mobile app icon ×
mobile app icon ×
mobile app icon ×

  Általános Szerződési Feltételek

  1. Szerződő Felek és általános tudnivalók

   

  1.1.      A ROSSMANN+ Programban való részvételre vonatkozó feltételeket, valamint a ROSSMANN Magyarország Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) és a Résztvevők (2.1. pont) jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

  1.2.     A ROSSMANN+ Program célja az egyes Résztvevők igényeiknek megfelelő kiszolgálása a Résztvevők vásárlási szokásainak figyelembe vételével, az egyes Résztvevőknek egyedi és általános kedvezmények biztosítása, valamint a Résztvevők számára különböző promóciók, nyereményjátékok, illetve marketingkampányok szervezése.

  1.3.     A ROSSMANN+ Program Résztvevői (2.1 pont) a jelen ÁSZF keretei között jogosultak egyedi azonosító kódot tartalmazó kártya igénylésére és regisztrációjára, a kártya használata révén a ROSSMANN+ Programban biztosított kedvezmények igénybe vételére, valamint a ROSSMANN+ Program keretén belül szervezett egyes promóciókban, nyereményjátékokban, marketingkampányokban való részvételre.


  2. A ROSSMANN+ Programban való részvétel feltételek

   

  2.1.     A ROSSMANN+ Programban bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes az Európia Unió bármely tagállamában lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult részt venni („Résztvevő”), aki

  a)      a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint vagy online (3.1 pont), vagy papíralapon regisztrál (3.2 pont) a ROSSMANN+ Programba;

  b)      a regisztrációja során kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a ROSSMANN+ Program„Adatkezelési Tájékoztató a ROSSMANN+ Programhoz” című adatkezelési tájékoztatóját („Adatkezelési Tájékoztató”); és

  c)       magyar nyelvű kommunikáció számára elfogadható.

  2.2.    A ROSSMANN+ Programban történő részvételnek a 2.1 pont szerinti feltételeit a ROSSMANN folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg az ÁSZF feltételeinek, úgy a ROSSMANN jogosult az érintett Résztvevőt a ROSSMANN+ Programban történő további részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni a ROSSMANN+ Programban történt regisztrációjának törlésével.

  2.3.    A ROSSMANN általi kizárás jogszerűsége vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a ROSSMANN-nal szemben, továbbá az ÁSZF-nek ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a ROSSMANN-nak okozott.

   

  3. Regisztráció a ROSSMANN+ Programba

  3.1.     Online regisztráció

  3.1.1.     A Résztvevők a www.rossmann.hu weboldalon regisztrálhatnak online a ROSSMANN+ Programba. („Online Regisztráció”). A Résztvevőknek kizárólag az Online Regisztráció és a jelen ÁSZF-ben esetlegesen meghatározott további többletfeltételek teljesítése esetén van lehetőségük a Kedvezménykártya (3.1.2. pont) ROSSMANN Webáruházban történő használatára, a regisztrált Kedvezménykártyával (3.1.2. pont) a Rossmanó Babaprogramba történő regisztrációra, valamint az ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott Egyedi Termékkedvezmények regisztrált Kedvezménykártyával (3.1.2. pont) történő igénybevételére. Amennyiben az érintett Résztvevő az ÁSZF 3.2. pontjában meghatározottak szerint papír alapon regisztrál a ROSSMANN+ Programba, úgy nem jogosult papír alapon regisztrált Kedvezménykártyáját (3.1.2. pont) a ROSSMANN Webáruházban használni, nem jogosult a papír alapon regisztrált Kedvezménykártyájával a Rossmanó Babaprogramban regisztrálni, illetve papír alapon regisztrált Kedvezménykártyájával nem jogosult az ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott Egyedi Termékkedvezményeket igénybe venni.

