM TAPSZER 1-ES

  600g

  4031244778116

  HUMANA 1 TAPSZER

  500g

  5997672304350

  MILUMIL 1 SENSITIVE TAPSZER 0+

  800g

   

  * X

  CSATLAKOZZ KEDVEZMÉNY­PROGRAMUNKHOZ

  Kérd a ROSSMANN+ kártyádat üzleteinkben!