mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  Általános Szerződési Feltételek

  Általános Szerződési Feltételek

  2020. június 22-től érvényes

   

  Általános Szerződési Feltételek

  1. A.    Általánosan alkalmazandó rendelkezések
  2. 1.        Szerződő Felek és általános tudnivalók

  1.1.             A ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („ROSSMANN ID”) igénylésének feltételeit, a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a ROSSMANN ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a SigmaNet Kft. (székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22; cégjegyzékszám: 01-09-879863; adószám: 13919252-2-41) tárhely-szolgáltató által üzemeltetett shop.rossmann.hu honlapon („Honlap”) elérhető ROSSMANN Webáruház („Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a ROSSMANN, valamint a Vásárlók (Ld. A/2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, továbbá a ROSSMANN+ Programban való részvételre vonatkozó feltételeket, és a Résztvevők (Ld. A/2.1 pont) jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  1. 2.       Összevont Regisztráció

  2.1.            A ROSSMANN ID igénylésére, valamint a Webáruházba és a ROSSMANN+ programba történő összevont regisztrációra („Összevont Regisztráció”) a Honlapon, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) van lehetőség. Az Összevont Regisztrációra bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes, az Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult részt venni („Résztvevő”, illetőleg „Vásárló”), aki

  a)     valamelyik Magyarország közigazgatási területén belül található ROSSMANN üzletben az eladótól átvett egy egyedi azonosító kódot tartalmazó ROSSMANN+ kedvezménykártyát („Kedvezménykártya”) (a Kedvezménykártyát az eladók térítésmentesen biztosítják a Résztvevők számára);

  b)     a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint regisztrál (A/2.2 pont);

  c)      a regisztrációja során kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” című adatkezelési tájékoztatót („Adatkezelési Tájékoztató”); és

  d)     a magyar nyelvű kommunikáció számára elfogadható;

  e)      bármilyen módon regisztrált Kedvezménykártya útján még nem vesz részt a ROSSMANN+ programban. (A ROSSMANN+ programban ugyanazon Résztvevő kizárólag egy alkalommal jogosult regisztrálni, és a Résztvevők a ROSSMANN+ programban egyszerre kizárólag egy Kedvezménykártyával jogosultak részt venni.)

  2.2.           Az Összevont Regisztrációt végrehajtani kívánó személyeknek az Összevont Regisztráció során meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, egyedi jelszavukat, lakcímüket (irányítószám, település, pontos cím), saját telefonszámukat, születési dátumukat, saját e- mail címüket, illetve saját Kedvezménykártyájuk egyedi azonosító kódját. Az Összevont Regisztráció megvalósításához továbbá elengedhetetlen, hogy a regisztrálni kívánó személy a „Megismertem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson.

  2.3.           Az Összevont Regisztrációt követően a Résztvevő köteles az Összevont Regisztrációja keretében megjelölt Kedvezménykártyáját aktiválni. A Résztvevő Kedvezménykártyáját - a ROSSMANN által a Résztvevő Összevont Regisztráció keretében megadott - e-mail címére küldött üzenetben található linkre kattintással, illetve a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás lebonyolításával – a vásárlás végösszegétől függetlenül - tudja aktiválni („Kedvezménykártya aktiválás”) az Összevont Regisztrációt követő kilencven (90) napon belül. Az e pontban meghatározott linkre kattintással a Résztvevő Kedvezménykártyája azonnal aktiválásra kerül. Azon Résztvevők, akik Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján kívánják aktiválni, aktivált Kedvezménykártyájukat csak a vásárlás lebonyolítását követő csütörtöki naptól tudják használni. Amennyiben a Résztvevő az e pontban meghatározott, linket tartalmazó üdvözlő üzenetet nem kapja meg az Összevont Regisztrációját követő huszonnégy (24) órán belül, ezt a Résztvevő a ROSSMANN bármely, Magyarország közigazgatási határán belül található üzletében személyesen, vagy a ROSSMANN ügyfélszolgálatának elérhetőségein (A/5.1 pont) is jelezheti, melyet követően a ROSSMANN intézkedik e tekintetben. Amennyiben a Résztvevő a Kedvezménykártyáját az Összevont Regisztrációját követő kilencven (90) napon belül nem aktiválja az e pontban meghatározott valamely módon, úgy a Résztvevő számára ismételten megküldésre kerül a Kedvezménykártya aktiválásához szükséges linket tartalmazó üzenet. Amennyiben a Résztvevő az ismételten megküldött üzenet részére történő megküldését követő kilencven (90) napon belül sem aktiválja Kedvezménykártyáját az e pontban meghatározott valamely módon, úgy Összevont Regisztrációja törlésre kerül.

  2.4.           Amennyiben az A/2.2 - A/2.3 pontban foglaltaknak az Összevont Regisztrációt végrehajtó eleget tesz, úgy e személynek a ROSSMANN biztosít egy egyedi ROSSMANN ID-t és keletkezik egy saját felhasználói fiókja („Saját Fiók”), továbbá a ROSSMANN+ Programban is Résztvevővé válik. Az Összevont Regisztrációval tehát a Vásárló a ROSSMANN ID igénylésével egyidejűleg a Webáruházba és a ROSSMANN+ Programba is regisztrál, valamint jogosult lesz a ROSSMANN által időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban részt venni. A Vásárló Összevont Regisztrációját követően azonnal elkészül a Vásárló Saját Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját Fiókjába - ahonnan a Webáruházat, valamint a ROSSMANN+ hűségprogram aloldalát tudja elérni - a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

  2.5.           Amennyiben a Vásárló az Összevont Regisztráció során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Résztvevő a jelen pontban adott hozzájárulását bármikor, ingyenesen, indokolási kötelezettség nélkül, illetve bárminemű korlátozás nélkül visszavonhatja, akár az egyes ROSSMANN által küldött hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással („Hírlevélen történő leiratkozás”), akár a Saját Fióknak a „Profilom” menüpontban a „Személyes adataim” fül alatt található „Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szöveg melletti jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításával és a „MENTEM” gombra kattintással („Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás”). Hírlevélen történő leiratkozás esetén a leiratkozás automatikusan a „LEIRATKOZOM” linkre kattintással megtörténik, azonban technikai okokból a Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás esetén a leiratkozás csak a vonatkozó jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításától és a „MENTEM” gombra kattintástól számított egy (1) munkanapon belül történik meg. A leiratkozás megtörténtét követően a Résztvevő a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni a ROSSMANN-tól.

  2.6.           Amennyiben a Résztvevő Összevont Regisztrációja során a Szeretnék egyedi termék ajánlatokat és akciókat kapni, és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok, hogy a ROSSMANN a ROSSMANN+ Kedvezménykártyával lebonyolított vásárlási adataimat egyéni vásárlási kedvezmények nyújtása céljából elemezze és kezelje.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ROSSMANN a Résztvevő vásárlási adatait a Résztvevő által felhasználható, C/2.4 pont szerinti személyre szabott kedvezmények kialakítása és nyújtása céljából a jövőben tárolja és felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  2.7.           A Vásárló az Összevont Regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja.

  2.8.           Az A/2.1 pont és az A/2.2 pont szerinti feltételeket a Résztvevők vonatkozásában a ROSSMANN folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg az ÁSZF feltételeinek, vagy a jelen ÁSZF céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsít úgy a ROSSMANN jogosult az érintett Résztvevő Összevont Regisztrációja törlésével az érintett Résztvevő Saját Fiókját megszüntetni. A Saját Fiók megszüntetésétől kezdődően a Résztvevő nem fog tudni hozzáférni a ROSSMANN ID-jához, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók megszüntetését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban.

  2.9.           A ROSSMANN általi kizárás jogszerűsége vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a ROSSMANN-nal szemben, továbbá az ÁSZF-nek ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a ROSSMANN-nak okozott.

  1. 3.       A Résztvevő regisztrációjának törlése

  3.1.            A Vásárló a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a ROSSMANN ID-ját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem fog tudni részt venni a ROSSMANN+ hűségprogramban, a Rossmanó Babaprogramban, illetve az egyéb időszakosan szervezett marketing akciókban és hűségprogramokban. (A Saját Fiók törlését követően a Vásárló ismételten jogosult a az A/2.1. - A/2.4. pontokban meghatározottak szerint új Saját Fiókot létrehozni, biztosítva ezáltal a fenti felületekhez történő hozzáférést, viszont ilyen esetben a Vásárló elveszíti a korábbi Saját Fiókhoz kapcsolódó esetleges jogosultságait, kedvezményeit.)

  3.2.           Amennyiben a Vásárló csak a ROSSMANN+ Programban és a Babaprogramban nem kíván a továbbiakban részt venni, azonban ROSSMANN ID-ját, Saját Fiókját és ezáltal Webáruház hozzáférését meg kívánja tartani, úgy a ROSSMANN a Vásárló ROSSMANN+ Programba történő regisztrációját (és ezáltal Rossmanó Babaprogram regisztrációját) haladéktalanul törli, ha az érintett Résztvevő azt az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre megküldött levelében vagy a ROSSMANN (A/5.1 pontban meghatározott) ügyfélszolgálatán telefonon hétköznap 8 és 18 óra között kéri.

  1. 4.       Felelősségkizárás

  4.1.            Az Összevont Regisztráció hiányosságáért (hibás vagy hiányos adatok megadása, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért a ROSSMANN nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevő által megadott adatok helytállóságát az Összevont Regisztráció során (illetve azokat követően) a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

  4.2.           A ROSSMANN az Összevont Regisztráció során a Résztvevő személyazonosságát nem vizsgálja, így a Kedvezménykártya illetéktelen felhasználásért, illetve a regisztrációval kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  4.3.           A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a ROSSMANN-on kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A ROSSMANN az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

  4.4.           A ROSSMANN kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.

  4.5.           A ROSSMANN kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  1. 5.       Információ, reklamáció, panaszkezelés

  5.1.            A Vásárló a ROSSMANN ID-val, a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban, valamint Webáruház működésével, a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:

  a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  b)     elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  c)      telefonszám:29/889-800 (munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között érhető el a ROSSMANN).