  3.1.2.    Az Online Regisztráció előfeltétele, hogy a Résztvevő valamelyik Magyarország közigazgatási területén belül található ROSSMANN üzletben az eladótól kérjen egy egyedi azonosító kódot tartalmazó ROSSMANN+ kedvezménykártyát („Kedvezménykártya”). A Kedvezménykártyát az eladók térítésmentesen bocsátják a Résztvevők rendelkezésére. Ezt követően, ha azzal korábban még nem rendelkezett, úgy a Résztvevőnek igényelnie kell a ROSSMANN által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges személyre szabott hozzáférési lehetőséget („ROSSMANN ID”), azaz regisztrálnia szükséges a ROSSMANN ID-ra vonatkozóan ‑ a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető ÁSZF („ROSSMANN ID/ Webáruház ÁSZF”) és a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető adatkezelési tájékoztató („ROSSMANN ID/ Webáruház Adatkezelési Tájékoztató”) megismerését és elfogadását követően ‑, arra tekintettel, hogy a Résztvevőnek a ROSSMANN ID létrehozásával keletkezik egy saját fiókja („Saját Fiók”), ahonnan számára a ROSSMANN Webáruház is automatikusan elérhető („ROSSMANN ID/ Webáruház Regisztráció”).

  3.1.3.    A Kedvezménykártya ROSSMANN eladótól történő beszerzését, valamint a ROSSMANN ID/ WebáruházRegisztrációt követően a Résztvevő a ROSSMANN Webáruház „ROSSMANN+” menüpont alatt, vagy a ROSSMANN magyarországi mobil applikációján („Mobil Applikáció”) a „ROSSMANN+” menüpont alatt tudja a ROSSMANN+ Programba történő Online Regisztrációját végrehajtani. Az Online Regisztráció során a Résztvevő a vezetékneve, keresztneve, lakcíme (irányítószám, település, pontos cím), telefonszáma, születési dátuma, e- mail címe, illetve Kedvezménykártyájának egyedi azonosító kódjának megadásával tud regisztrálni.Az érvényes Online Regisztrációhoz elengedhetetlen, hogy a Résztvevő a jelen pontban meghatározott adatok kitöltését követően bejelölje a „Megismertem és elfogadom a ROSSMANN + Program Általános Szerződési Feltételeit, továbbá megismertem az „Adatkezelési Tájékoztató a ROSSMANN + Programhoz” című adatkezelési tájékoztatót” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet, és regisztrációját a „Regisztrálok” gombra kattintva véglegesítse. Az e pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével, valamint a „Regisztrálok” gombra kattintva a Résztvevő kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et és kifejezetten kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztató ismeretében fogadta el az ÁSZF-et.

  3.1.4.    Amennyiben a Résztvevő Online Regisztrációja során az Hozzájárulok, hogy a ROSSMANN hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a ROSSMANN piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  3.1.5.    Amennyiben a Résztvevő Online Regisztrációja során az Szeretnék egyedi termék ajánlatokat és akciókat kapni, és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok, hogy a ROSSMANN vásárlási adataimat egyéni vásárlási kedvezmények nyújtása céljából elemezze és kezelje.” szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ROSSMANN a Résztvevő vásárlási adatait a Résztvevő által felhasználható, 4.4 pont szerinti személyre szabott kedvezmények kialakítása és nyújtása céljából a jövőben tárolja és felhasználja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

  3.1.6.    Az Online Regisztrációt követően a Résztvevő köteles az Online Regisztrációja keretében megjelölt Kedvezménykártyáját aktiválni. A Résztvevő Kedvezménykártyáját - a ROSSMANN által a Résztvevő Online Regisztráció keretében megadott - e-mail címére küldött üzenetben található linkre kattintással, illetve a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás lebonyolításával  – a vásárlás végösszegétől függetlenül - tudja aktiválni („Kedvezménykártya aktiválás”) az Online Regisztrációt követő kilencven (90) napon belül. Az e pontban meghatározott linkre kattintással a Résztvevő Kedvezménykártyája azonnal aktiválásra kerül. Azon Résztvevők, akik Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében, vagy a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlás útján kívánják aktiválni, aktivált Kedvezménykártyájukat csak a vásárlás lebonyolítását követő csütörtöki naptól tudják használni.

