Kedves Vásárlóink! 2024.07.15-től leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2024.07.08-2024.07.14. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!

Rossmann

 

Részvételi szabályzat a Mobilapplikáció elnevezésű nyereményjátékhoz

 

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1.               A nyereményjáték szervezője

1.1.           A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Mobilapplikáció” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

2.          A nyereményjáték időtartama

2.1.          A Nyereményjáték 2022. december 19-én 11 órától 2022. december 19-én 19 óráig tart.

3.           Részvételi feltételek

3.1.          A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik

(1)  a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;

(2) számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;

(3)  a Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („ROSSMANN+ Kedvezménykártya”) rendelkeznek. A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann+ Programhoz - Online elolvasásával ismerhetik meg.

(4)  bármely „okos eszközükön” letöltik a Mobil Applikációt;

(5) a Nyereményjáték időtartama alatt - a Mobil Applikáció azon felületén, amely csak ROSSMANN+ Programban regisztrált felhasználók számára elérhető – a Szervező által elérhetővé tett virtuális gombra kattintanak, és ezáltal kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel a Nyereményjátékban részt kívánnak venni.

(A fenti (1)-(5) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)

3.2.         A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

3.3.         A Szervező továbbá jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1. bekezdésben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a.      az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Programba történő regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b.     az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolás eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;

c.      az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.         A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.         A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált ROSSMANN+ Program regisztrációt, és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve a ROSSMANN+ Program regisztráció jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.6.         A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://shop.rossmann.hu/mobilapplikacio-jatekszabalyzat online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4.          A Nyereményjátékban történő részvétel – Virtuális gombra kattintás

4.1.          Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (5) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikációjába a saját ROSSMANN+ Program regisztrációjával be kell jelentkeznie és

(1)   meg kell keresnie a Szervező által a Mobil Applikáció olyan felületén elhelyezett virtuális gombot („Virtuális Gomb”), amely felülethez kizárólag a ROSSMANN+ Programban regisztrált felhasználók férhetnek hozzá;

(2)  a Virtuális Gombra a Mobil Applikáción keresztül rá kell kattintania, kifejezve ezáltal azon szándékát, hogy a Nyereményjátékban a jelen Szabályzatban foglalt feltételek mellett részt kíván venni.

4.2.         A Szervező a Nyereményjátékban részt venni kívánó Résztvevőket a Virtuális Gomb megtalálásában egyrészről marketing kommunikációjában megjelenő információk útján, másrészről oly módon segíti, hogy a Virtuális Gombon egy egyértelmű szöveget helyez el, amely alapján a Résztvevő észleli, hogy a Virtuális Gombot találta meg.

4.3.         A Virtuális Gombra történő rákattintást követően a Résztvevő automatikusan

(1)   jogosulttá válik az 5.3. pontban meghatározott Garantált Nyereményre;

(2)  részt vesz az 5.1 pont szerinti Sorsoláson.

4.4.         A Virtuális Gomb kizárólag a Mobil Applikáción található meg, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba saját ROSSMANN+ regisztrációjával belépett. Ennek megfelelően a Virtuális Gomb megtalálásának előfeltétele, hogy a Résztvevő:

(1)  rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikációval;

(2) rendelkezzen ROSSMANN+ Program regisztrációval, valamint ROSSMANN+ Program regisztrációjával a Mobil Applikációba bejelentkezzen; és

(3)  a Virtuális Gombot a Nyereményjáték időtartama alatt keresse.

4.5.         A Résztvevő a Virtuális Gombra csak egy (1) alkalommal tud rákattintani, a Résztvevő a Sorsoláson való nyerési esélyét nem tudja növelni a Virtuális Gombra történő többszöri rákattintással.

5.           Sorsolás és Nyeremények

5.1.          Azon Résztvevők között, akik a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint érvényesen kattintottak rá a Virtuális Gombra a Szervező által lebonyolított sorsolás („Sorsolás”) keretében az 5.5.1 pont szerinti Főnyeremény kerül kisorsolásra. Ezen túl valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a 4. fejezet szerint érvényesen kattint rá a Virtuális Gombra, automatikusan részesül a Garantált Nyereményben (5.3 pont). (Garantált Nyeremény és Főnyeremény bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)

5.2.         A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.

5.3.         Garantált Nyeremények és annak átadása

5.3.1.     Valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint érvényesen kattint rá a Virtuális Gombra, automatikusan részesül garantált nyereményben. A garantált nyeremény egy 30%-os kedvezményt biztosító kupon, amelyet a Résztvevő a https://www.philips.hu/c-e/shop/kedvezmeny honlapon található webáruházban történő vásárlás során tud felhasználni, bármely Philips márkájú termék megvásárlása során. („Garantált Nyeremény”)

5.3.2.     A Garantált Nyeremény kizárólag a https://www.philips.hu/c-e/shop/kedvezmeny honlapon található webáruházban történő egy vásárlás során, a vásárlás során fizetendő vételár végösszegéből biztosít 30 % kedvezményt. A https://www.philips.hu/c-e/shop/kedvezmeny honlapon található webáruháztól eltérő webáruházakban – ideértve a Philips hivatalos webáruházát is -, valamint fizikai üzletekben történő vásárlás során a Garantált Nyeremény nem használható fel.