   

  5.2.           A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A Webáruházban történt Online Bankkártyás Fizetés esetén (Ld.: B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 –B/6.7 pontokban) a bankkártya és az Internetes Fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Vásárló számlavezető bankja és az OTP Mobil Kft. hatáskörébe tartoznak. A ROSSMANN- hoz beérkező ilyen kérdéseket, panaszokat a ROSSMANN haladéktalanul továbbítja az OTP Bank felé.

  5.3.           Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Vásárló részére.

  5.4.           A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

  5.5.           A ROSSMANN a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

  5.6.           Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  5.7.            Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló (Ld.: B/7.1) a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület:

  1. 6.       Vegyes Rendelkezések

  6.1.            Az ÁSZF legutolsó módosítása 2020. június 22. napján lépett hatályba. A ROSSMANN fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a ROSSMANN a Honlapon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

  6.2.           Az ÁSZF módosítása keretében a ROSSMANN jogosult dönteni a ROSSMANN+ Program visszavonásáról, és így a kedvezmények megszüntetéséről. A ROSSMANN+ Program befejezéséről a ROSSMANN a Résztvevőket legalább harminc (30) nappal korábban értesíti az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet, továbbá a Honlapon, valamint a ROSSMANN üzleteiben elhelyezett tájékoztatók útján.

  1. B.    A Webáruházra vonatkozó speciális szabályok
  2. 1.        Általános tudnivalók a Webáruházzal kapcsolatban

  1.1.             A Webáruházat a ROSSMANN az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

  1.2.            A Webáruházból kizárólag Saját Fiókkal rendelkező, Vásárló(k) rendelhetnek meg termékeket.

  1.3.            A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.

  1. 2.       A Webáruházban feltüntetett termékek és árak

  2.1.            A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket („Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a ROSSMANN-tól.

  2.2.           A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni.

  2.3.           A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül.

  2.4.           Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

  2.5.           A ROSSMANN Rossmanó Babaprogramjában résztvevő Vásárló a Webáruházban történő megrendelés során, a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – Webáruházban érvényesíthető - kedvezményeket („Baba Kedvezmények”) érvényesíthet a B/3.3 pontban meghatározott módon. A Webáruházban a ROSSMANN+ Programban résztvevő Vásárló a ROSSMANN+ Program https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf linken elérhető ÁSZF-jében meghatározott egyes – a Webáruházban érvényesíthető – kedvezményeket („ROSSMANN+ Kedvezmények”) a B/3.3 pontban meghatározott módon érvényesítheti. A Glamour, a Nők Lapja és Joy magazinok mellékleteként megszerezhető, és a Glamour- és Joy vásárlói napok, valamint Nők Lapja kuponnapok (együttesen: „Vásárlói napok”) alatt felhasználható papíralapú kuponokon („Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok”) alapuló kedvezményeket szintén a B/3.3 pontban meghatározott módon lehet érvényesíteni a Webáruházban, egyéb papíralapú kuponokon alapuló kedvezmények azonban nem érvényesíthetők a Webáruházban.

  2.6.           A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a ROSSMANN fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

  2.7.           Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a ROSSMANN nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  2.8.           Amennyiben a ROSSMANN minden gondossága ellenére a Vásárló által Megrendelt Termékek (ld. B/3.1. pont) vonatkozásában igénybe vehető kedvezmények – ideértve többek között a Baba Kedvezményeket, a ROSSMANN+ Kedvezményeket, a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokat is – a Webáruházban történő vásárlás során nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerülnek alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen kerül megállapításra, úgy a ROSSMANN nem köteles a bevásárlókosárban szereplő Terméket a tévesen csökkentett, kedvezményes áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  2.9.           A ROSSMANN rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a ROSSMANN nem vállal felelősséget.

  1. 3.       A Termékek megrendelése

  3.1.            A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra és 24:00 óra között van lehetőség.

  3.2.           A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

  3.3.           A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR” gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival. A Vásárlók e felületen tudják az egyes Megrendelt Termékek tekintetében őket megillető árkedvezményeket a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponjuk kódjának megadásával érvényesíteni. A ROSSMANN+ Kedvezmények a Baba Kedvezményekkel nem vonhatók össze, ezen kedvezmények egyidejűleg nem érvényesíthetők. Amennyiben a Vásárlót az érintett vásárlása tekintetében ROSSMANN+ Kedvezmény és Baba Kedvezmény is megilletné, úgy a Webáruház a Vásárló számára nagyobb mértékű kedvezményt érvényesíti. A Vásárlókat az érintett vásárlásukkal kapcsolatban megillető Baba Kedvezményeket vagy ROSSMANN+ Kedvezményeket a Webáruház automatikusan felismeri és érvényesíti A Webáruház a Baba Kedvezményeket vagy a ROSSMANN+ Kedvezményeket kizárólag abban az esetben érvényesíti automatikusan, amennyiben a Termékeket a Vásárló azon Saját Fiókja útján rendeli meg, melyhez kapcsolódóan a Vásárló a ROSSMANN+ Programba regisztrált. A Megrendelt Termékek Baba Kedvezménnyel, illetve ROSSMANN+ Kedvezménnyel csökkentett, ténylegesen fizetendő vételáráról a Vásárlók szintén az e pontban meghatározott felületen kapnak tájékoztatást.

  3.4.           A B/3.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási címtől a számlázási cím eltérő lehet. A Vásárló szállítási és számlázási címeként automatikusan az Összevont Regisztráció során megadott lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen vásárlásonként módosíthat.

  3.5.           A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára, továbbá a Vásárló adott vásárlása vonatkozásában e felületen tud ún. Egészségpénztár számlát igényelni az Egészségpénztár nevének, számának, illetve címének (irányítószám, település, utca, házszám, illetve esetlegesen emelet és ajtó) megadásával.

  3.6.           A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat. Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:

  a)     A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott magyarországi cím („Házhozszállítás”);

  b)     a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám: 10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);

  c)      a Magyar Posta PostaPont szolgáltatásában részt vevő közreműködők által üzemeltetett PostaPontok egyikének címe („PostaPont”);

  d)     a ROSSMANN által üzemeltetett, https://shop.rossmann.hu/szallitas-es-fizetes linken elérhető oldalon feltüntetett átvételi pontként működő üzletének címe („Bolti Átvételi Pont”);

  e)      A COOP üzletekben található postapontok („COOP Postapont”) egyikének címe;

  f)      A MOL üzemanyagtöltő állomásokon található postapontok („MOL Postapont”) egyikének címe;

  A b)-f) pontokban meghatározottak együttesen: („Átvételi Pont”)

  3.7.           A Megrendelt Termékek szállítása kapcsán az átvételre jogosult személyként a szállítási címben megadottakon túl további személyeket, valamint a szállítási idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet a Vásárló. Ezen igényeket a ROSSMANN továbbítja a kiszállítást végző alvállalkozó felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

  3.8.           A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül választhat:

  a)     Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése az Átvételi Pontot üzemeltető vállalkozás, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás B/6.2 pont szerinti beszedése útján történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően. A beszedett összeget a ROSSMANN részére az Átvételi Pontot üzemeltető, vagy a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás juttatja el. (Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 – B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)

  b)     Online Bankkártyás Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése, az OTP Bank online üzemmódú virtuális elektronikus kártyaelfogadó terminál (VPOS terminál) használatát lehetővé tévő weboldalán („Internetes Fizetőfelület”) keresztül történik. Ismétlődő bankkártyás fizetés („Ismétlődő fizetés”) választása esetén a Vásárlónak lehetősége van a bankkártyaadatai elmentésére abból a célból, hogy a későbbiekben kényelmesebben, azok ismételt megadása nélkül fizethesse ki a Termékek vételárát és a szállítási költséget.

  3.9.           A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a ROSSMANN továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címét.

  3.10.        A B/3.9 pontban meghatározott Megrendelést követő huszonnégy (24) órán belül a ROSSMANN egy automatikus visszaigazoló üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben a ROSSMANN igazolja, hogy a Vásárló Megrendelése a ROSSMANN-hoz megérkezett. Amennyiben az automatikus visszaigazoló üzenetet a Vásárló nem kapja meg, úgy előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba folytán a Megrendelése nem érkezett be a ROSSMANN-hoz. Ilyen esetekben javasolt, hogy a Vásárló a ROSSMANN ügyfélszolgálatának A/5.1. pontban meghatározott elérhetőségein érdeklődjön Megrendelésének ROSSMANN-hoz történő beérkezéséről.

  3.11.         A Webáruház mindenkori kínálata termékkategóriákba van rendezve, mely a „KATEGÓRIÁK” gombra kattintással elérhető. A ROSSMANN egy Megrendelés alkalmával főszabály szerint termékkategóriánként összesen maximum 6-6 (hat-hat) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egységnyi (darab, doboz, csomag, üveg stb.) Terméket („Háztartási Mennyiség”) magában foglaló és ugyanakkor a bruttó 100.000 Ft-ot (százezer forintot) meg nem haladó összegű („Értékhatár”) Megrendelés teljesítését tudja vállalni. Jellegükre tekintettel a Háztartási Mennyiség alól egyes termékkategóriák/alkategóriák az alábbiak szerint kivételt képeznek és ezekből az alábbi maximális mennyiség rendelhető az Értékhatáron belül („Kivételes Mennyiség”):

  Állateledel

  a termékkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Élelmiszer] Reform ital

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  Háztartás

  a termékkategóriába eső maximum 10 (tíz) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Bébiétel

  az alkategóriába eső maximum 50 (ötven) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Törlőkendő

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  [Baba] Babavíz

  az alkategóriába eső maximum 18 (tizennyolc) a Webáruházban megjelenített kiszerelési egység (darab, doboz, csomag, üveg, stb.)

  A ROSSMANN felhívja a figyelmet, hogy a Baba termékkategórián belül a pelenka és tápszer alkategóriákra a kivétel nem vonatkozik, ezek esetén a Háztartási Mennyiség általános szabályai alkalmazandók.

  3.12.         A Háztartási Mennyiséget (megfelelő esetben a Kivételes Mennyiséget) és/vagy az Értékhatárt meghaladó Megrendelések esetén előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés teljesíthetősége kapcsán a ugyfelszolgalat@rossmann.hu elérhetőségen.