  3.1.7.     Amennyiben a Résztvevő a 3.1.6 pontban meghatározott linket tartalmazó üzenetet nem kapja meg az Online Regisztrációját követő huszonnégy (24) órán belül, ezt a Résztvevő a ROSSMANN bármely, Magyarország közigazgatási határán belül található üzletében személyesen, vagy a ROSSMANN ügyfélszolgálatának elérhetőségein (9.1. pont) is jelezheti, melyet követően a ROSSMANN intézkedik e tekintetben. Amennyiben a Résztvevő a Kedvezménykártyáját az Online Regisztrációját követő kilencven (90) napon belül nem aktiválja a 3.1.6 pontban meghatározott valamely módon, úgy a Résztvevő számára ismételten megküldésre kerül a Kedvezménykártya aktiválásához szükséges linket tartalmazó üzenet. Amennyiben a Résztvevő az ismételten megküldött üzenet részére történő megküldését követő kilencven (90) napon belül sem aktiválja Kedvezménykártyáját a 3.1.6 pontban meghatározott valamely módon, úgy Online Regisztrációja törlésre kerül.

  3.2.    Papíralapú Regisztráció

  3.2.1.    Amennyiben a Résztvevő nem kíván, vagy nincs lehetősége online regisztrálni a ROSSMANN+ Programba, úgy a Résztvevőnek természetesen papíralapon is van lehetősége a ROSSMANN+ Programba történő regisztrációra. („Papíralapú Regisztráció”) Amennyiben az érintett Résztvevő a jelen pontban meghatározottak szerint papír alapon regisztrál a ROSSMANN+ Programba, úgy nem jogosult papír alapon regisztrált Kedvezménykártyáját (3.1.2. pont) a ROSSMANN Webáruházban használni, nem jogosult a papír alapon regisztrált Kedvezménykártyájával a Rossmanó Babaprogramban regisztrálni, illetve a ROSSMANN-nak nem áll módjában a papír alapon regisztrált Kedvezménykártya használata esetén az ÁSZF 4.4 pontjában meghatározott Egyedi Termékkedvezményeket biztosítani az érintett Résztvevő számára.

  3.2.2.   A ROSSMANN+ Programban történő papíralapú regisztráció előfeltétele, hogy a Résztvevő bármely magyarországi ROSSMANN üzletben az eladóktól kérjen egy Kedvezménykártyát, majd a Kedvezménykártyát is tartalmazó brossúrán található „Regisztrációs űrlapot” a vezetékneve, keresztneve, lakcíme (irányítószám, település, pontos cím), telefonszáma, születési dátuma megadásával kitöltse, és az eladótól kapott, előre megcímzett, díjmentes feladást biztosító borítékban a kitöltött „Regisztrációs űrlapot” a ROSSMANN számára postai úton feladja.

  3.2.3.   A „Regisztrációs űrlap” kitöltésével és a ROSSMANN részére történő visszaküldésével a Résztvevő önként és kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

  3.2.4.   A ROSSMANN a megfelelően kitöltött „Regisztrációs űrlap” ROSSMANN-hoz történő megérkezését követő legfeljebb harminc (30) napon belül aktiválja a Résztvevő Kedvezménykártyáját. A Kedvezménykártya regisztrációjának sikerességéről a Résztvevőt a ROSSMANN sms-üzenet útján értesíti.

  3.3.        Az Online, illetve a Papíralapú Regisztráció törlése

  3.3.1.    Az érintett online és papíralapon regisztrált Résztvevőknek ROSSMANN+ Programba történő regisztrációját a ROSSMANN korlátozás nélkül, haladéktalanul törli, ha az érintett Résztvevő azt az ugyfelszolgalat@rossmann.hu e-mail címre megküldött levelében vagy a ROSSMANN (9.1 pontban meghatározott) ügyfélszolgálatán telefonon hétköznap 8 és 18 óra között kéri.