5.3.3.    5.3.3. A Garantált Nyereményt képező kuponkód, amellyel az 5.3.1-5.3.2. pontban rögzített kedvezmény igénybe vehető, a Nyereményjáték Időtartamának lejártát követő három (3) munkanapon belül kerül megküldésre a Résztvevők számára. A Garantált Nyereményt a Szervező a Résztvevőnek a ROSSMANN+ Program regisztrációja keretében megadott e-mail címére küldött e-mailben küldi meg a jelen pontban rögzített határidőn belül.

5.3.4.    A Garantált Nyeremény a Résztevő által 2023.január 31.-ig napjáig használható fel.

5.4.         A Sorsoláshoz kapcsolódó szabályok

5.4.1.     A Nyereményjáték időtartamát (2.1 pont) követően a Résztvevők között 2022. 12.20 napján a Szervező által lebonyolított sorsolás keretében kerül kisorsolásra a Résztvevők által megnyerhető Főnyeremény (5.5.1 pont).

5.4.2.    A Sorsolás során a Szervező – kettő, a Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyertest („Nyertes”). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.

5.4.3.    A Sorsolás során a Nyertes mellett kisorsolásra kerül egy tartaléknyertes is („Tartaléknyertes”). Amennyiben a Nyertessel kapcsolatban az 5.6.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy a Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe.

5.5.         A Főnyeremény

5.5.1.     A Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) végén kisorsolásra kerülő Főnyeremény egy Apple iPhone SE 2022 kártyafüggetlen mobiltelefon.

5.5.2.    A főnyereményt a EXTREME DIGITAL-EMAG KFT. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01 09 727285; „Kereskedő”) biztosítja.

5.5.3.    A Főnyereménnyel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, a Főnyereménnyel kapcsolatos követelésért a Kereskedő felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.

5.6.         A Főnyeremény Nyertes értesítése

5.6.1.     A Szervező a Főnyeremény Nyertesét (Tartaléknyertesét) a ROSSMANN+ Program regisztrációja során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti („Értesítés”) a Nyereményéről.

5.6.2.    A Nyertes (Tartaléknyertes) értesítésére a Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

5.6.3.    Az Értesítésben a Szervező felhívja a Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjében az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldje meg a Nyereménye átadásához szükséges adatait, így nevét, telefonszámát, lakcímét, valamint egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megnyert Nyereményre igényt tart. A Szervező felhívja a Nyertes (Tartaléknyertes) figyelmét arra, hogy a válasza késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.

5.6.4.    Amennyiben a Nyertes

a)     az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Kódot tartalmazó bizonylat másolatát teljeskörűen, vagy

b)     úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az a Főnyeremény vonatkozásában a Főnyereményről történő lemondásnak minősül és a Főnyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN+ Program regisztráció keretében megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Főnyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.

5.6.5.    Abban az esetben, ha az 5.6.4 pontban rögzített körülmények a Tartaléknyertes vonatkozásában merül fel, úgy a Szervező a Főnyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást végez az 5.6.4. pontban foglalt körülmény felmerülésétől számított 14 munkanapon belül.

5.6.6.    A ROSSMANN+ Program regisztráció során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

5.7.         Főnyeremény kiszállítása és átvétele

5.7.1.     A Főnyereményt a Szervező a Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Főnyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező a Főnyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.

5.7.2.    A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

5.7.3.    A Főnyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.8.         Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.8.1.     A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

5.8.2.    A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.

6.          Vegyes rendelkezések

6.1.          A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat

c)     telefonszám: 29/889-800

6.2.         A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

6.3.         A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a  https://shop.rossmann.hu/mobilapplikacio-jatekszabalyzat internetes oldalon.

6.4.         A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

6.5.         A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://shop.rossmann.hu/mobilapplikacio-jatekszabalyzat weboldalon is közzéteszi.

6.6.         A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

6.7.         A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://shop.rossmann.hu/mobilapplikacio-jatekszabalyzat linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

Üllő, 2022. december 16.

 

ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.