  3.13.         A B/3.9 pontban meghatározott Megrendelés beérkezését követően a ROSSMANN egy tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a ROSSMANN az alábbi körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:  

  a)     A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a ROSSMANN részéről, továbbá a ROSSMANN tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről, amelyen a Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;

  b)     A Vásárló Megrendelése Kivételes Mennyiséget, vagy Háztartási Mennyiséget meghaladó mennyiséget érint, erre tekintettel a ROSSMANN-nak a Megrendelést részben vagy egészben nem áll módjában teljesíteni.

  c)      A Vásárló Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában a Webáruházban a B/3.7. pont szerinti hibás ár került feltüntetésre, így a ROSSMANN a Megrendelést részben vagy egészben nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  d)     A Vásárló Megrendelése vonatkozásában a B/3.8. pontban meghatározottak szerint nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően, esetlegesen az egyes kedvezményekre vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak ellenére tévesen kerültek kedvezmények alkalmazásra, és ezáltal a bevásárlókosárban elhelyezett Termékekért fizetendő végösszeg nyilvánvalóan, a Vásárló által is észlelhetően tévesen került megállapításra, melynek következtében a ROSSMANN a Vásárló Megrendelését nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a ROSSMANN továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében a Vásárló vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.

  3.14.         A ROSSMANN a B/3.13 pont szerinti tájékoztató levelét - főszabály szerint - a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb három (3) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését az alább felsorolt kiemelt időszakok valamelyike során küldte meg a ROSSMANN számára, úgy a ROSSMANN a B/3.13 pont szerinti tájékoztató levelét a Megrendelés ROSSMANN-hoz történő beérkezését követő legfeljebb tizennégy (14) munkanapon belül küldi meg a Vásárló számára. Kiemelt időszakoknak minősülnek minden évben az alábbi időszakok:

  a)     a december 1. és december 26. napja közötti időszak;

  b)     a ROSSMANN által meghirdetett ún. „Black Friday” kampányidőszak;

  c)      a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponok beváltására meghirdetett kampányidőszak.

  3.15.         A Megrendelt Termékekről a ROSSMANN az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát („Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően.

  3.16.         A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját Fiókjába történő belépéssel.

  1. 4.       A szerződés létrejötte, jellemzői

  4.1.            A ROSSMANN-nak a B/3.13 pont a) alpontjában meghatározott tartalommal megküldött tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a ROSSMANN között. (Abban az esetben, ha a ROSSMANN a B/3.13 pont b)-d) alpontjában meghatározott tartalmú tájékoztató levelet küld a Vásárlónak, úgy a Vásárló Megrendelése nem kerül elfogadásra a ROSSMANN által és nem jön létre szerződés a ROSSMANN és a Vásárló között.) A Szerződés alapján a ROSSMANN eladja a Megrendelt Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

  4.2.           A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a B/4.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a B/10.1 pontban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

  4.3.           A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül, amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

  1. 5.       A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele

  5.1.            A ROSSMANN a B/5.10 pontban meghatározott kivétellel a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A ROSSMANN a szállítás érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.

  5.2.           A ROSSMANN-nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a ROSSMANN-tól, és lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre, vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra. („Átvételi Pontra Szállítás”).

  5.3.           Amennyiben a Vásárló Házhozszállítást kér, úgy a Megrendelt Terméke(ke)t tartalmazó Csomagot a ROSSMANN a Magyar Posta közreműködésével a Megrendelt Termék(ek) aloldalán meghatározott szállítási időintervallumon belül szállítja ki a Vásárló részére.

  5.4.           Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a ROSSMANN továbbítja a Magyar Posta felé, de a ROSSMANN az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

  5.5.           A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

  5.6.           Házhozszállítás esetén a Vásárló jogosult a Csomag időkapus kiszállítását megrendelni. Ebben az esetben a Vásárló a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumokból választva szabadon határozhatja meg, hogy a Csomagot mely napon, melyik négy (4) órás / három (3) órás / két (2) órás időintervallumban kívánja átvenni. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését munkanapon 12:00 óráig leadja, úgy a soron következő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot is megjelölhet. Abban az esetben, ha a Vásárló Megrendelését 12:00 óra után adja le, úgy kizárólag a soron következő munkanapot követő munkanapra eső, a ROSSMANN rendszerében feltüntetett időintervallumot jelölhet meg a kiszállítás időpontjaként. A ROSSMANN rendszerében a Megrendelés időpontjától számított két héten belül feltüntetésre került időintervallumot jelölhet meg a Vásárló a kiszállítás időpontjaként. Az időkapus kiszállítás csak az ország meghatározott területein található szállítási címek vonatkozásában érhető el. Azon települések felsorolása, amely településeken található szállítási címek vonatkozásában az időkapus szállítás elérhető a https://shop.rossmann.hu/media/idokapus_kiszallitas/Idokapus_kiszallitas_a_Rossmann_Online_Drogeriaban.pdf  linken érhető el.

  5.7.            Átvételi Pontra Szállítás esetén, a Magyar Posta a Vásárló részére értesítést küld arról, hogy a Csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. Ezen határidő lejárta előtt a Magyar Posta figyelmeztetést küld a Vásárlónak arról, hogy már csak 2 (két) munkanapja van a Csomag átvételére. A jelen pont szerinti szöveges értesítést és figyelmeztetést a Magyar Posta a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenetek a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerülnek megküldésre.

  5.8.           Ha a Vásárló elmulasztja a B/5.5 és a B/5.6 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  5.9.           A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282 telefonszámon.

  5.10.         Abban az esetben, ha a Vásárló szállítási címként Bolti Átvételi Pontot jelöl meg, úgy a Megrendelt Termékeket a ROSSMANN a rendelkezésére álló eszközökkel szállítja át a Bolti Átvételi Pontra, a Magyar Posta szolgáltatásait nem veszi igénybe. Bolti Átvételi Pont megjelölés esetén a ROSSMANN küld a Vásárló részére értesítést arról, hogy a Csomag a Bolti Átvételi Pontra megérkezett. A Bolti Átvételi Ponton az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló a Csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a ROSSMANN a Vásárló Összevont Regisztrációja, vagy azt követően a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámára küldi meg. Mobiltelefonszám hiányában, a szöveges üzenet a Vásárló Összevont Regisztrációja során megadott e-mail címére kerül megküldésre. Ha a Vásárló elmulasztja az e pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben átvenni a Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult elállni a Szerződéstől. A ROSSMANN a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

  1. 6.       A Megrendelt Termékek kifizetése

  6.1.            A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes Fizetéssel, vagy Online Bankkártyás Fizetéssel egyenlítheti ki a B/6.2 - B/6.7. pontokban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha ugyanazon Vásárló egy (1) éven belül két (2) alkalommal nem veszi át a részére kézbesítendő, Utánvétes Fizetéssel kifizetni kívánt Csomagot, úgy a ROSSMANN jogosult arra, hogy e Vásárló vonatkozásában kizárólag az Online Bankkártyás Fizetést tegye lehetővé.

  6.2.           Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik. Házhozszállítás (beleértve az Express Szállítást is) és Átvételi Pontra – kivéve Bolti Átvételi Pontra - történő Szállítás esetén a vételár és a szállítási költség egyaránt megfizethető készpénzzel és POS terminálon keresztül bankkártyával is. Házhozszállítás esetén a POS terminálok rendelkezésre állását a Magyar Posta biztosítja. Amennyiben a Házhozszállítás esetén a POS terminál nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a bankkártyás fizetés lehetőségének hiánya miatt a Vásárló a vételárat és a szállítási költséget készpénzzel kénytelen megfizetni, ezért felelősség a ROSSMANN-t nem terheli.

  6.3.           Online Bankkártyás Fizetés esetén a Megrendelést követően a Vásárló a Honlapról az Internetes Fizetőfelületre kerül, ahol titkosított csatornán keresztül, előre fizet az OTP Mobil Kft. („Simplepay”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. Az Internetes Fizetőfelületre történő átirányítással egyidejűleg a ROSSMANN a Megrendelés azonosítóját és összegét továbbítja az OTP Mobil Kft. felé, azonban a bankkártya adatait nem kezeli. Bolti Átvételi Pontra történő szállítás esetén kizárólag a B/3.8 pont b) alpontban, valamint a B/6.3 - B/6.7 pontokban meghatározott Online Bankkártyás Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.

  6.4.           Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló elfogadja, hogy a ROSSMANN által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: a Vásárló neve, az érintett vásárlás időpontja, a Megrendelés azonosítója és bruttó összege, valamint a Vásárló által az Összevont Regisztráció során megadott e-mail címe. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásmegelőzés (fraud-monitoring).

  6.5.           Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vásárló eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Vásárló valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételével a Vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Vásárló felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

  6.6.           Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a ROSSMANN, sem a SimplePay nem fér hozzá. A ROSSMANN által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a ROSSMANN felel, a ROSSMANN fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Vásárló átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

  6.7.           A ROSSMANN az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

  1. 7.       Elállási jog gyakorlása

  7.1.            Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  7.2.           Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek, valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.

  7.3.           Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a B/7.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől, úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza kell küldenie a 2025 Üllő, Zsaróka út 8. címre. A ROSSMANN a postai úton történő visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt Megrendelt Terméket bármelyik ROSSMANN üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, B/7.4 pontban meghatározott elállási nyilatkozat ROSSMANN általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

  7.4.           A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozat mintája a http://shop.rossmann.hu/media/files/Elallasi-nyilatkozat-Rossmann.pdf linkről tölthető le. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a ROSSMANN-nak az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat).

  7.5.            A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek ROSSMANN-hoz történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a ROSSMANN haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A ROSSMANN a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket visszaküldte.

  7.6.           A ROSSMANN követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

  1. 8.       Kellékszavatosság

  8.1.            A Vásárló a ROSSMANN hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

  8.2.           Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.

  8.3.           A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a ROSSMANN-nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

  8.4.           Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a ROSSMANN-tól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő átadásakor fennállt.

  8.5.           A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a ROSSMANN-nal szemben. A Fogyasztó Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti a kellékszavatossági jogait a ROSSMANN-nal szemben.

  8.6.           A ROSSMANN a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

  a)     a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,

  b)     a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

  c)      a hiba bejelentésének időpontját,

  d)     a hiba leírását,

  e)      szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

  f)      a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

  8.7.           Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.8.           A ROSSMANN a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja.