  4. A részvétellel járó kedvezmények: a Kedvezménykártya használata

  4.1.         A ROSSMANN+ Programban való részvétel a Résztvevőt a ROSSMANN és partnerei által biztosított alábbi kedvezmények igénybevételére jogosítja fel, amennyiben a Résztvevő teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglalt, egyes kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket:

  a)      meghatározott mértékű és feltételek szerint igénybe vehető, a vásárlások végösszegét csökkentő kedvezmény („Általános Végösszegi Kedvezmény”);

  b)      a Résztvevők vásárlási profiljába illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezmények („Egyedi Termékkedvezmény”);

  c)       a fentieken túl további, akár egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezményeket, akár az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények („Egyéb Időszakos Kedvezmény”)

  4.2.    Az egyes kedvezmények érvényesítésének általános módja

  4.2.1.    A Kedvezménykártya útján igénybe vehető kedvezmények érvényesítése a ROSSMANN Magyarországon található üzleteiben való fizetéskor történik. A Résztvevő Kedvezménykártyáját az eladó a pénztárnál a kártyaolvasó terminál érzékelőjéhez érinti, ezáltal a Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Egyedi Termékkedvezmények, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezmények automatikusan érvényesítésre kerülnek. A Kedvezménykártyával az érintett vásárlás során igénybe vehető Általános Végösszegi Kedvezményt, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezményt - a Kedvezménykártya kártyaolvasó terminálhoz történő érintését követően - az eladó látja és e kedvezményekről a Résztvevőt tájékoztatja, melynek következtében a Résztvevő szabadon dönthet, hogy e rendelkezésére álló kedvezmények közül melyeket kívánja érvényesíteni. Abban az esetben, ha a Kedvezménykártya a fizetéskor nem áll a Résztvevő rendelkezésére – és azt a kártyaolvasó terminálhoz az eladó nem tudja hozzáérinteni – a Résztvevő a 4.1 pontban meghatározott kedvezményeket nem tudja adott vásárlása során igénybe venni.

  4.2.2. A ROSSMANN shop.rossmann.hu weboldalon elérhető webáruházában („Webáruház”) történő vásárlások során a 4.1 pontban meghatározott kedvezményeket kizárólag az online regisztrált Résztvevők érvényesíthetik az e pontban meghatározottak szerint. Az Online Regisztrációt követően a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő által igénybe vehető Egyedi Termékkedvezményeket, valamint az egyedi termékeket érintő Egyéb Időszakos Kedvezményeket a ROSSMANN Webáruháza automatikusan felismeri és érvényesíti. A ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az Általános Végösszegi Kedvezményeket, valamint a vásárlás végösszegét csökkentő Egyéb Időszakos Kedvezményeket kizárólag a ROSSMANN által az üzletekben és a www.rossmann.hu weboldal ROSSMANN+ menüpont alatt közzétett időponttól kezdődően jogosultak érvényesíteni az online regisztrált Résztvevők.

  4.2.3.   Abban az esetben, ha a Résztvevő vásárlása során a vásárlásról kiállított számviteli bizonylaton túl olyan számlát is igényel, mely a vásárlás során fizetendő ÁFA-tartalmat külön is feltünteti („ÁFA- s számla”), a Résztvevő e vásárlás vonatkozásában főszabály szerint nem jogosult Kedvezménykártyáját használni, és így a Résztvevő e vásárlása során nem tudja az őt megillető, 4.3.- 4.5. pontokban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint nem jogosult az 1. sz. melléklet, 1.1 pontban meghatározott Kedvezményalapot Kedvezménykártyáján jóváíratni. ÁFA-s számla igénylése esetén kizárólag abban az esetben jogosult a Résztvevő Kedvezménykártyáját használni, és a 4.3.-4.5. pontokban meghatározott kedvezményeket igénybe venni, valamint az 1. sz. melléklet, 1.1 pontban meghatározott Kedvezményalapot Kedvezménykártyáján jóváíratni, ha az ÁFA-s számlán költségviselőként valamely egészségpénztár kerül feltüntetésre.

  4.3.    Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  4.3.1.    Az Általános Végösszegi Kedvezmény mindenkor hatályos feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  4.4.    Az Egyedi Termékkedvezmény

  4.4.1.    Azon online regisztrált Résztvevőknek, akik az Online Regisztráció során a 3.1.5 pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Egyedi Termékkedvezmény nyújtása céljából vásárlási adataikat a ROSSMANN tárolja és kezelje, a ROSSMANN vásárlási profiljukba illeszkedő, meghatározott termékekre igénybe vehető, egyedi, időszakos kedvezményeket biztosíthat. Az Egyedi Termékkedvezményt a ROSSMANN kedvezménykupon formájában a Résztvevők Kedvezménykártyáján írja jóvá. A ROSSMANN az Egyedi Termékkedvezményt virtuálisan megjelenítő kupon Kedvezménykártyán történő jóváírásáról haladéktalanul, megfelelő módon értesíti a Résztvevőt.

  4.4.2.   Az Egyedi Termékkedvezmény kizárólag az Egyedi Termékkedvezményt megtestesítő virtuális kedvezménykuponra vonatkozóan meghatározott időtartam alatt és a kuponon meghatározott termék vonatkozásában vehető igénybe. Az Egyedi Termékkedvezmény az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a Rossmanó babaprogramban biztosított kedvezményekkel nem vonható össze.

  4.5.    Az Egyéb Időszakos Kedvezmény

  4.5.1.    A 4.3 és 4.4 pontokban meghatározott kedvezményeken túl a ROSSMANN a ROSSMANN+ Program Résztvevőinek további kedvezményeket is biztosíthat. E kedvezmények az egyes vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmények, vagy egyedi termékekre vonatkozó – de nem a Résztvevő vásárlási adatai alapján megállapított – időszakos kedvezmények lehetnek.

  4.5.2.   Az Egyéb Időszakos Kedvezmény felhasználhatóságának időtartamáról, valamint módjáról a ROSSMANN előzetesen és megfelelően tájékoztatja az érintett Résztvevőket, az általa online kiküldött, illetve az általa üzemeltetett üzletekben kihelyezett tájékoztatók és a www.rossmann.hu internetes felület útján. Az Egyéb Időszakos Kedvezményekaz egyes üzletnyitási kedvezményekkel, a Rossmanó Babaprogram keretében nyújtott kedvezményekkel nem vonhatók össze.

  4.5.3.   Amennyiben az Egyéb Időszakos Kedvezmény a vásárlások végösszegét csökkentő időszakos kedvezmény, abban az esetben a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletének 1.8 pontjában foglaltak az Egyéb Időszakos Kedvezmény vonatkozásában is irányadók.

  5. Új Kedvezménykártya igénylése a Kedvezménykártya elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén

  5.1.     Abban az esetben, ha a Résztvevő Kedvezménykártyáját elveszíti, vagy Kedvezménykártyája megsemmisül, vagy olyan mértékben megsérül, hogy az a továbbiakban már nem használható, úgy a Résztvevő jogosult díjmentesen új Kedvezménykártyát igényelni.

  5.2.    Amennyiben a Résztvevő az 5.1 pontban meghatározott esetekben új Kedvezménykártyát kíván igényelni, és az új Kedvezménykártyán a Résztvevő az általa már korábban megszerzett Kedvezményalapokat, valamint kedvezményeket jóvá kívánja íratni, úgy a Résztvevő köteles a 9.1 pontban meghatározott ROSSMANN ügyfélszolgálatot hétköznap 8:00 és 18:00 óra között felhívni, majd személyazonosságát igazolni. A Résztvevő személyazonosságának ROSSMANN ügyfélszolgálat általi megállapítását követően a ROSSMANN új, személyre szabott Kedvezménykártyát küld a Résztvevőnek, mely Kedvezménykártyán a ROSSMANN jóváírja a Résztvevő elhagyott, megsérült, vagy megsemmisült Kedvezménykártyáján jóváírt Kedvezményalapokat és kedvezményeket.