  8.9.           A Vásárló - választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a ROSSMANN számára a Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a Megrendelt Termék hibáját a ROSSMANN költségére a Vásárló maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a ROSSMANN adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  8.10.        Ha a ROSSMANN szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.

  8.11.         Ha a ROSSMANN a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vásárlót.

  8.12.         A ROSSMANN a kijavításra vagy az B/8.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi át, amelyen feltünteti:

  a)     a Vásárló nevét és címét,

  b)     a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,

  c)      a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá

  d)     azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.

  Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a ROSSMANN.

  1. 9.       Termékszavatosság

  9.1.            Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a ROSSMANN-tól, vagy a Megrendelt Termék gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót terheli.

  9.2.           A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a ROSSMANN- nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a Megrendelt Termék ROSSMANN általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

  9.3.           Mentesül a ROSSMANN (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:

  a)     a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  b)     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

  c)      a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  9.4.           A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényt a ROSSMANN-nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. 10.    Jótállás

  10.1.         A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök) tekintetében a ROSSMANN hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.

  10.2.        A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az Áfa tv. alapján kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával - érvényesítheti.

  10.3.        A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet: kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt érvényesíthet, ez esetben pedig a ROSSMANN nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő határidőben vállalta a ROSSMANN, a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a ROSSMANN költségén maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

  10.4.        A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a ROSSMANN a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:

  a)     kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,

  b)     a hiba okát és a kijavítás módját,

  c)      a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

  10.5.         Mentesül a ROSSMANN a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

  10.6.        A B/10. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában irányadók.

   

  1. C.    A ROSSMANN+ Programra vonatkozó speciális szabályok
  2. 1.        Általános tudnivalók a ROSSMANN+ Programmal kapcsolatban

  1.1.             A ROSSMANN+ Program célja az egyes Résztvevők igényeinek megfelelő kiszolgálása a Résztvevők vásárlási szokásainak figyelembevételével, az egyes Résztvevőknek egyedi és általános kedvezmények biztosítása, valamint a Résztvevők számára különböző promóciók, nyereményjátékok, illetve marketingkampányok szervezése.

  1. 2.       A ROSSMANN+ Programban történő részvétellel járó kedvezmények: a Kedvezménykártya használata

  2.1.            A ROSSMANN+ Programban való részvétel a Résztvevőt a ROSSMANN és partnerei által biztosított alábbi kedvezmények igénybevételére jogosítja fel, amennyiben a Résztvevő teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt, egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket:

  a)     meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmény („Általános Végösszegi Kedvezmény”);

  b)     a Résztvevők vásárlási profiljába illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezmények („Egyedi Termékkedvezmény”);

  c)      a fentieken túl további, akár egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezményeket, akár az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények („Egyéb Időszakos Kedvezmény”)

  2.2.           Az egyes ROSSMANN+ Program keretében biztosított kedvezmények érvényesítésének általános módja

  2.2.1.       A Kedvezménykártya útján igénybe vehető kedvezmények érvényesítése a ROSSMANN Magyarországon található üzleteiben való fizetéskor történik. A Résztvevő Kedvezménykártyáját az eladó a pénztárnál a kártyaolvasó terminál érzékelőjéhez érinti, ezáltal a Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Egyedi Termékkedvezmények, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezmények automatikusan érvényesítésre kerülnek. A Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Általános Végösszegi Kedvezményt, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezményt - a Kedvezménykártya kártyaolvasó terminálhoz történő érintését követően - az eladó látja és e kedvezményekről a Résztvevőt kérésére tájékoztatja, továbbá a Résztvevő szabadon dönthet, hogy e rendelkezésére álló kedvezmények közül melyeket kívánja érvényesíteni. Abban az esetben, ha a Kedvezménykártya a fizetéskor nem áll a Résztvevő rendelkezésére – és azt a kártyaolvasó terminálhoz az eladó nem tudja hozzáérinteni – a Résztvevő a C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket nem tudja adott vásárlása során igénybe venni.

  2.2.2.      Az Összevont Regisztrációt követően a Webáruházban lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő által igénybe vehető Egyedi Termékkedvezményeket, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezményeket a ROSSMANN Webáruháza automatikusan felismeri és érvényesíti. A ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő Általános Végösszegi Kedvezmények, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények jelenleg nem érvényesíthetők, e kedvezmények kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében az Általános Végösszegi Kedvezmények, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  2.2.3.       Abban az esetben, ha a Résztvevő vásárlása során a vásárlásról kiállított számviteli bizonylaton túl olyan számlát is igényel, mely a vásárlás során fizetendő ÁFA-tartalmat külön is feltünteti („ÁFÁ – s  számla”), a Résztvevő e vásárlás vonatkozásában főszabály szerint nem jogosult Kedvezménykártyáját használni, és így a Résztvevő e vásárlása során nem tudja az őt megillető, C/2.1 pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint nem jogosult az 1. sz. melléklet 1.1 pontjában meghatározott Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni. ÁFÁ-s számla igénylése esetén kizárólag abban az esetben jogosult a Résztvevő Kedvezménykártyáját használni, és a C/2.1. pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint az 1. sz. melléklet, 1.1 pontban meghatározott Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni, ha az ÁFÁ-s számlán költségviselőként valamely egészségpénztár kerül feltüntetésre.

  2.2.4.      Amennyiben a Résztvevőnek az érdekkörébe tartozó okból (pl.: Résztvevő által adott téves tájékoztatás következtében) a Résztvevő vásárlása során téves kedvezmény, vagy kedvezmény téves módon kerül érvényesítésre (pl.: téves kedvezményt megtestesítő virtuális kupon kerül beváltásra) és a Résztvevő a kedvezmény érvényesítését követően a vásárlás helyszínén haladéktalanul jelzi az eladónak a kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándékát, úgy azt az eladó rögzíti és a ROSSMANN a kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándék rögzítését követő három (3) munkanapon belül jóváírja a visszavonással érintett kedvezményt a Résztvevő Kedvezménykártyáján, illetve Mobil Applikációjában. Értelemszerűen a kedvezmény érvényesítésének Résztvevő általi visszavonása esetén a Résztvevő az érintett terméknek a visszavont kedvezménnyel nem csökkentett vételárát köteles megfizetni. Amennyiben a Résztvevő érdekkörébe tartozó okból (pl.: Résztvevő által adott téves tájékoztatás következtében) a Résztvevő vásárlása során téves kedvezmény, vagy kedvezmény téves módon kerül érvényesítésre (pl.: téves kupon kerül beváltásra) és a Résztvevő a kedvezmény érvényesítését követően a vásárlás helyszínén nem jelzi haladéktalanul az eladónak a kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándékát, úgy ebben az esetben a ROSSMANN-nak a pénztártól való távozást követően nem áll módjában reklamációt elfogadni.

  2.3.           Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  2.3.1.       Az Általános Végösszegi Kedvezmény mindenkor hatályos feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  2.4.           Az Egyedi Termékkedvezmény

  2.4.1.       Azon Résztvevőknek, akik az Összevont Regisztráció során az A/2.6 pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Egyedi Termékkedvezmény nyújtása céljából vásárlási adataikat a ROSSMANN tárolja és kezelje, a ROSSMANN vásárlási profiljukba illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezményeket biztosíthat. Az Egyedi Termékkedvezményt a ROSSMANN kedvezménykupon formájában, a Résztvevők Kedvezménykártyáján írja jóvá. A ROSSMANN az Egyedi Termékkedvezményt virtuálisan megjelenítő kupon Kedvezménykártyán történő jóváírásáról haladéktalanul, megfelelő módon értesíti a Résztvevőt.

  2.4.2.      Az Egyedi Termékkedvezmény kizárólag az Egyedi Termékkedvezményt megtestesítő virtuális kedvezménykuponra vonatkozóan meghatározott időtartam alatt és a kuponon meghatározott termék vonatkozásában vehető igénybe. Az Egyedi Termékkedvezmény az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a Rossmanó babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonható össze.

  2.5.           Az Egyéb Időszakos Kedvezmény

  2.5.1.       A C/2.3 és C/2.4 pontokban meghatározott kedvezményeken túl a ROSSMANN a ROSSMANN+ Program Résztvevőinek további kedvezményeket is biztosíthat. E kedvezmények az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények, vagy egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezmények lehetnek.

  2.5.2.       Az Egyéb Időszakos Kedvezmény felhasználhatóságának időtartamáról, valamint módjáról a ROSSMANN előzetesen és megfelelően tájékoztatja az érintett Résztvevőket, az általa online kiküldött, illetve az általa üzemeltetett üzletekben kihelyezett tájékoztatók és a www.rossmann.hu internetes felület útján. Az Egyéb Időszakos Kedvezmények a Rossmanó Babaprogram keretében nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  2.5.3.       A Webáruházban történő vásárlások során kizárólag az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezmények érvényesíthetők, a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények nem. A vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények jelenleg kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezmények a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  2.5.4.       Amennyiben az Egyéb Időszakos Kedvezmény a vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmény, abban az esetben a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletének 2.5.6 pontjában foglaltak az Egyéb Időszakos Kedvezmény vonatkozásában is irányadók.

  1. 3.       A ROSSMANN+ VIP Programban való részvétel és a részvétellel járó kedvezmények

  3.1.            A ROSSMANN+ VIP Programban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő vonatkozásában a ROSSMANN+ Programban való részvételnek az ÁSZF A/2. pontjában meghatározott feltételei teljesüljenek és a Résztvevő érvényes ROSSMANN+ Program regisztrációval rendelkezzen, valamint a Résztvevő Kedvezménykártyáján megtörténjen az ÁSZF 2. sz. mellékletének 1. pontjában meghatározott VIP Kedvezményalap jóváírása.