   

  6. Babaprogram

   

  6.1.     A ROSSMANN+ Program 10.1 pontban meghatározott hatályba lépésétől kezdődően a ROSSMANN által szervezett Rossmanó Babaprogram átalakul és a Rossmanó Babakártya használatával igénybe vehető kedvezmények 2019. január 1. napjától kizárólag az online regisztrált Kedvezménykártya használatával vehetők igénybe.

  6.2.    A ROSSMANN+ Program 10.1 pontban meghatározott hatályba lépése, valamint 2018. december 31. napja között a Rossmanó Babakártyák bármely magyarországi ROSSMANN üzletben történő használata esetén az üzlet eladója a Rossmanó Babaprogram résztvevőjnek Rossmanó Babakártyáját Kedvezménykártyára cseréli és a Rossmanó Babaprogram résztvevője az egyes Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezményeket a Kedvezménykártya Online Regisztrációját követően tudja érvényesíteni.

  6.3.    A Rossmanó Babaprogramba történő részvétel feltételeivel, a regisztráció menetével, a Rossmanó Babaprogrammal kapcsolatos kedvezmények érvényesítésével, valamint a Rossmanó Babaprogramban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-aszf link alatt elérhető ÁSZF-jében, valamint a Rossmanó Babaprogram https://shop.rossmann.hu/baba-adatkezeles link alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatójában érhetők el.

   

  7. Felelősségkizárás

   

  7.1.     Az Online Regisztráció, vagy Papíralapú Regisztráció hiányosságáért (hibás vagy hiányos adatok megadása, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért a ROSSMANN nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevő által megadott adatok helytállóságát az Online Regisztráció, vagy a Papíralapú Regisztráció során (illetve azokat követően) a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

  7.2.    A ROSSMANN a ROSSMANN+ Programba történő regisztráció során a Résztvevő személyazonosságát nem vizsgálja, így a Kedvezménykártya illetéktelen felhasználásért, illetve a regisztrációval kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  7.3.    A ROSSMANN az Online Regisztráció során esetlegesen felmerülő technikai hibákból eredő károkért nem vállal felelősséget. A ROSSMANN nem vállal felelősséget azért, ha a ROSSMANN+ Program időtartama alatt a www.shop.rossmann.hu weboldalon a ROSSMANN+ fül technikai okokból időszakosan nem érhető el.

   

  8. Adatkezelés

   

  8.1.     A ROSSMANN+ Programmal összefüggésben a ROSSMANN a Résztvevők által megadott személyes adatokat kezel. A ROSSMANN+ Program keretében megvalósuló különböző adatkezelések céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, jogorvoslati lehetőségeire, illetve a ROSSMANN adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatást a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-adatkezelesi linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a ROSSMANN+ Programhoz című dokumentumtartalmazza részletesen.

   

  9. Információ, reklamáció, panaszkezelés

   

  9.1.     A Résztvevő a ROSSMANN+ Program működésével kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a ROSSMANN-t:

  a)      levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

  b)      elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@rossmann.hu

  c)       telefonszám:29/889-800 (munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között érhető el a ROSSMANN).

  9.2.    A telefonon tett panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

  9.3.    Amennyiben a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a Résztvevő részére.

  9.4.    A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és e-mailben tett panaszokat.

  9.5.    A ROSSMANN a Résztvevő által szóban tett vagy a Résztvevő álláspontja szerint a ROSSMANN által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő harminc (30) napon belül érdemben válaszol.

  9.6.    Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Résztvevő megelégedésére történt, vagy a Résztvevő panasza elutasításra került, a fogyasztónak minősülő Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

  9.7.    Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a fogyasztónak minősülő Résztvevő számára biztosított jogokat, a Résztvevő a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége a http://jarasinfo.gov.hu linken található honlapon található meg. Amennyiben a Résztvevő panaszával Békéltető Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:

  Pest Megyei Békéltető Testület

  • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  • Telefon: 06 1 2690 703
  • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
  • Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/
   
  10. A ROSSMANN+ Program időtartama, az ÁSZF módosítása

  10.1.  A ROSSMANN+ Program 2018. szeptember 17‑től visszavonásig érvényes. A ROSSMANN+ Program visszavonásáról, és így a kedvezmények megszüntetéséről a ROSSMANN saját mérlegelése alapján bármikor jogosult dönteni. A ROSSMANN+ Program befejezéséről a ROSSMANN a Résztvevőket legalább harminc nappal korábban értesíti a Papíralapú Regisztráció során megadott telefonszámukon sms üzenet, (esetlegesen megadott) e-mail címükre küldött üzenet, illetve az Online Regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenet, továbbá a www.shop.rossmann.hu honlapon, valamint a ROSSMANN üzleteiben elhelyezett tájékoztatók útján.

  10.2. A ROSSMANN fenntartja a jogot a ROSSMANN+ Program feltételeit megállapító ÁSZF, valamint a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az így módosított dokumentumokat a ROSSMANN a www.shop.rossmann.hu weboldalon közzéteszi, valamint a módosításról a Résztvevőket megfelelően előzetesen tájékoztatja. Az ÁSZF legutóbbi módosításait aláhúzás és dőlt betű jelöli. A jelen módosított ÁSZF 2019. április 1-én lép hatályba.

  10.3. A Résztvevő a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a ROSSMANN ID-ját, és ezáltal a Webáruház Regisztrációját, a ROSSMANN+ Regisztrációját és a Babaprogram Regisztrációját is.

   

   

  1. sz. melléklet

  Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltételei

  1. Az Általános Végösszegi Kedvezmény igénybevételének feltétele 2019. április 1. napjától

  1.1.     2019. április 1. napjától azon Résztvevők válnak jogosulttá Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírásra, akik 2018. szeptember 17. napját követően bármely Magyarországon található ROSSMANN üzletben, vagy 2019. január 1. napját követően a ROSSMANN Webáruházában összesen legalább két alkalommal háromezer forint (3000 Ft) értékben vásároltak, vagy vásárolnak, („Kedvezményalap”), és az üzletben történő vásárlás esetén a fizetéskor Kedvezménykártyájukat a ROSSMANN üzlet eladójának átadják a Kedvezményalap jóváírása céljából, illetve a Webáruházban lebonyolított vásárlás során a Kedvezményalap jóváírásra kerül.

  1.2.    A ROSSMANN shop.rossmann.hu weboldalon elérhető webáruházában („Webáruház”) történő vásárlások során Kedvezményalapjukat kizárólag az online regisztrált Résztvevők írathatják jóvá. Az Online Regisztrációt követően a ROSSMANN Webáruházában lebonyolított vásárlások esetén az érintett Résztvevő Kedvezménykártyáján – a Kedvezményalap összeghatárát elérő vásárlás esetén – a Kedvezményalap automatikusan – a Résztvevő bármely további cselekménye nélkül - jóváíródik. Ennek megfelelően az online regisztrált Résztvevő az Általános Végösszegi Kedvezmény biztosításához szükséges Kedvezményalapokat mind a Webáruházban, mind a ROSSMANN magyarországi üzleteiben lebonyolított vásárlások során teljesítheti.

  1.3.     Azon Résztvevőknek is van lehetőségük a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított vásárlásuk során összesen egy alkalommal [egy legalább háromezer forint (3000 Ft) értékű vásárlás vonatkozásában] Kedvezményalapjukat jóváíratni, akik Kedvezménykártyával már rendelkeznek, azonban a ROSSMANN+ Programba még sem online, sem papíralapon nem regisztráltak. Ezen Résztvevők jogosultak Kedvezménykártyájukon jóváíratni Kedvezményalapjukat összesen egy alkalommal [egy legalább háromezer forint (3000 Ft) értékű vásárlás vonatkozásában], azonban a Résztvevő Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponhoz csak abban az esetben juthat, ha a ROSSMANN+ Programba online regisztrál és Kedvezménykártyáját a 3.1.6 pontban meghatározottak szerint aktiválja, vagy papíralapon regisztrál és ennek következtében a Kedvezménykártyája aktiválásra kerül.