  3.2.           Az ÁSZF C/3.1.pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén a Résztvevők a VIP Kedvezményalap jóváírását követően 2020. január 1. napjától a következő három VIP Tagságba („VIP Tagság”) sorolhatók be előző naptári negyedéves költéseik alapján:

  • „ROSSMANN+ VIP Bronz” elnevezésű VIP Tagság („VIP Bronz Tagság”);
  • „ROSSMANN+ VIP Ezüst” elnevezésű VIP Tagság („VIP Ezüst Tagság);
  • „ROSSMANN+ VIP Arany” elnevezésű VIP Tagság („VIP Arany Tagság)

  3.3.           Valamely ROSSMANN+ Program Résztvevő VIP Tagságba történő besorolására („VIP Tag”) a ROSSMANN üzletekben és a ROSSMANN Webáruházban történő vásárlásainak az igénybe vett különböző mértékű kedvezményekkel csökkentett fogyasztói vételárakon alapuló (a VIP Tagok által ténylegesen fizetendő) végösszegének figyelembevételével kerül sor. A VIP Tagságba történő besoroláshoz szükséges naptári negyedéves vásárlási összegbe nem számítandók bele a vásárló által a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek. A VIP Tagságokba történő besoroláshoz szükséges naptári negyedéves vásárlási összeg mértékére vonatkozóan az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmaz további információkat.

  3.4.           A ROSSMANN a Résztvevőknek a VIP Tagságokba (C/3.1. pont) történő besorolásához szükséges vásárlási összegek gyűjtését 2019. október 1 napjától teszi lehetővé. A 2019. október 1. és 2019. december 31. közötti első negyedéves vásárlási összegekre vonatkozó gyűjtési időszakot követően minden naptári negyedév első napján újraindul a VIP Tagságokba történő besorolásához szükséges vásárlási összegek gyűjtése.

  3.5.           A VIP Tagok előző naptári negyedéves vásárlási összegek szerint a megfelelő VIP Tagságokba történő besorolása a vásárlási összegekre vonatkozó gyűjtési időszakot (előző naptári negyedév) követő naptári negyedév első napja. A VIP Tagságokhoz igazodó VIP Kedvezmények („VIP Kedvezmények”) igénybevételére a VIP Tagok a vásárlási összegek gyűjtésével érintett naptári negyedévet követő negyedév első napjától jogosultak.

  3.6.           A VIP Tagok a VIP Tagság kategóriájától függetlenül továbbra is jogosultak az ÁSZF C/2.1.pontjának b) és c) alpontjában meghatározott kedvezmények igénybevételére az ÁSZF C/2.4. – C/2.5. pontjaiban ismertetettek szerint.

  3.7.           A ROSSMANN+ VIP Programban való részvétel a VIP Tagot az ÁSZF C/3.6 pontjában meghatározott kedvezményeken felül a ROSSMANN és partnerei által biztosított, alábbiak szerint csoportosított VIP Kedvezmények igénybevételére jogosítja fel, amennyiben a VIP Tag teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt, egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket:

  a)   meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmények („Általános Végösszegi VIP Kedvezmény”);

  b)   egyéb termékkedvezmények, vagy az egyes vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmények, illetve a VIP Tag vásárlásához kapcsolódó, meghatározott feltételek szerint igénybe vehető egyéb kedvezmények („Egyéb VIP Kedvezmény”).

  3.8.           Amennyiben a jelen ÁSZF az egyes kedvezmények bemutatása során eltérően nem rendelkezik, úgy a VIP Kedvezmények kizárólag ugyanabban a naptári negyedévben használhatók fel, mint amely naptári negyedévben a VIP Kedvezmény a VIP Tag Kedvezménykártyáján jóváírásra került. A VIP Tagok által a VIP Tagságokba történő besorolás alapján igénybe vehető egyes VIP Kedvezmények érvényesíthetőségének feltételeit az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

  3.9.           A VIP Kedvezmények érvényesítésének általános módja

  3.9.1.       A ROSSMANN+ VIP Program keretében igénybe vehető VIP Kedvezmények érvényesítésére a ROSSMANN Magyarországon található üzleteiben való fizetéskor van mód. A VIP Tag Kedvezménykártyáját az eladó a pénztárnál a kártyaolvasó terminál érzékelőjéhez érinti. A Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Általános Végösszegi VIP Kedvezményt, valamint az Egyéb VIP Kedvezményt – a Kedvezménykártya kártyaolvasó terminálhoz történő érintését követően – az eladó – a Kaparj és nyerj kupon (2. sz. melléklet 2.2.2 pont), valamint a Kaparj és nyerj kuponnal nyert (2. sz. melléklet 2.2.4. pont) nyeremények kivételével - látja és e kedvezményekről a VIP Tagot kérésére tájékoztatja, továbbá a VIP Tag szabadon dönthet, hogy a rendelkezésére álló kedvezmények közül melyeket kívánja érvényesíteni. Abban az esetben, ha a Kedvezménykártya a fizetéskor nem áll a VIP Tag rendelkezésére – és azt a kártyaolvasó terminálhoz az eladó nem tudja hozzáérinteni – a VIP Tag a C/3.6.és a C/3.7. pontban meghatározott kedvezményeket nem tudja adott vásárlása során igénybe venni. A VIP Tag rendelkezésére álló Kaparj és nyerj kupont (2. sz. melléklet 2.2.2 pont), valamint a Kaparj és nyerj kuponnal nyert (2. sz. melléklet 2.2.4 pont) kedvezményeket kizárólag a VIP Tag látja Mobil Applikációján keresztül és e kedvezmények érvényesítésére csak akkor van lehetőség, ha a VIP Tag a vásárlása során a Mobil Applikációján keresztül e kedvezményeket az eladónak be tudja mutatni. A Kaparj és nyerj kuponnal kapcsolatos részletes szabályokat a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletének 2.2.2. – 2.2.6. pontjai mutatják be.

  3.9.2.       Az ÁSZF C/3.7. pontjában meghatározott VIP Kedvezmények kizárólag a magyarországi ROSSMANN üzletekben érvényesíthetők. A VIP Tagok az egyes VIP Kedvezményeket a Webáruházban nem vehetik igénybe. A jelen ÁSZF 2. sz. mellékletének 2.2.2 pontjában meghatározott „Kaparj és nyerj” kupon VIP Kedvezmény igénybevételének előfeltétele, hogy a VIP Tag rendelkezzen Mobil Applikációval.

  3.9.3.       A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a VIP Tagokat, amennyiben a ROSSMANN+ VIP Program változása következtében a VIP Kedvezmények a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  3.9.4.      Abban az esetben, ha a VIP Tag vásárlása során a vásárlásról kiállított számviteli bizonylaton túl ÁFÁ-s számlát is igényel, a VIP Tag e vásárlás vonatkozásában főszabály szerint nem jogosult Kedvezménykártyáját használni, és így a VIP Tag e vásárlása során nem tudja az őt megillető, C/3.6. és C/3.7.pontban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint nem jogosult a 2. sz. melléklet 1. pontjában meghatározott VIP Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni. ÁFÁ-s számla igénylése esetén kizárólag abban az esetben jogosult a VIP Tag Kedvezménykártyáját használni, és a C/3.6. és C/3.7. pontjában meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint az 2. sz. melléklet 1 pontjában meghatározott VIP Kedvezményalapot, vagy annak egy részét Kedvezménykártyáján jóváíratni, ha az ÁFÁ-s számlán költségviselőként valamely egészségpénztár kerül feltüntetésre.

  3.9.5.       Amennyiben a VIP Tag az érdekkörébe tartozó okból (pl.: VIP Tag által adott téves tájékoztatás következtében) a Résztvevő vásárlása során téves VIP Kedvezmény, vagy VIP Kedvezmény téves módon kerül érvényesítésre (pl.: téves VIP Kedvezményt megtestesítő virtuális kupon kerül beváltásra) és a VIP Tag a VIP Kedvezmény érvényesítését követően a vásárlás helyszínén haladéktalanul jelzi az eladónak a VIP Kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándékát, úgy azt az eladó rögzíti és a ROSSMANN a VIP Kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándék rögzítését követő három (3) munkanapon belül jóváírja a visszavonással érintett VIP Kedvezményt a Résztvevő Kedvezménykártyáján, illetve Mobil Applikációjában. Értelemszerűen a VIP Kedvezmény érvényesítésének VIP Tag általi visszavonása esetén a VIP Tag az érintett terméknek a visszavont VIP Kedvezménnyel nem csökkentett vételárát köteles megfizetni. Amennyiben a VIP Tag érdekkörébe tartozó okból (pl.: Résztvevő által adott téves tájékoztatás következtében) a VIP Tag vásárlása során téves VIP Kedvezmény, vagy VIP Kedvezmény téves módon kerül érvényesítésre (pl.: téves VIP Kedvezményt megtestesítő virtuális kupon kerül beváltásra) és a VIP Tag a VIP Kedvezmény érvényesítését követően a vásárlás helyszínén nem jelzi haladéktalanul az eladónak a VIP Kedvezmény érvényesítésének visszavonására irányuló szándékát, úgy ebben az esetben a ROSSMANN-nak a pénztártól való távozást követően nem áll módjában reklamációt elfogadni.

  3.10.        Általános Végösszegi VIP Kedvezmények

  3.10.1.     Az Általános Végösszegi VIP Kedvezmények mindenkor hatályos feltételeit az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

  3.11.         Egyéb VIP Kedvezmények

  3.11.1.      Az egyéb termékkedvezményeket és az egyes vásárlások végösszegét csökkentő kedvezményeket a ROSSMANN virtuális kedvezménykupon formájában a VIP Tagok Kedvezménykártyáján írja jóvá. A ROSSMANN a kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírásáról haladéktalanul, megfelelő módon értesíti a VIP Tagot. Az egyéb termékkedvezményekre és az egyes vásárlások végösszegét csökkentő kedvezményekre vonatkozó Egyéb VIP Kedvezmények kizárólag az Egyéb VIP Kedvezményt megtestesítő virtuális kedvezménykuponra vonatkozóan meghatározott időtartam alatt és a kuponon meghatározott termék vonatkozásában vehető igénybe, illetve kizárólag a kuponon meghatározott mértékben csökkenti a kuponnal történő vásárlás végösszegét. A ROSSMANN Egyéb VIP Kedvezményként további, a VIP Tag vásárlásához kapcsolódó, meghatározott feltételek szerint igénybe vehető kedvezményeket biztosíthat.

  3.11.2.     Az Egyéb VIP Kedvezmények további, mindenkor hatályos feltételeit az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

  1. 4.       Új Kedvezménykártya igénylése a Kedvezménykártya elvesztése, megsemmisülése, vagy sérülése esetén

  4.1.            Abban az esetben, ha a Résztvevő Kedvezménykártyáját elveszíti, vagy Kedvezménykártyája megsemmisül, vagy olyan mértékben megsérül, hogy az a továbbiakban már nem használható, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen új Kedvezménykártyát igényelni.