  1.4.    A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában is irányadó, hogy vásárlás alatt kizárólag termék megvásárlására irányuló, vételár megfizetésével járó pénztári tranzakció (vagy Webáruházban lebonyolított tranzakció) értendő, és több különböző vásárlás (pénztári tranzakció, illetve Webáruházban lebonyolított tranzakció) nem vonható, illetve számítható össze. A Kedvezményalapok teljesítése vonatkozásában az egyes vásárlások végösszegének különböző kedvezményekkel csökkentett, kedvezményes, alacsonyabb (a Résztvevő által ténylegesen fizetendő) fogyasztói vételára kerül figyelembe vételre.

  1.5.     Amennyiben valamely Résztvevő teljesíti a Kedvezményalapot, azaz összesen legalább két alkalommal vásárol legalább háromezer forint (3000 Ft) értékben az 1.1 - 1.4 pontokban foglaltaknak megfelelően, úgy Kedvezménykártyáján haladéktalanul jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben a Kedvezményalapot teljesítette. Ezt követően a Résztvevő Kedvezménykártyáján minden negyedévben, az érintett naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon, melyet a Résztvevő ugyanabban a naptári negyedévben tud felhasználni az ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott általános szabályok szerint, mint amely naptári negyedévben Kedvezménykártyáján azok jóváírásra kerültek. Az érintett naptári negyedév végén az ugyanabban a negyedévben felhasználható Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykuponok a Kedvezménykártyáról automatikusan törlésre kerülnek, és a következő naptári negyedév első napján automatikusan jóváírásra kerül másik négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az e pontban meghatározottak szerint.

  1.6.    Egy naptári negyedéven belül ugyanaz a Résztvevő összesen négy (4) darab Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon Kedvezménykártyán történő jóváírására jogosult, függetlenül attól, hogy a Kedvezményalapot az érintett Résztvevő hány alkalommal teljesítette.

  1.7.     Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon az egyes üzletnyitási kedvezményekkel, valamint a ROSSMANN hatályos babaprogramjában biztosított kedvezményekkel nem vonható össze, valamint, vásárlásonként kizárólag egy Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon használható fel.

  1.8.    Az Általános Végösszegi Kedvezményt biztosító kedvezménykupon felhasználása során a vásárlások végösszegébe – mely végösszegből a kedvezménykupon kedvezményt biztosít – nem számítanak bele az alábbi összegek:

  a)      a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra feltöltött összegek;

  b)      az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (VI.14) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyatej-helyettesítő és egyes anyatej-kiegészítő tápszerek vételára – a ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

   

  2. sz. melléklet

  A ROSSMANN termékkínálatában aktuálisan szereplő anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerek

  Vonalkód

  Termék neve

  Kiszerelés

  4062300155091

  HIPP BIO 1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  600g

  4062300119666

  HIPP HA1 COMBIOTIK TAPSZER 0H+

  500g

  9007253103749

  KECSKEMET TAPSZER 1-ES  0H+

  500g

  4305615319308

  BABYDREAM PRE TAPSZER 1 0H+

  500g

  7613033033254

  BEBA PRO HA START TAPSZER 0H+

  600g

  7613033035302

  BEBA PRO HA2 TAPSZER 6H

  600g

  5997672302196

  MILUMIL 1 OPTIMA TAPSZER

  900g

  5997672302202

  MILUMIL HA 1 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302226

  MILUMIL HA 2 OPTIMA TAPSZER

  600g

  5997672302219

  MILUMIL HA START OPTIMA TAPSZER 

  600g

  4047196033128

  BABYDREAM TAPSZER 1-ES 0 H

  500g

  7613035911710

  BEBA PRO 1 TAPSZER 0H+

  600g

  5900852032295

  MILUPA SZENZITIV TAPSZER 0H

  600g

  7613036457651

  BEBA SUPREME HA STRAT TAPSZER

  400g