  4.2.           Amennyiben a Résztvevő a C/4.1 pontban meghatározott esetekben új Kedvezménykártyát kíván igényelni, és az új Kedvezménykártyán a Résztvevő az általa már korábban megszerzett Kedvezményalapokat, valamint kedvezményeket jóvá kívánja íratni, úgy a Résztvevő köteles az A/5.1 pontban meghatározott ROSSMANN ügyfélszolgálatot hétköznap 8:00 és 18:00 óra között felhívni, majd személyazonosságát igazolni. A Résztvevő személyazonosságának ROSSMANN ügyfélszolgálat általi megállapítását követően a ROSSMANN új, személyre szabott Kedvezménykártyát küld a Résztvevőnek, mely Kedvezménykártyán a ROSSMANN jóváírja a Résztvevő elhagyott, megsérült, vagy megsemmisült Kedvezménykártyáján jóváírt Kedvezményalapot, illetve kedvezményeket.

  1. 5.       Babaprogram

  5.1.            2018. szeptember 17. napjától kezdődően a ROSSMANN által szervezett Rossmanó Babaprogram átalakul és a Rossmanó Babakártya használatával igénybe vehető kedvezmények 2019. január 1. napjától kizárólag aktivált Kedvezménykártya használatával vehetők igénybe.

  5.2.           2018. szeptember 17. napja, valamint 2018. december 31. napja között a Rossmanó Babakártyák bármely magyarországi ROSSMANN üzletben történő használata esetén az üzlet eladója a Rossmanó Babaprogram résztvevőjének Rossmanó Babakártyáját Kedvezménykártyára cseréli és a Rossmanó Babaprogram résztvevője az egyes Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezményeket a Kedvezménykártya aktiválását követően tudja érvényesíteni.

  5.3.           A Rossmanó Babaprogramba történő részvétel feltételeivel, a regisztráció menetével, a Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezmények érvényesítésével, valamint a Rossmanó Babaprogramban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf link alatt elérhető ÁSZF-jében, valamint a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-adatkezeles link alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatójában érhetők el.

   

  1. sz. melléklet
  Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei 2019.
  július 1. napja és 2019.december 31. napja között

  1. 1.        Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltétele

  1.1.             2019. július 1. napjától azon Résztvevők válnak jogosulttá Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására, akik 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben, vagy a Webáruházban összesen legalább hatezer forint (6.000 Ft) értékben vásároltak, vagy vásárolnak, („Kedvezményalap”), és az üzletben történő vásárlás esetén a fizetéskor Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN üzlet eladójának átadják a vásárlással érintett Kedvezményalap-rész jóváírása céljából, illetve a Webáruházban lebonyolított vásárlás során a vásárlással érintett Kedvezményalap-rész jóváírásra kerül. A Résztvevők az e pontban meghatározott Kedvezményalapot akár egy vásárlás alkalmával, akár több vásárlás összegeként is teljesíthetik.

  1.2.            A Webáruházban történő vásárlások során Kedvezményalapjukat kizárólag az online regisztrált Résztvevők írathatják jóvá. Az Összevont Regisztrációt követően a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő Kedvezménykártyáján a vásárlással érintett a Kedvezményalap-rész automatikusan – a Résztvevő bármely további cselekménye nélkül - jóváíródik. Ennek megfelelően a regisztrált Résztvevő az Általános Végösszegi Kedvezmény biztosításához szükséges Kedvezményalapot mind a Webáruházban, mind a ROSSMANN magyarországi üzleteiben lebonyolított vásárlások során teljesítheti.

  1.3.            A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában irányadó, hogy vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció (vagy Webáruházban lebonyolított tranzakció) értendő, és a 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között lebonyolított különböző vásárlások (pénztári tranzakció, illetve Webáruházban lebonyolított tranzakció) végösszegei – a Kedvezményalap teljesítése szempontjából összevonandók, illetve összeszámítandók. A Kedvezményalap teljesítése vonatkozásában az egyes vásárlások végösszegének különböző kedvezményekkel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a Résztvevő által ténylegesen fizetendő) fogyasztói vételára kerül figyelembe vételre.

  1.4.            Amennyiben valamely Résztvevő teljesíti a Kedvezményalapot, azaz 2019. január 1. napja és 2019. december 31. között összesen legalább hatezer forint (6.000 Ft) értékben vásárol, vagy vásárolt az 1.1 - 1.4 pontokban foglaltaknak megfelelően, úgy Kedvezménykártyáján haladéktalanul jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/2.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Ezt követően a Résztvevő Kedvezménykártyáján minden negyedévben, az érintett naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/2.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben azok Kedvezménykártyáján jóváírásra kerültek. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerülnek, és a következő naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül másik négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az e pontban meghatározottak szerint.

  1.5.            Egy naptári negyedéven belül ugyanaz a Résztvevő összesen négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására jogosult, függetlenül attól, hogy a Kedvezményalapot az érintett Résztvevő hány alkalommal teljesítette.

  1.6.            Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a Rossmanó Babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonható össze, valamint, vásárlásonként kizárólag egy Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel. Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kuponok jelenleg a Webáruházban nem érvényesíthetők, az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kuponok kizárólag a ROSSMANN magyarországi üzleteiben vehetők igénybe. A ROSSMANN az üzleteiben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpontja alatt megfelelően tájékoztatja a Résztvevőket, amennyiben a ROSSMANN+ Program változása következtében az Általános Végösszegi Kedvezményeket biztosító kuponok a Webáruházban is érvényesíthetővé válnak.

  1.7.            Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon felhasználása során a vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)     a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)     az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

  1.8.            A ROSSMANN+ Program keretében az 1. sz. melléklet 1. pontjában meghatározott feltételek szerint igénybe vehető Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok 2019. december 31. napjáig vehetők igénybe. 2019. december 31-én az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerülnek. 2020. január 1-jétől kizárólag a ROSSMANN+ VIP Program keretében érvényesíthető Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok vehetők igénybe a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.


  2. sz. melléklet

  A VIP Tagságokba történő besorolás és a VIP Kedvezmények igénybevételének feltételei 2020. január 1-jétől

  1. 1.     A VIP Tagságokba történő besorolás feltételei

  1.1.     2020. januárjától azon vásárlók válnak jogosulttá a ROSSMANN+ VIP Program keretében a VIP Tagságokba történő besorolásra, akik a VIP Tagságba történő besoroláshoz szükséges összegben vásárolnak a 2. sz. melléklet 1.1. - 1.4. pontjaiban meghatározott feltételek szerint, azaz a VIP kedvezményalapot („VIP Kedvezményalap”) teljesítik. A VIP Kedvezményalap teljesítéséhez a vásárlónak bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben, vagy a ROSSMANN Webáruházában:

  a)     2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között összesen legalább hatezer forint (6.000 Ft) értékben;

  b)     illetve amennyiben az érintett vásárló az a) pontban foglalt feltételt nem teljesíti, úgy 2019. január 1. napját követően bármikor összesen legalább tízezer forint (10.000 Ft) értékben

  kell vásárolnia  és az üzletben történő vásárlás esetén a fizetéskor Kedvezménykártyáját a ROSSMANN üzlet eladójának át kell adnia a vásárlással érintett VIP Kedvezményalap-rész jóváírása céljából, illetve a Webáruházban lebonyolított vásárlás során a vásárlással érintett VIP Kedvezményalap-rész jóváírásra kerül. A VIP Tagok az e pontban meghatározott VIP Kedvezményalapot - azaz 2019. január 1. napja és 2019. december 31. napja között összesen legalább hatezer forintot (6000 Ft-ot), míg e feltétel nem teljesítése esetén 2019. január 1. napját követően összesen legalább tízezer forintot (10.000 Ft-ot) ‑ akár egy vásárlás alkalmával, akár több vásárlás összegeként is teljesíthetik a 2. sz. melléklet 1.1.-1.4. pontjaiban meghatározott módon.

  1.2.    A ROSSMANN Webáruházban történő vásárlások során Kedvezményalapjukat kizárólag az online regisztrált VIP Tagok írathatják jóvá. Az Online Regisztrációt követően a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az érintett VIP Tag Kedvezménykártyáján a vásárlással érintett VIP Kedvezményalap-rész automatikusan – a VIP Tag bármely további cselekménye nélkül - jóváíródik.

  1.3.    A VIP Kedvezményalap teljesítése vonatkozásában irányadó, hogy vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció (vagy Webáruházban lebonyolított tranzakció) értendő, és a 2019. január 1. napja után lebonyolított különböző vásárlások (pénztári tranzakció, illetve Webáruházban lebonyolított tranzakció) végösszegei – a VIP Kedvezményalap teljesítése szempontjából – összevonandók, illetve összeszámítandók. A VIP Kedvezményalap teljesítése vonatkozásában az egyes vásárlások végösszegének különböző kedvezményekkel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a VIP Tag által ténylegesen fizetendő) fogyasztói vételára kerül figyelembe vételre. A VIP Kedvezményalap teljesítése vonatkozásában jóváírásra kerülő vásárlási végösszegbe nem számítandók bele a vásárlók által a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek.

  1.4.    A ROSSMANN a VIP Kedvezményalap mértéke, valamint új naptári évbe történő átlépés esetén a VIP Kedvezményalap teljesítése kapcsán előírt feltételek tekintetében fenntartja a változtatás jogát.

  1.5.    A VIP Bronz Tagságba történő besorolás feltételei

  1.5.1.    Amennyiben a VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.1. pontjában meghatározott Kedvezményalapot teljesíti, úgy a következő naptári negyedévvel kezdődően - minden naptári negyedévben - automatikusan a VIP Bronz Tagságba lép. Kiemeljük azonban, hogy a Résztvevőt már abban a negyedévben is megilleti a 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja szerinti négy (4) darab, egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, amelyik naptári negyedévben a Kedvezményalapot a Résztvevő teljesíti. (E négy (4) darab, egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon abban a naptári negyedévben használható fel, amelyik naptári negyedévben a Résztvevő a Kedvezményalapot teljesíti.)

  1.5.2.   A VIP Tag a VIP Bronz Tagságban marad mindaddig, amíg Kedvezménykártyáján jóváírt, a besorolással érintett naptári negyedévet megelőző naptári negyedéves vásárlásainak összege meg nem haladja a 20.000 Ft-ot. A vásárlók az aktuális naptári negyedévben lebonyolított vásárlásaiknak összesített végösszegét, valamint az e vásárlások alapján őket a következő naptári negyedévre megillető VIP besorolást a meghatározott ROSSMANN üzletekben kihelyezett kártyaolvasóknál, illetve a www.shop.rossmann.hu weboldalon - a ROSSMANN+ fül alatt – Saját Fiókjukban ellenőrizhetik.

  1.6.    A VIP Ezüst Tagságba történő besorolás feltételei

  1.6.1.    Amennyiben a VIP Tagnak a Kedvezménykártyáján jóváírt, a besorolással érintett naptári negyedévet megelőző naptári negyedéves vásárlásainak összege meghaladja a 20.000 Ft-ot, a VIP Tag a VIP Bronz Tagságból átkerül a VIP Ezüst Tagságba.

  1.6.2.    A VIP tag VIP Ezüst Tagságba történő besorolása mindaddig változatlan marad, ameddig a VIP Tag előző naptári negyedéves vásárlásainak összege meghaladja a 20.000 Ft-ot. Amennyiben a VIP Tag nem vásárol az előző naptári negyedévben 20.000 Ft vagy 20.000 Ft-ot meghaladó összegben, úgy a VIP Ezüst Tagságból visszakerül a VIP Bronz Tagságba. A vásárlók az aktuális naptári negyedévben lebonyolított vásárlásaiknak összesített végösszegét, valamint az e vásárlások alapján őket a következő naptári negyedévre megillető VIP besorolást a meghatározott ROSSMANN üzletekben kihelyezett kártyaolvasóknál, illetve a www.shop.rossmann.hu weboldalon - a ROSSMANN+ fül alatt – Saját Fiókjukban ellenőrizhetik.

  1.7.    A VIP Arany Tagságba történő besorolás feltételei

  1.7.1.    Amennyiben a VIP Tagnak a Kedvezménykártyáján jóváírt, a besorolással érintett naptári negyedévet megelőző naptári negyedéves költései meghaladják a 40.000 Ft-ot, a VIP Tag a VIP Ezüst Tagságbólátkerül a VIP Arany Tagságba.

  1.7.2.   A VIP tag VIP Arany Tagságba történő besorolása mindaddig változatlan marad, ameddig a VIP Tag előző naptári negyedéves vásárlásainak összege meghaladja a 40.000 Ft-ot. Amennyiben a VIP Tag nem vásárol az előző naptári negyedévben 40.000 Ft vagy 40.000 Ft-ot meghaladó összegben, úgy a VIP Arany Tagságból – előző naptári negyedéves vásárlásai összegének mértéke függvényében – visszakerül a VIP Ezüst Tagságba vagy a VIP Bronz Tagságba. A vásárlók az aktuális naptári negyedévben lebonyolított vásárlásaiknak összesített végösszegét, valamint az e vásárlások alapján őket a következő naptári negyedévre megillető VIP besorolást a meghatározott ROSSMANN üzletekben kihelyezett kártyaolvasóknál, illetve a www.shop.rossmann.hu weboldalon - a ROSSMANN+ fül alatt – Saját Fiókjukban ellenőrizhetik.

  1. 2.   A VIP Kedvezmények igénybevételének feltételei

  2.1.    2020. január 2. napjától azon ROSSMANN+ Program Résztvevők válhatnak jogosulttá a VIP Kedvezmények igénybevételére, akiket a ROSSMANN a 2. sz. melléklet 1. pontja szerinti feltételek teljesülése alapján besorolt a VIP Tagságok valamelyikébe. A VIP Tagok a VIP Tagságokba történő besorolás alapján meghatározott VIP Kedvezményekre jogosultak.

  2.2.   A VIP Bronz Tagságban igénybe vehető VIP Kedvezmények érvényesítésének feltételei

  2.2.1.   Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.5. pontjában foglaltak szerint a VIP Bronz Tagságba besorolásra kerül, úgy Kedvezménykártyáján jóváírásra kerül négy (4) darab egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a VIP Tag ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/3.9. pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a négy (4) darab Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerülnek, és a következő naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül másik négy (4) darab Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az e pontban meghatározottak szerint.

  2.2.2.  Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.5 pontjában foglaltak szerint a VIP Bronz Tagságba besorolásra kerül, úgy a 2. sz. melléklet 2.2.1. pontjában megjelölt VIP Kedvezményeken felül jogosult a naptári negyedév alatt három (3) darab „Kaparj és nyerj” elnevezésű, a Mobil Applikációban érvényesíthető „kaparós” kuponra („Kaparj és nyerj kupon”) is, mint Egyéb VIP Kedvezményre.

  2.2.3.  Valamennyi Résztvevő számára, aki a Mobil Applikáción keresztül belép a Saját Fiókjába, elérhetővé válik egy úgynevezett „Kaparj és nyerj” online felület. Az a VIP Tag, aki a 2. sz. melléklet 2.2.2. pontja szerint jogosulttá válik Kaparj és nyerj kuponra az érintett naptári negyedévben, jogosulttá válik arra, hogy a „Kaparj és nyerj” online felületen a naptári negyedév mind a három hónapjában egy-egy virtuális kupont „lekaparjon”. A VIP Tag a lekapart Kaparj és nyerj kuponnal termékkedvezményre, grátisz termékre, vagy az egyes vásárlások végösszegét csökkentő kedvezményre válik jogosulttá, amely termékeket/kedvezményeket az érintett VIP Tag a lekapart kuponon szereplő időpontig tud beváltani, legkésőbb azonban a „lekaparás”-sal érintett naptári hónap utolsó napjáig.

  2.2.4.   A Kaparj és nyerj kuponnal megnyert terméket/kedvezményt az érintett VIP Tag bármelyik, Magyarország közigazgatási területén belül található ROSSMANN üzletben jogosult beváltani, oly módon, hogy a vásárláskor ezen szándékát az eladónak jeleznie kell, majd a fizetés során mind a Kedvezménykártyáját, mind a Mobil Applikáción keresztül elérhető, lekapart Kaparj és nyerj kuponon szereplő vonalkódot be kell mutatnia az eladónak, aki a Kedvezménykártya és a vonalkód termékscannerrel történő leolvasását követően a nyereményt átadja/jóváírja. Amennyiben a vásárlás során az érintett VIP Tag nem tudja bemutatni Kedvezménykártyáját, vagy a lekapart Kaparj és nyerj kuponon szereplő vonalkódot, úgy a vásárlás során a „lekapart” Kaparj és nyerj kuponnal megnyert nyereményét nem tudja beváltani. A Mobil Applikáción elérhető „Kaparj és Nyerj” online felületen automatikusan jelzésre kerül, hogy az érintett VIP Tag a „lekapart” Kaparj és nyerj kuponnal megnyert nyereményét mikor használta fel.

  2.2.5.  A lekapart Kaparj és nyerj kuponnal megnyert esetleges kedvezmények más kedvezményekkel való összevonhatóságáról az érintett VIP Tag a „Kaparj és Nyerj” online felületen, a nyeremény mellett feltüntetett leírásból tájékozódhat.

  2.2.6.  Azon VIP Tagok, akik egy naptári negyedéven belül legalább egy alkalommal lekaparnak egy Kaparj és nyerj kupont, automatikusan részt vesznek az adott negyedévben tartott sorsoláson, amelyen kisorsolásra kerül - egy a 2. sz. melléklet 2.2.3. pontjában megjelölt nyereményeknél nagyobb értékű - ún. Kaparj és nyerj Fődíj. A Kaparj és nyerj Fődíj minden negyedévben változik, a fődíjként megnyerhető nyereményről, illetve annak felhasználhatóságáról a Résztvevők minden negyedévben a www.shop.rossmann.hu/rossmannplussz honlapon tájékozódhatnak. Azon Résztvevők, akik egy naptári negyedéven belül több Kaparj és nyerj kupont is lekaparnak, az érintett naptári negyedévben tartott Kaparj és nyerj Fődíj sorsoláson nagyobb eséllyel indulnak.

  2.2.7.  Abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a Mobil Applikáció legfrissebb változatát használja mobilkészülékén, úgy előfordulhat, hogy technikai okokból Mobil Applikációjának „Kaparj és nyerj” online felületén – az érintett Résztvevő VIP Bronz tagsága ellenére – a kupon nem kerül jóváírásra, vagy a kupont nem tudja lekaparni, vagy a lekapart kuponnal megnyert nyereményt nem tudja beváltani. Erre tekintettel a ROSSMANN felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy a Mobil Applikáció legújabb változatát használják mobilkészülékeiken, illetve a ROSSMANN nem vállal felelősséget azért, ha a ROSSMANN+ Program időtartama alatt a Mobil Applikáció technikai okokból időszakosan nem működik.

  2.3.   A VIP Ezüst Tagságban igénybe vehető VIP Kedvezmények érvényesítésének feltételei

  2.3.1.       Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.6. pontjában foglaltak szerint a VIP Ezüst Tagságba kerül besorolásra, úgy jogosult a 2. sz. melléklet 2.2. pontjában meghatározott VIP Kedvezményekre, mely kedvezmények ezen hivatkozott pontokban meghatározott feltételek szerint vehetők igénybe.

  2.3.2.       Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.6. pontjában foglaltak szerint a VIP Ezüst Tagságba kerül besorolásra, úgy a 2. sz. melléklet 2.3.1. pontjában megjelölt VIP Kedvezményeken felül az érintett naptári negyedév első napján Kedvezménykártyáján jóváírásra kerül további Egyéb VIP Kedvezményként egy (1) darab huszonöt százalék (25%) kedvezményre jogosító Joker márkakupon („25%-os Joker Márkakupon”), valamint egy (1) darab huszonöt százalék (25%) kedvezményre jogosító Joker saját márka kupon („25%-os Joker Sajátmárka kupon”). A 25%-os Joker Márkakupon egy darab márkatermék, míg a 25%-os Joker Sajátmárka kupon egy darab sajátmárkás termék vonatkozásában érvényesíthető azzal, hogy a VIP Tag a megvásárolni kívánt márkatermék, illetve a saját márkás termék végső fogyasztói árából 25%-os árengedményre jogosult. Amennyiben a VIP Tag egy vásárlás alkalmával több sajátmárkás terméket vagy több márkaterméket vásárol, úgy a 25%-os Joker Márkakupont vagy a 25%-os Joker Sajátmárka kupont a megvásárolni kívánt legmagasabb árú márkatermék, illetve a legmagasabb árú sajátmárkás termék tekintetében érvényesítheti. A 25%-os Joker Márkakupont és a 25%-os Joker Sajátmárka kupont a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tudja felhasználni az ÁSZF C/3.9. pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a 25%-os Joker Márkakupon és a 25%-os Joker Sajátmárka kupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható 25%-os Joker Márkakupon és a 25%-os Joker Sajátmárka kupon a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerül.

  2.3.3.       Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.6. pontjában foglaltak szerint a VIP Ezüst Tagságba kerül besorolásra, úgy a 2.3.1. és 2.3.2. pontokban megjelölt VIP Kedvezményeken felül jogosult a naptári negyedév alatt egy alkalommal, ötven százalékos (50%-os) kedvezménnyel megvásárolni egy (1) darab, bármilyen méretű ROSSMANN táskát is, mint Egyéb VIP Kedvezményt.

  2.4.   A VIP Arany Tagságban igénybe vehető VIP Kedvezmények érvényesíthetőségének feltételei

  2.4.1.       Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.7. pontjában foglaltak szerint a VIP Arany Tagságba kerül besorolásra, úgy jogosult a 2. sz. melléklet 2.2. pontjaiban meghatározott VIP Kedvezményekre, mely kedvezmények ezen hivatkozott pontokban meghatározott feltételek szerint vehetők igénybe.

  2.4.2.      Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.7. pontjában foglaltak szerint a VIP Arany Tagságba kerül besorolásra, úgy a 2.4.1. pontban megjelölt VIP Kedvezményeken felül az érintett naptári negyedév első napján Kedvezménykártyáján jóváírásra kerül további Egyéb VIP Kedvezményként egy (1) darab harminchárom százalék (33%) kedvezményre jogosító Joker márkakupon („33%-os Joker Márkakupon”), valamint egy (1) darab harminchárom százalék (33%) kedvezményre jogosító Joker saját márka kupon („33%-os Joker Sajátmárka kupon”). A 33%-os Joker Márkakupon egy darab márkatermék, míg a 33%-os Joker Sajátmárka kupon egy darab sajátmárkás termék vonatkozásában érvényesíthető úgy, hogy a VIP Tag a megvásárolni kívánt márkatermék, illetve a saját márkás termék végső fogyasztói árából 33%-os árengedményre jogosult. Amennyiben a VIP Tag egy vásárlás alkalmával több sajátmárkás terméket vagy több márkaterméket vásárol, úgy a 33%-os Joker Márkakupont vagy a 33%-os Joker Sajátmárka kupont a megvásárolni kívánt legmagasabb árú márkatermék, illetve a legmagasabb árú sajátmárkás termék tekintetében érvényesítheti. A 33%-os Joker Márkakupont és a 33%-os Joker Sajátmárka kupont a VIP Tag ugyanabban a naptári negyedévben tudja felhasználni az ÁSZF C/3.9. pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a 33%-os Joker Márkakupon és a 33%-os Joker Sajátmárka kupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható 33%-os Joker Márkakupon és a 33%-os Joker Sajátmárka kupon a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerül.

  2.4.3.       Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.7. pontjában foglaltak szerint a VIP Arany Tagságba kerül besorolásra, úgy a 2. sz. melléklet 2.4.1. és 2.4.2. pontjában megjelölt VIP Kedvezményeken felül jogosult a naptári negyedév alatt egy alkalommal, ötven százalékos (50%-os) kedvezménnyel megvásárolni egy (1) darab, bármilyen méretű ROSSMANN táskát is, mint Egyéb VIP Kedvezményt.

  2.4.4.      Amennyiben valamely VIP Tag a 2. sz. melléklet 1.7. pontjában foglaltak szerint a VIP Arany Tagságba besorolásra kerül, úgy Kedvezménykártyáján jóváírásra kerül egy (1) darab tizenöt százalék (15%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a VIP Tag ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF C/3.9. pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben az egy (1) darab Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyáján jóváírásra került. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerül.

  2.5.   A VIP Kedvezmények összevonhatóságának feltételei

  2.5.1.       A VIP Tag mindig csak ahhoz a VIP Tagsághoz tartozó VIP Kedvezmények érvényesítésére jogosult, amelyik VIP Tagságba előző naptári negyedéves vásárlásainak végösszegei alapján besorolták.

  2.5.2.       A VIP Tagságokhoz tartozó VIP Kedvezmények egymással, illetve a Rossmanó Babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  2.5.3.       A 2. sz. melléklet 2.5.1. pontjában meghatározottak nem zárják ki azonban az Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok és a 2. sz. melléklet 2.3.2. és 2.4.2. pontjaiban meghatározott feltételek szerint igénybe vehető 25%-os és 33%-os Joker Márkakuponok, illetve a 25%-os és 33%-os Joker Sajátmárka Kuponok által nyújtott kedvezmények egy vásárlási tranzakció keretén belül történő beválthatóságát, illetve az egyéb termékkedvezményekkel való összevonhatóságát.

  2.5.4.       A 2. sz. melléklet 2.2.1. és 2.4.4. pontjában meghatározott feltételek szerint igénybe vehető Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok által biztosított kedvezmények egymással, illetve az üzletnyitási kedvezményekkel nem összevonhatók, valamint, vásárlásonként kizárólag egy Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel. A 2. sz. melléklet 2.2.1 pontjában meghatározott feltételek szerint igénybe vehető négy (4) darab egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokkal összevonhatók. Felhívjuk azonban a vásárlóink figyelmét arra, hogy annak érdekében, hogy a 2. sz. melléklet 2.2.1 pontjában meghatározott feltételek szerint igénybe vehető négy (4) darab egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponoknak a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokkal való összevonhatóságát a vásárlóink számára biztosítani tudjuk a Vásárlói napok teljes időtartama alatt - beleértve a Vásárlói napok ún. „0. napját” is -, a négy (4) darab egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponon és a Vásárlói napokon érvényesíthető kuponokon kívül semmilyen egyéb kupon vagy kedvezmény érvényesítésére nem kerülhet sor a Vásárlói napok teljes időtartama alatt - beleértve a Vásárlói napok ún. „0. napját” is - attól függetlenül sem, hogy a vásárló az adott vásárlási tranzakció keretén belül egyébként érvényesíteni kíván-e Vásárlói napokon érvényesíthető kupont. (A négy (4) darab egyenként tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon a Vásárlói napokon sem vonható össze egymással, vagyis tranzakciónkként egy (1) darab tíz százalék (10%) kedvezményre jogosító Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel.)

  2.5.5.       A 2. sz. melléklet 2.3.2. és 2.4.2. pontjában meghatározott feltételek szerint igénybe vehető 25%-os és 33%-os Joker Márkakuponok, illetve a 25%-os és 33%-os Joker Sajátmárka Kuponok által nyújtott kedvezmények a 2.2.1. és 2.4.4 pontban meghatározott feltételek szerint igénybe vehető Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok által biztosított kedvezményekkel, valamint az üzletnyitási kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  2.5.6.       Az Általános Végösszegi VIP Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, valamint az Egyéb VIP Kedvezmények keretében az egyes vásárlások végösszegét csökkentő kedvezményeket biztosító kedvezménykuponok felhasználása során a vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)     a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)     az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.


   

  3. sz. melléklet
  A ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek

  VonalkódTermék megnevezésKiszerelés
  4062300155091HIPP BIO 1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+ 600G600 G
  4062300119666HIPP HA1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+ 500G500 G
  9007253103749KECSKEMET TAPSZER 1-ES 0H+ 500G500 G
  4305615319308BABYDREAM PRE TAPSZER 1 0H+ 500G500 G
  7613033033254BEBA PRO HA START TAPSZER 0H+ 600G600 G
  7613033035302BEBA PRO HA2 TAPSZER 6H 600G600 G
  5997672302196MILUMIL 1 OPTIMA TAPSZER 900G900 G
  5997672302202MILUMIL HA 1 OPTIMA TAPSZER 600G600 G
  5997672302226MILUMIL HA 2 OPTIMA TAPSZER 600G600 G
  5997672302219MILUMIL HA START OPTIMA TAPSZER 600G600 G
  4047196033128BABYDREAM TAPSZER 1-ES 0 H 500G500 G
  7613035911710BEBA PRO 1 TAPSZER 0H+ 600G 600G600 G
  5900852032295MILUPA SZENZITIV TAPSZER 0H 600G600 G
  7613036457651BEBA SUPREME HA STRAT TAPSZER 400G400 G
  7613034284785BEBA SINLAC 4H+ 650G650 G
  7613035290822LACTOGEN HARMONY 800G800 G
  7613034960351BEBA LAKTOZMENTES TAPSZER 0H+ 400G400 G
  7613033144158BEBA HA SENSITIVE 0H+ 600G600 G
  5997672302233MILUMIL AR OPTIMA TAPSZER 0H+ 900G900 G
  8718117606580MILUMIL LAKTOZMENTES TAPSZER OH+ 400G400 G
  5997672302424MILUMIL KOMFORT 1 TAPSZER 0H+ 600G600 G
  5900852036514MILUMIL PROSYNEO HA START TAPSZER 400G400 G
  4062300331242HIPP HA1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+ 600G600 G
  5997672302301MILUMIL HA PEP VANILIA IZU 4H 500G500 G
  8712400763240MILUMIL PEPTI PLUS 2 PRONUTRA 6HO 450G450 G
  5997672303414MILUMIL SINEMIL PEP RIZS ES SZENTJA. AL. 4HO 600G600 G
  7613037084948BEBA HA DUO TAPSZER 0H+ 400G400 G
  7613038719597NESTLE SINLAC ZERO PEP 4H+ 650G650 G
  7613033062858BEBA OPTIPRO HA 1 TAPSZER 0H+ 600G600 G
  7613035200203BEBA HA AR 0+ 800G800 G
  4062300295322HIPP BIO 1 ANYATEJ-HELYETT.TAPSZER 0H 600G600 G